Lika villkor

Senast ändrad: 11 maj 2023

Ökad mångfald och jämställdhet är något som alla vinner på och vi arbetar för att alla skall trivas och känna sig välkomna oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder.

Bland annat så står det i SLU:s personalpolicy ”Människan är SLU:s viktigaste resurs för förverkligande av vårt universitets visioner och mål. Principen om ett hållbart nyttjande har också sin relevans i arbetslivet.”

Arbetet med ökad jämställdhet och mångfald samlas under benämningen Lika villkor och omfattar både anställda och studenter vid SLU. Arbetet bedrivs på tre nivåer: centralt, på fakultet och på institution. Vi har dessutom valt att i möjligaste mån samverka så mycket som möjligt inom ramen för Mark, vatten och miljö-klustret.

Spara

Fakta:

Kontakter för lika villkor

Institutionen för energi och teknik:
Likavillkorsombud är Jennifer Mcconville och Annika Nordin
Ansvarig för likavillkorsarbetet vid institutionen är Björn Vinnerås

Institutionen för mark och miljö:
Likavillkorsombud är Anna Mårtensson
Ansvarig för likavillkorsarbetet vid institutionen är Johan Stendahl

Institutionen för vatten och miljö:
Likavillkorsombud är Maria Kahlert och Karin Eklöf
Ansvarig för likavillkorsarbetet vid institutionen är Lars Sonesten 


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273