Lika villkor

Senast ändrad: 22 maj 2019

Ökad mångfald och jämställdhet är något som alla vinner på och vi arbetar för att alla skall trivas och känna sig välkomna oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder.

Bland annat så står det i SLU:s personalpolicy ”Människan är SLU:s viktigaste resurs för förverkligande av vårt universitets visioner och mål. Principen om ett hållbart nyttjande har också sin relevans i arbetslivet.”

Arbetet med ökad jämställdhet och mångfald samlas under benämningen Lika villkor och omfattar både anställda och studenter vid SLU. Arbetet bedrivs på tre nivåer: centralt, på fakultet och på institution. Vi har dessutom valt att i möjligaste mån samverka så mycket som möjligt inom ramen för Mark, vatten och miljö-klustret.

Tidigare aktiviteter

NL-fakultetens utskott för lika villkor arrangerade den 26 september 2012 en inspirerande föreläsning med Claes Borgström för alla anställda vid NL-fakulteten Claes Borgström är advokat och var Sveriges jämställdhetsombudsman (JämO) mellan åren 2000-2007.

Den 10 oktober 2012 var det en interaktiv teaterföreställning på engelska på temat Främlingskap och utanförskap. Om språkliga och andra barriärer som kan förekomma på arbetsplatsen.

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se