Beslutstrappa tjänsteresor

Senast ändrad: 16 juni 2023

Beslutstrappa tjänsteresor vid SLU

 

Att avgöra:

Är ditt deltagande nödvändigt?

  • Ja: Fundera över detta innan du bokar din resa: Har du övervägt om det är rätt prioritering av din arbetstid och SLU:s resurser? Är ni flera personer som tänkt delta, är det motiverat? Kan någon redan på plats delta i ditt ställe/utföra arbetsuppgiften?
  • Nej: Delta online

Kräver ditt deltagande fysisk närvaro?

  • Ja: Fundera över detta innan du bokar din resa: Överväg om resan är värd påverkan på miljö, kostnad och tid borta från arbetsplatsen. Varför måste du resa? Finns det andra vägar att gå för att utbyta information som inte kräver resor? Kan du ladda ner material från evenemanget eller följa live-sändningar?
  • Nej: Delta online

Är destinationen inom Sverige? 

  • Ja: Läs det här innan du bokar din resa: Inom Sverige reser vi företrädesvis med tåg. Många sträckor är möjliga att genomföra med nattåg. Tänk på den totala restiden, inklusive tid för transfer och tid som tillbringas på flygplatsen. Jämför också kostnaden för olika resesätt.
  • Nej: Är destinationen inom Europa?
    • Ja: Läs det här innan du bokar din resa: För många destinationer inom Europa är tåg ett möjligt alternativ till flyg och restiden kan användas för arbete. För många destinationer kan flyg med mellanlandningar undvikas genom att ta tåg eller buss en del av sträckan. Diskutera med resebyrån om alternativ till flygresor inom Europa. Säkerställ att resan genomförs på ett säkert sätt. Kan du kombinera resan med andra aktiviteter?
    • Nej: Destination utanför Europa: Läs det här innan du bokar din resa: Till destinationer utanför Europa är det osannolikt att det finns ett alternativ till flyg. Säkerställ att resan genomförs på ett säkert sätt. Kan du kombinera resan med andra aktiviteter?

Kontaktinformation

Cecilia Bandh (institutionen för mark och miljö)
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 072-4543775