HR-handläggare Alnarp

Senast ändrad: 11 oktober 2023

Vad gör en HR-handläggare?

  • stöttar prefekter och avdelningschefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • stöttar prefekter och avdelningschefer med rehabiliteringsärenden och dokumentation i stödsystemet Adato
  • deltar vid exitsamtal
  • stöttar prefekter och avdelningschefer vid rekrytering av högre tjänster
  • svarar på frågor om och tar fram avtal vid utlandsstationering (URA)
  • fungerar som stöd till prefekter och avdelningschefer vid konfliktärenden
  • deltar i de lokala samverkansgrupperna
  • kan delta vid intervjuer.

Kontakta din HR-handläggare:

Annette Svensson, institutionen för växtförädling / institutionen för människa och samhälle
Horticum, Sundsvägen 10, 040-41 5027

Isabel Anselmo, institutionerna för växtskyddsbiologi / landskapsarkitektur, planering och förvaltning / enheten för samverkan och utveckling
Vegetum, Sundsvägen 14, 040-41 5353

 

Kontaktinformation

Kristin Larsson, enhetschef ekonomi och hr-stöd,
LTV-kansliet, SLU
kristin.larsson@slu.se, 040-415018, 070-2859036