Ekonomistöd Alnarp

Senast ändrad: 15 februari 2024

Vad gör ett ekonomistöd?

  • fungerar som stöd till personalen vid ekonomiadministrativa frågor
  • ger användarstöd i de ekonomiadministrativa systemen Proceedo och Primula
  • konterar leverantörsfakturor och beställningar
  • fakturerar internt och externt
  • hanterar rese- och utläggsräkningar
  • hanterar sjukvårds- och läkemedelsersättningar
  • registrerar och betalar ut stipendier i form av icke statliga medel till gästforskare och forskarstuderande
  • hanterar ersättning och utlägg för opponent och betygsnämnd i samband med disputation
  • hanterar anläggningsregister
  • tar fram rapporter.

 

Kontakta ditt ekonomistöd:

Gunilla Andersson, institutionen för biosystem och teknologi
Vegetum, Sundsvägen 14, 040-41 5556  

Marie Bergkvist, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5471

Marie Blom, institutionen för människa och samhälle
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5515

Ulrika Lindblad, institutionen för växtskyddsbiologi och enheten för samverkan och utveckling
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5403

Jeanette Jensen Johansson, institutionen för växtförädling
Horticum, Sundsvägen 10, 040-41 5214

Jörgen Persson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Alnarpsgården, Sundsvägen 4, 040-41 5241

Camilla Stjärnäng, institutionen för växtförädling
Horticum, Sundsvägen 10, 040-41 5514

Sonja Trulsson, fakultetskansliet
Sundsvägen 5, 040-41 5011


Kontaktinformation

Kristin Larsson, enhetschef ekonomi och hr-stöd,
LTV-kansliet, SLU
kristin.larsson@slu.se, 040-415018, 070-2859036