Beslutsstöd Alnarp

Senast ändrad: 23 januari 2024

Vad gör ett beslutsstöd?

  • tar fram budget, prognos och bokslut för institutionen/enheten
  • ger stöd vid verksamhetsplanering
  • ger ekonomisk rådgivning vid projektansökningar
  • redovisar, följer upp och slutredovisar (externfinansierade) projekt
  • beräknar och tar fram förslag på institutionspåslag
  • tar fram förslag på anslagsfördelning
  • ger rådgivning till institutionsledning och övriga anställda i diverse ekonomifrågor.
     

Kontakta ditt beslutsstöd:

Aria Farahi, enheten för samverkan och utveckling
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5435

Edvina Cancar, (vikarie Nour Alhamidi) institutionen för biosystem och teknologi
Vegetum, Sundsvägen 14, 040-41 5385

Kristin Nilsson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5224

Majvi La, institutionen för växtskyddsbiologi
Vegetum, Sundsvägen 14, 040- 41 5569

Malin Olsson, institutionen för växtförädling
Horticum, Sundsvägen 10, 040-41 5548

Sonja Trulsson, fakultetskansliet och odlingsenheten
Sundsvägen 5, 040-41 5011

Thomas Welwert, institutionen för människa och samhälle
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5002


 


Kontaktinformation

Kristin Larsson, enhetschef ekonomi och hr-stöd,
LTV-kansliet, SLU
kristin.larsson@slu.se, 040-415018, 070-2859036