SLU-nyhet

Nytt initiativ för utbildningssamarbete mellan lärosäten inom livsmedel

Publicerad: 17 juni 2024

För att stärka utbildningar inom livsmedelsområdet pågår en diskussion om möjliga samarbete mellan SLU/LTV-fakulteten, Lunds universitet/LTH och Högskolan Kristianstad. Bakgrunden till initiativet är att det är relativt få som söker befintliga utbildningar samtidigt som livsmedelssektorn efterfrågar utbildad personal.

Eftersom lärosätena har kompletterande kompetenser och befinner sig i en stark livsmedelsregion kan ett samarbete bidra till attraktivare utbildningar.

Initialt diskuteras nya möjligheter genom att synliggöra kurser som redan idag kan läsas av olika studentmålgrupper vid lärosätena och se över möjligheter att öppna upp fler programkurser. Även att tillvarata möjligheter till utbyte av kursmoment, lärare etc.

På längre sikt kan det bli aktuellt att utveckla någon ny kurs tillsammans t ex en översiktskurs för livsmedelssystemet som helhet som t ex kan användas i livslångt lärande.

Livsmedelsområdet definieras brett i dessa diskussioner det vill säga hela systemet inklusive primärproduktionen. Som första samarbetsaktivitet planeras en workshop med lärare som har preliminärt datum 19 augusti.

Kontaktpersoner från LTV i detta skede är Lotta Nordmark, Aakash Chawade och Håkan Schroeder.  

 


Kontaktinformation

Håkan Schroeder, vicedekan samverkan och fortlöpande miljöanalys

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53