Nytt från ledningen

Senast ändrad: 15 november 2023
Tomas Österman. Foto: Anette Neldestam Larsson

Trots en behagligt varm början på hösten har det varit en rätt tuff tid för kansliet. Detta eftersom vi har saknat två viktiga chefsposter. Nu är det dock klart med rekryteringarna till både utbildningsledare och fakultetsdirektör, och från och med nästa termin är förhoppningen att allt ska vara som vanligt igen.

Den 23 november börjar Kristin Andersson som utbildningsledare. Hon har en studie- och yrkesvägledarexamen från 1992 i botten, och har sedan dess bland annat arbetat som handläggare vid LU och SLU. Sedan 2003 har Kristin dock varit på Malmö Universitet, där hon huvudsakligen har varit projektledare för lärarlyftet vid Regionalt utvecklingscentrum.

Den 15 januari 2024 börjar Håkan Sandgren som fakultetsdirektör. Håkan är idag dekan vid en av fakulteterna på Högskolan i Kristianstad. Han är i grunden universitetslektor i litteraturvetenskap men har en betydande erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag inom högskolan, inte minst inom akademin där han arbetat som prefekt, utbildningschef, dekan m.m.

Annars märks det nu tydligt att vi närmar oss den kallare och mörkare delen av året. Förhoppningsvis innebär detta en hel del mysiga hemmakvällar med mycket tid till att fundera över tillvaron och framtiden. Med tanke på mycket av det som händer runtomkring oss kan sådana funderingar tyvärr generera en del oro, men då är det viktigt att komma ihåg att det i alla fall går bra för oss på fakulteten och på SLU. Arbetet med fakultetens budget och anslagsfördelning är i slutfasen och ekonomin ser stabil ut. Det märks bland annat genom att fakulteten nu i höst utlyser en satsning på nya doktorander samt tillfälligt utökar ämnesmedlen för 2024.

Kompetensförsörjningsplaner

På institutionsnivå pågår arbetet med budget och kompetensförsörjning för fullt. Kompetensförsörjningsplanerna ska vara klara denna vecka och under nästa vecka genomför merparten av institutionerna sina budgetdialoger med fakulteten. Det är alltid spännande att höra om planerna för framtiden!

Budgetarbete

Angående budgetarbete kom det ytterligare goda nyheter i regeringens budgetproposition tidigare i höst. Båda av de två nya satsningar som tillfaller SLU berör nämligen fakulteten. Dels tilldelas SLU Grogrund ytterligare tio miljoner kronor per år, dels kommer de åtta miljoner kronor som regeringen tilldelar Programmet för odlad mångfald numer gå direkt till SLU. Detta skapar än bättre förutsättningar att utveckla dessa verksamheter framöver.

Campusutveckling

Även processen med nya verksamhetslokaler i Västa Noden går framåt, och ett förslag baserat på en förstudie finns nu ute på remiss. Mer information finns på webben. Genom att alla berörda redan nu engagerar sig i detta arbete skapas goda förutsättningar för en bra utveckling av vår fysiska arbetsmiljö.

Går allt enligt plan kan vi redan om några år ses i våra nya lokaler för att tillsammans rida ut höstrusket över en mugg varm dryck!


Kontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78