Nytt från ledningen

Senast ändrad: 11 juli 2023
Bild av Karl Lövrie

Det pratas mycket om campusutveckling i Ultuna och, kanske främst, i Alnarp. Varför det, varför just nu? Syftet är naturligtvis att på bästa sätt skapa campus som gynnar utvecklingen av vår forsknings- och undervisningsverksamhet.

Idag är Alnarp eftersatt gällande lokaler, IT-infrastruktur med mera, jämfört med andra campus vid SLU. Vi måste möjliggöra expansion och den fysiska miljön borde bättre kunna bidra till framstegen. Det ger oss också en möjlighet att stärka vår samverkan med omgivande samhälle.

Testbäddar och försöksfält

Eftersom våra fokusområden trädgård, landskap och lantbruk med flera, i hög grad rör användning och brukande av mark och jord är den fysiska utemiljön lika viktig som byggnaderna. På våra campus finns en stor potential att utveckla testbädds- och försöksområden som kan bidra till att stärka forskningen och undervisningen men också till att kommunicera vad vi gör. Ett aktuellt exempel är den pågående etableringen av försöksfält för äppleförädling i Alnarp. Ett annat är de flyttade och utökade ekologiskt omställda fälten.

Olika perspektiv

Campusutveckling sker både i det stora och i det lilla och måste ses i ett långt tidsperspektiv. Utmaningen är att uthålligt och medvetet agera utifrån ett helhetsperspektiv för att undvika ad hoc-lösningar, åtminstone i möjligaste mån. Men vi behöver vara flexibla och på tårna när förutsedda och oförutsedda möjligheter uppstår. För att allt ska fungera behövs engagemang kring campusutvecklingarna bland medarbetarna - ett stort tack till er som till exempel ingår i någon av våra kompetengrupper för campusutvecklingen i Alnarp.

Som stort måste räknas både den planerade ny- och ombyggnaden av lokaler på Alnarp samt den planerade stationen för spårbunden trafik både på campus Ultuna och Alnarp. På Alnarp räknar vi att kunna inviga en ny station längs Lommabanan 2026.

Som smått kan räknas den stora pergola som är uppförd inför den pågående H22 Expon i Helsingborg och som Sveriges Arkitekter därefter kommer att skänka till Alnarp. Pergolan är en hommage till tidigare professorn i trädgårdskonst och landskapsvård Pär Friberg som ritade ursprungsversionen till H55-utställningen just 1955. Pergolan placering är inte helt klar men förutom en plats att vara på utomhus kommer den ge oss möjlighet att lyfta fram det unika Per Friberg-arkivet bestående av 5000 ritningar som hans efterlevande har skänkt till SLU.

Klart är att vi kommer se fler små som stora projekt framöver som stärker våra campus. En spännande tid väntar.

Karl Lövrie, prodekan

 

Fakultetsledningen vill med detta passa på att tacka för alla goda insatser under våren och önskar er en riktigt skön sommar!

Christina, Karl, Margit, Håkan och Åsa