SLU-nyhet

Lansering: filmen om Campus Alnarp

Publicerad: 03 maj 2023
SLU Campus Alnarp - En experimentell plats för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning

I den nya filmen möter du några av alla de kreativa människor som arbetar på SLU Campus Alnarp med att lösa livsviktiga frågor. Hör dem berätta om betydelsen av forskningsmiljöerna och platsen de är verksamma på.

Lärosätet Alnarp inrättades på 1860-talet när lantbruksinstitutet flyttade in här. Platsen utformades som en mönstergård för att visa alla möjligheter jorden ger. Sedan dess har Alnarp och omvärlden genomgått stora förändringar. Än idag inrymmer campuset en mängd unika miljöer som används för forskning och undervisning, och platsen fortsätter att förändras och utvecklas för ändamålsenlighet.

Under filmens 22 minuter görs nedslag i Alnarpsparken, landskaps- och trädgårdslabben, det multisensoriska labbet Sensola, Magnoliaskogen och plantskolefälten, POM:s samlingar, äppelförädlingsprogrammet, SITES Lönnstorp, Biotronen och den klimatkontrollerade vindtunneln, Green Innovation Park, Food Lab samt den studentdrivna Alnarps farm.

Det händer imponerande mycket innanför väggarna, i parken och i utemiljöerna. Kanske finns kunskap och utvecklingsmöjligheter här på Alnarp som du kan ha nytta av som du tidigare inte kände till?

Filmen hittar du på slu.se/alnarpsfilmen.

Fakta:

Filmen är framtagen av Enheten för samverkan och utveckling 2023. Producerad i samverkan mellan Advant, Filmbruket, Ryan Davidson, Anders Rasumsson och Kristina Santén från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).