Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 171 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Koll på it-säkerhet

Har du fått ett mejl från en kollega som känns konstigt? Att försöka lura av datoranvändare pengar, lösenord och kontouppgifter har på senare år blivit allt vanligare. Kommersen kring Black Friday,

Ny rutin incidenthantering

Nu finns en ny rutin för att rapportera it-incidenter vid SLU. Rutinerna är utarbetade av SLU Säkerhet i samverkan med IT-avdelningen och Juristenheten. Alla studenter och medarbetare på SLU har

Ny version av IA-appen

Nu finns en ny version av IA-appen tillgänglig för alla anställda och studenter på SLU. Appen finns för iOS och Android, på svenska och engelska. Du kan ladda ner appen kostnadsfritt från Google Play

Nytt stipendium instiftat för parasitologiskt examensarbete

Vidilab/kollamasken, veterinärmedicinskt laboratorium i Enköping har instiftat ett stipendium till Olle Nilssons minne. Olle (även kallad Mask-Olle) var en förgrundsgestalt inom veterinärmedicinsk

Urbana planteringar med naturen som förebild

I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen som utgångspunkt Idag bor en stor del av

Släppmingel för Tidskriften STAD nr 43!

parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 43 är här med temarubriken Stad i syd – Malmö! Malmö är den stad i Sverige som växer snabbast. Hur lyder berättelserna om Malmö? Vad betyder Öresundsbron för

Naturvetare rankar SLU högt som arbetsgivare 2023

Nära 6 000 akademiskt utbildade naturvetare har listat vilka arbetsgivare de helst vill jobba hos. I totalen hamnar SLU på sjätte plats, överst bland de svenska universiteten. Även bland studenter

Nät 2.0 1

I projektet arbetas det nu för fullt med installationer och konfigurationer i datahallar. Montering av nya accesspunkter i Ulls Hus påbörjas i november. I övriga hus, både i Uppsala och resten av

Lantmästardagen 2023

johanna.grundstrom@slu.se Välkommen på Lantmästardagen, en näringslivsdag som arrangeras av Lantmästarkåren. Här möts studenter och bransch för att utbyta idéer och erfarenheter. Lantmästardagen

The Baltic University Programme studentkonferens i Tjeckien

Låt kunskap och idéer flöda när studenter från olika discipliner möts för att diskutera och utforska vägen till en hållbar framtid. Delta i studentkonferensen med temat Miljö och välbefinnande: Ett

Lärdomar från EU-konferensen

EU-konferensen Creating Green Cities i Malmö i juni tog sitt avstamp i europeiska policyer som strävar mot en grönare stad. Vad kom man fram till? För att klara samtidens miljö- och klimatutmaningar

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december och är nu öppen för anmälan. Konferensen är digital och är öppen för alla

Loading…