Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 201 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Coronainformation för chefer

Här hittar du som chef på SLU uppdaterad information, svar på vanliga frågor samt tips och råd om hur du ska hantera situationen som chef under corona. Denna sida uppdateras kontinuerligt. Vid behov

Coronainformation för psr lärare

Här hittar du som är programstudierektor eller lärare information som gäller undervisning under corona-pandemin. Undervisning på campus (uppdaterad 2 december) Från och med den 2 november 2021 till

Bibliotekets sök- och skrivguide

Bibliotekets tidigare Canvasresurs för uppsatsskrivande har fått en bredare målgrupp och ökat stöd för vetenskapligt språk. Guiden har i samband med detta bytt namn till Bibliotekets sök- och

Coronainformation för medarbetare

Här hittar du som medarbetare uppdaterad information om coronaviruset, svar på vanliga frågor samt tips och råd vid arbete på distans. Denna sida uppdateras kontinuerligt. Senaste nytt Uppdatering 30

nya rutiner 1 november

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rutiner för bland annat provtagning. SLU avvecklar smittspårning. Från 1 november avvecklar SLU den lokala smittspårningen som har pågått sedan september 2020.

Filmen om Lark

Hör några av dem som var med och byggde upp landskapsarkitektutbildningen vid SLU. I samband med firandet av landskapsarkitektprogrammets 50 år så gjordes även en kortfilm där Lars Johansson, prefekt

Sex nya äppelsorter särskilt intressanta för odling

Intresset växer för svenskodlade äpplen men odlarna behöver fler sorter att välja bland. Forskning från SLU visar sex nya sorter med särskilt lovande odlings- och kvalitetsegenskaper. Intresset ökar

Coronainformation för medarbetare

Här hittar du som medarbetare uppdaterad information om coronaviruset, svar på vanliga frågor samt tips och råd vid arbete på distans. Denna sida uppdateras kontinuerligt. Senaste nytt på sidan

Information om migration och distansarbete

Här hittar du informationen riktad till SLU:s chefer kring migration och distansarbete utomlands som gällde under ett tidigt skede av coronapandemin. För aktuella riktlinjer angående resor,

Coronainformation för chefer

Här hittar du som chef på SLU uppdaterad information, svar på vanliga frågor samt tips och råd om hur du ska hantera situationen som chef under corona. Denna sida uppdateras kontinuerligt. Vid behov

Innovationspris Umeå

Det går att effektivt odla matsvamp som shiitake i restprodukter från skogen. Dessutom hjälper svamparna till att bryta ner veden så att framställning av bioetanol blir billigare. Sparbanksstiftelsen

Julmarknad Ultuna

Som sista event för terminen bjuder Culture@Campus in SLU:s studenter och personal till en julmarknad fredagen den 26 november. Vill du vara med och sälja något? Hör av dig senast 22 november!

Loading…