Medarbetarwebben

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 318 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:
Lunchföreläsning om Klimatramverket

Lunchföreläsning om Klimatramverket

Varmt välkomna till lunchföreläsning på temat "Klimatramverket för universitet och högskolor - utveckling i Sverige och implementering på SLU och KTH" med Göran Finnveden. Göran är professor i

Uppdaterade miljömål för SLU:s utbildningar

Uppdaterade miljömål för SLU:s utbildningar

Att utbilda studenter inom hållbarhet är högt prioriterat. Genom att ge nästa generations beslutsfattare bra verktyg och förståelse för komplexiteten i flera hållbarhetsproblem gör vi som universitet

Miljömål reseriktlinjer

Miljömål reseriktlinjer

Hela SLU:s verksamhet syftar till att bidra till att ta fram och förmedla kunskap om hållbara system och ansvarsfullt brukande av naturresurserna, därför har vi nu tagit ett steg till i vårt arbete

Topplacering för SLU i Klimatstudenternas ranking 2021

Topplacering för SLU i Klimatstudenternas ranking 2021

För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna svenska universitet och högskolors klimatarbete. Även i år fick SLU en topplacering. Lärosätena poängsattes inom fyra områden: flygutsläpp

Coronainformation för medarbetare

Coronainformation för medarbetare

Här hittar du som medarbetare uppdaterad information om coronaviruset, svar på vanliga frågor samt tips och råd vid arbete på distans. Denna sida uppdateras kontinuerligt. Senaste nytt på sidan 8

ASK pedagogiskt pris 2020

Cecilia Palmér är från början utbildad till landskapsingenjör men sedan 2008 har hon varit anställd på SLU Alnarp som universitetsadjunkt. Hon utbildar i växtkännedom och vegetationsbyggnad och är

ASK pedagogiskt pris 2020

Cecilia Palmér är från början utbildad till landskapsingenjör men sedan 2008 har hon varit anställd på SLU Alnarp som universitetsadjunkt. Hon utbildar i växtkännedom och vegetationsbyggnad och är

Kravprofil process ny prorektor

Kravprofil process ny prorektor

Nuvarande prorektor Karin Holmgrens förordnande går ut i årsskiftet 21/22 och rekrytering av hennes ersättare påbörjas nu. SLU:s styrelse fattade vid sitt möte 18 mars beslut om kravprofil och

Kravprofil process ny prorektor

Kravprofil process ny prorektor

Nuvarande prorektor Karin Holmgrens förordnande går ut i årsskiftet 21/22 och rekrytering av hennes ersättare påbörjas nu. SLU:s styrelse fattade vid sitt möte 18 mars beslut om kravprofil och

Topplacering för SLU i Klimatstudenternas ranking 2021

Topplacering för SLU i Klimatstudenternas ranking 2021

För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna svenska universitet och högskolors klimatarbete. Även i år fick SLU en topplacering. Lärosätena poängsattes inom fyra områden: flygutsläpp

Topplacering för SLU i Klimatstudenternas ranking 2021

Topplacering för SLU i Klimatstudenternas ranking 2021

För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna svenska universitet och högskolors klimatarbete. Även i år fick SLU en topplacering. Lärosätena poängsattes inom fyra områden: flygutsläpp

Bättre klimateffekt när mellangrödor blir biogas

Klimatnyttan fördubblas om mellangrödor används för produktion av biogas än om de plöjs ned i jorden. En ny studie från SLU visar behovet av en helhetssyn, där anpassade metoder kan ge stora

Loading…