Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 120 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

Gensaxen - inget trollspö men ett konkurrenskraftigt verktyg i växtförädlingen

Om gensaxen Crispr/Cas9 får grönt ljus i EU, kommer fler forskare och växtförädlare att kunna utveckla så kallade genomredigerade sorter av grödor, som på olika sätt bidrar till en mer hållbar och

Möte om svensk äppelodling

Möte om svensk äppelodling johanna.grundstrom@slu.se Välkommen till en dag där näring och forskare möts för att diskutera möjligheter och utmaningar för svensk äppelodling. Foto: Johanna

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Klimatförändringar, sjukdomsangrepp och dyrare insatsvaror, det är några utmaningar som vinodlare kommer att tampas med i framtiden. Forskare vill nu rusta producenterna för ett varmare och torrare

SLU Grogrunds årsrapport 2023

I vår populärvetenskapliga årsrapport för 2023 kan du läsa om växtförädling i ett förändrat klimat och om hur vi fungerar som en grogrund för nya generationer forskare och växtförädlare. Trevlig

Disp Carol Kälin

Aphanomyces root rot in pea Genomic insights into pathogen diversity and disease resistance charlotta.eriksson@slu.se Carol Kälin försvarar sin avhandling "Aphanomyces root rot in pea Genomic

Nya verktyg efterfrågas för att hantera lantbrukets utmaningar

I Sverige har vi kommit långt i utvecklingen av beslutsstödsystem för att beräkna gödslingsbehovet. Något som upplevs som större utmaningar för lantbruket är dock hur man bibehåller mullhalten,

Beslut öppnar för nya genomiska tekniker

EU-parlamentet har röstat för ett förslag som öppnar för användning av nya genomiska tekniker i växtförädling. Beslutet kan få stora effekter på livsmedelsförsörjning då det kan öka produktionen,

Workshop om metoder inom växtförädling

lisa.beste@slu.se SLU Grogrund planerar en workshop 28 maj, cirka klockan 10:00 - 15:00 med fokus på de senaste metoderna inom växtförädling såsom geneditering, fenotypning med hög genomströmning

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Sedan 1950-talet har motståndskraften i svenska jordbruksmarker försämrats på grund av ett allt intensivare jordbruk. I kombination med klimatförändringarna innebär det en ökad risk för att marken

Forskare och beslutsfattare i dialog om EU:s markdirektiv och miljöövervakning

Om drygt 25 år ska alla marker i EU vara vid god hälsa, enligt EU-kommissionens förslag på markdirektiv som presenterades sommaren 2023. Direktivet kommer innebära förändringar i våra nationella

Disp Ying Liu

Modulation of the glycoalkaloid biosynthesis pathway in potato (Solanum tuberosum L.) and development of CRISPR/Cas9 methodology for tomato (Solanum lycopersicum L.) lotta.malmborg@slu.se Ying Liu,

Mer pengar till grönt protein

SLU Grogrunds styrgrupp bestämde nyligen att fortsätta satsa på åkerböna för att främja odlingen av "gröna proteiner" i Sverige. Bland SLU Grogrunds cirka 25 pågående och avslutade projekt, har det

Loading…