Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 109 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

SLU Grogrund - Nätverket

SLU Grogrund - Nätverket marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi,

SLU Grogrund - Nätverket

SLU Grogrund - Nätverket marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi,

SLU Grogrund - Nätverket

marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi, näringsliv och andra

SLU Grogrund - Nätverket

SLU Grogrund - Nätverket marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi,

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 16 januari 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Zoom Boel Sandskär, handläggare SLU Grogrund boel.sandskar@

Lär känna våra tre nya docenter!

Tre docenter har utnämnts vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV). För att bli docent vid SLU krävs att man har fördjupat och breddat sin ämneskompetens

World Soil Day 2022: ”Soils, where food begins”

World Soil Day 2022: ”Soils, Where food begins” amanda.oberg@slu.se Bördiga och välmående jordar är grunden för vår livsmedelsförsörjning. Men för att jordarna ska kunna bibehålla sin förmåga att

Matsvinnet på våra åkrar – en möjlighet?

Matsvinnet på våra åkrar – en möjlighet? futurefood@slu.se Jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoströmmar är outnyttjade resurser som kan öka jordbrukets hållbarhet, göra landet mer

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 2 november 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Zoom Boel Sandskär, handläggare

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 13 september 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Plats bestäms senare Boel Sandskär, handläggare SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 4 april 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se Malmö Boel Sandskär, handläggare SLU Grogrund boel.sandskar@slu.se,

Grogrundworkshop cerealier

Hur ser framtiden ut för svenska cerealier och hur kan de stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett fyrtiotal personer från akademi och

Loading…