Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 114 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

SLU Grogrund anordnar workshop om växtförädling och cerealier

Det övergripande målet med workshoppen, som äger rum 20 oktober 2022, är att bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna

Workshop om växtförädling och cerealier

parvin.mazandarani@slu.se Workshopen ska bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt

Workshopserie om modern växtförädling fortsätter

Under hösten 2022 satsar SLU Grogrund på ytterligare tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander, postdoktorer och forskare som yrkesverksamma.

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding – Plant Breeding

SLU Grogrunds workshopserie II – Methods in Modern Plant Breeding – Plant Breeding marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska med temat Plant Breeding. Ansvarig lärare: Larisa Gustavsson,

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding - Phenotyping

SLU Grogrunds workshopserie II – Methods in Modern Plant Breeding - Phenotyping marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska med temat Phenotyping. Ansvarig lärare: Aakash Chawade, SLU,

SLU Grogrunds workshopserie – Methods in Modern Plant Breeding – Product Quality

SLU Grogrunds workshopserie II – Methods in Modern Plant Breeding – Product Quality marianne.persson@slu.se Online workshop på engelska med temat Product Quality. Ansvarig lärare: Ramune Kuktaite,

Workshop om rapsens möjligheter

Workshop om rapsens möjligheter ida.andersson@slu.se Studenter vid SLU och Lunds universitet bjuds in till en workshop med fokus på rapsens möjligheter. Studiebesök i rapsoljeproduktion,

Breeding at SLU - internal workshop

Breeding at SLU - internal workshop katja.fedrowitz@slu.se A workshop to enhance collaboration of breeding researchers at SLU. There will be research presentations, an excursion, and discussion

Hortofältdag

Hortofältdag för Sveriges grönsaksproducenter ida.andersson@slu.se SLU är genom SLU Partnerskap Alnarp medarrangör och medverkande på Hortofältdagen, där trädgårdsbranschen samlas för en

Visning av fältförsök i spetskål

Visning av fältförsök i spetskål marianne.persson@slu.se Foto: Pixabay Fältförsök i spetskål inom SLU Grogrund projektet Sortprovning i hortikulturell frilandsodling visas för intresserade.

Visning av fältförsök i gul lök

Visning av fältförsök i gul lök marianne.persson@slu.se Foto: Pixabay Fältförsök i gul lök inom SLU Grogrund projektet Sortprovning i hortikulturell frilandsodling visas för intresserade.

Visning av grönsaksförsök

Visning av fältförsök i jordgubbar och spetskål marianne.persson@slu.se Foto: Julio Gonzalez, SLU Sortförsök med jordgubbar och spetskål för norra Sverige förevisas under Öjeby lantbruksmässa 24-

Loading…