Medarbetarwebben

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 196 sidor som är taggade med SLU Grogrund:
SLU Grogrund håller temaförmiddag på lantmästarprogrammet

SLU Grogrund håller temaförmiddag på lantmästarprogrammet

SLU Grogrund: Temaförmiddag på lantmästarprogrammet marianne.persson@slu.se Webbinarium

Utveckling av genomeditering i livsmedelsgrödor

Utveckling av genomeditering i livsmedelsgrödor

Kort om projektet Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener. Riktade förändringar i ett genom kan idag göras med precision där den så kallade gensaxen kan

Ärtan - garantin för framtidens gröna protein

Ärtan - garantin för framtidens gröna protein

Kort om projektet Den växande medvetenheten om klimatpåverkan av en kost med hög andel animaliskt protein och önskan att minska vårt importberoende av soja gör att det idag finns en mycket stor

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Mer vall på slätten

Mer vall på slätten

Mer vall på slätten parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till det första seminariet för det regionala projektet "Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion", som startade i april 2020

Sommarkurser - sök senast 15 mars!

Sommarkurser - sök senast 15 mars!

Nu finns det nya spännande sommarkurser att söka. Flera av dem är nya för i år! Kurser sommaren 2021 De odlade växternars historia och framtid Maten idag och i morgon, olika perspektiv Experimentell

Sommarkurser - sök senast 15 mars!

Sommarkurser - sök senast 15 mars!

Nu finns det nya spännande sommarkurser att söka. Flera av dem är nya för i år! Kurser sommaren 2021 De odlade växternars historia och framtid Maten idag och i morgon, olika perspektiv Experimentell

Sommarkurser - sök senast 15 mars!

Sommarkurser - sök senast 15 mars!

Nu finns det nya spännande sommarkurser att söka. Flera av dem är nya för i år! Kurser sommaren 2021 De odlade växternars historia och framtid Maten idag och i morgon, olika perspektiv Experimentell

Invigning av SLU Grogrund

Invigning av SLU Grogrund

Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp, ett av SLU:s särskilda uppdrag från regeringen. Under invigningsceremonin höll landsbygdsminister Jennie Nilsson och rektorn för SLU, Maria

Nya effektiva metoder för förädling av timotej

Nya effektiva metoder för förädling av timotej

Kort om projektet Timotej ( Phleum pratense L.) är Sveriges mest odlade vallgräs och har därför stor betydelse för produktionen av högkvalitativt foder för såväl boskap som våra sällskapsdjur.

Workshop 28-29 nov 2018

Workshop 28-29 nov 2018

Workshop för pågående och beviljade projekt 28-29 november 2018 samlade SLU Grogrund runt 25 deltagare från akademi och näringsliv för en workshop i Malmö. Inbjudna var de olika deltagarna inom SLU

Evenemang

Evenemang

SLU Grogrund arrangerar Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp. Workshop den 28-29 nov 2018 Workshopar våren 2018

Loading…