Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 114 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

Sydsvenska växtodlingsmötet 2024

Sydsvenska växtodlingsmötet 2024 johanna.grundstrom@slu.se Ta del av de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling. Sydsvenska växtodlingsmötet ger goda underlag

Potatis- och Hortofältdagen 2024

johanna.grundstrom@slu.se HIR Skåne arrangerar tillsammans med partners: LRF Trädgård, Lyckeby, Hushållningssällskapet och SLU Partnerskap Alnarp en fullspäckad odlingsteknikdag med fokus på potatis

Bortklippt gen gav friskare potatis

Fyra år på potatisfältet har gett resultat - både ur forskningsperspektiv och meritmässigt för SLU-doktoranden Milla Karlsson, vars studie om potatis som redigerats med gensaxen nyligen publicerades

SLU Grogrunds årliga workshop

lisa.beste@slu.se SLU Grogrunds årliga workshop kommer att äga rum i Malmö, lunch –lunchmöte, 20-21 november. Endast öppen för SLU Grogrunds nätverk. Representanter från alla projekt förväntas

Workshop om växtförädling för norra Sverige

lisa.beste@slu.se SLU Grogrund planerar en workshop 24 oktober, ca kl. 10:00 - 15:00 på SLU Uppsala med fokus på växtförädling för norra Sverige. Tanken är att samla aktörer både från industrin och

Styrgruppsmöte 27 november

lisa.beste@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 13 november 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. SLU Grogrund Zoom Digitalt Boel Sandskär, fakultetshandläggare SLU

Disp Martin Friberg

Gene editing for increased tuber protein utilization in potato (Solanum tuberosum) lotta.malmborg@slu.se Martin Friberg, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Gene

Workshop om växtförädling och metoder

lisa.beste@slu.se SLU Grogrund håller en workshop 28 maj, klockan 09:30 - 15:00 med fokus på de senaste metoderna inom växtförädling såsom geneditering, fenotypning och genomik. Tanken är att samla

Styrgruppsmöte 18-19 september

lisa.beste@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 4 september 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Malmö Boel Sandskär, fakultetshandläggare SLU Grogrund boel.sandskar

Disputation om ny variation i växtförädlingen av timotej

Yousef Rahimi har utvärderat vilda och domesticerade accessioner av timotej (och två närbesläktade gräsarter). Fredag 24 maj försvarar han sin avhandling som översatt till svenska har titeln ”

SLU Grogrund vill stärka den svenska äppelodlingen med robusta sorter

Idag är det "Fascinerande växters dag". Inom SLU Grogrund är vi fascinerade av växter, både vad gäller den fantastiska variation som finns bland arterna i växtriket och hur vi människor kan använda

Stort intresse för Äppeldagen

För att svenska äpplen ska vara konkurrenskraftiga i framtiden krävs bättre samarbeten och starkare marknadsföring, det är några av slutsatserna från Äppeldagen 2024. Mötet innehöll flera ljusglimtar

Loading…