Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 114 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

Testa dina drömmar med SLU på Borgeby fältdagar

Testa dina drömmar med SLU på Borgeby fältdagar johanna.grundstrom@slu.se Pröva dina kunskaper, låt barnen skapa i vår lekhörna och dela dina drömmar om framtiden med SLU på Borgeby fältdagar.

Bjørn Dueholm

bjorn.dueholm@slu.se Jag forskar om ett brett utbud av ärtaccessioner för föravelsändamål. Syftet är att förse uppfödare med kunskap som de kan använda för att skapa nya sorter bättre anpassade till

Disp Mustafa Zakieh

Novel Methods for Resistance Breeding in Winter Wheat lotta.malmborg@slu.se Mustafa Zakieh, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Novel Methods for Resistance

Potatis och hortofältdagen

Potatis- och hortofältdagen johanna.grundstrom@slu.se Nu samlas landets potatis- och frilandsproducenter för en fullspäckad teknikdag! Möt branschens viktigaste aktörer och ta tillfället att se den

Workshop om växthälsa ur ett växtförädlingsperspektiv

Workshop om växthälsa ur ett växtförädlingsperspektiv ida.andersson@slu.se Välkommen till en heldag om utveckling och utmaningar för att främja en god växthälsa. Vi kommer att prata om vad de

Lansering: filmen om Campus Alnarp

I den nya filmen möter du några av alla de kreativa människor som arbetar på SLU Campus Alnarp med att lösa livsviktiga frågor. Hör dem berätta om betydelsen av forskningsmiljöerna och platsen de är

Pressinbjudan: Den brännande frågan om växtskydd lyfts på SLU

Växtskydd mot skadegörare och ogräs i lantbruk och trädgårdsodling är just nu ett omdebatterat ämne i Europa. EU kan nämligen komma att besluta om att halvera användningen av – och riskerna med -

Valldag om torka på Torslunda försöksstation

Valldag om torka på Torslunda försöksstation johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet! Program med information är klart vecka 21. Deltarantalet är begränsat. Lantmännen, Hushållningssällskapet

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor johanna.grundstrom@slu.se Skånebönan är ett kraftsamlande initiativ med målet att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya

Tre nya docenter vid LTV-fakulteten

Tre docenter har utnämnts vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) våren 2023. För att bli docent vid SLU krävs att man har fördjupat och breddat sin

Disp Fernanda Leiva

Developing affordable high-throughput plant phenotyping methods for breeding of cereals and tuber crops lotta.malmborg@slu.se Fernanda Leiva, institutionen för växtförädling, försvarar sin

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Loading…