Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 117 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

lisa.beste@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 9 januari 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Alnarp Boel Sandskär, fakultetshandläggare SLU Grogrund boel.sandskar@

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

lisa.beste@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 22 februari 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Zoom Boel Sandskär, fakultetshandläggare SLU Grogrund boel.sandskar@

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

lisa.beste@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 29 april 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se.. Zoom Boel Sandskär, fakultetshandläggare SLU Grogrund boel.sandskar@

Hur får vi bönan till bordet?

Hur får vi bönan till bordet? johanna.grundstrom@slu.se Det finns en tydlig och ökande efterfrågan på närodlade baljväxter som kan ersätta importerat växtprotein. Bönder i södra Sverige har goda

Vår man i verkligheten promoverad till hedersdoktor

I oktober blev Lars Ericson promoverad till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap. Han är en spindel i nätet mellan forskningen och den gröna näringen,

Nosar i jakt på fruktträdskräfta

Mindre skördar och sämre kvalitet på äpplena, det är några effekter av fruktträdskräftan, den mest förödande sjukdomen i svenska äppelodlingar. För att hitta smittan i ett tidigt skede tränas nu

Tillsammans för sjöar och hav

markmiljo-webb@slu.se WWF, LRF och Lantmännen har sedan 2020 drivit det gemensamma projektet Baltic Stewardship Initiative och bjuder nu in till projektets slutkonferens onsdag den 29 november.

Ny docent forskar på framtidens grödor

Cecilia Hammenhag är en av höstens fem nya docenter vid LTV-fakulteten på SLU. Hennes forskning fokuserar på hur vi kan förbereda våra grödor för klimatförändringar och omställning av

SLU Grogrunds årliga workshop 2023

lisa.beste@slu.se Årets workshop håller vi i Lund. Det blir två halvdagar fulla av diskussioner, samarbete, och nätverkande kring växtförädling för livsmedelsgrödor. I år upptäcker vi både nya och

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 13 november 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Zoom Boel Sandskär,

Workshop med SLU Grogrunds projekt HeRo - Healthy Roots

lisa.beste@slu.se Upptäck framtidens svenska jordbruk: kom och var med på en workshop om urvalsmetoder i växtförädlingen med fokus på rötter. Boka in 27-28 november i din almanacka, då träffas vi i

Äppelsvinn

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet

Loading…