Medarbetarwebben

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 258 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:
Strategier för ägarskifte

Strategier för ägarskifte

Strategier för ägarskifte När är det dags och hur gör man för att företaget ska byta ägare på bästa tänkbara sätt? Det här webbinariet tar upp olika aspekter kring ägarskifte, sett ur olika

Innovationsprocessen i små företag

Innovationsprocessen i små företag

Innovationsprocessen i små företag marianne.persson@slu,se Är ditt företag ett framtidsföretag? För att ett företag ska vara relevant på framtidens marknad krävs ständig förnyelse och innovation.

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Strategi

Pelaren Strategi beskriver hur företaget ska uppnå sin vision. Strategin är i sig grundläggande för beslutsfattande i samtliga pelare. Varje steg i utvecklingen bör följa strategin för att man

Produktion

Produktionen beskriver processen för att framställa ett värdeerbjudande till marknaden. Det ska helst göras med så stor verkningsgrad som möjligt och att hela processen från start till slut görs med

Ledarskap

Pelaren Ledarskap behandlar företagarens ledarskapsförmåga och vision, vilket lägger grunden för tillvaratagandet av företagets viktigaste resurs: människan. Ledarskap krävs för att skapa social

Ekonomi

Pelaren Ekonomi handlar till stor del om ekonomistyrning, att ha kontroll på företagets ekonomi. Det är av största vikt av att ett företag genererar vinst så det blir ekonomiskt hållbart, annars

Marknad

Pelaren Marknad handlar om att alla företag gör ett första strategiskt val: vilken marknad man ska befinna sig på. Ett företag kan givetvis befinna sig på flera marknader. Det valet avgör till stor

Alnarpskonferensen 2021

Alnarpskonferensen 2021

Ekonomi i jordhälsa? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med

Att lyckas med export

Att lyckas med export

Att lyckas med export marianne.persson@slu.se Svenska livsmedelsprodukter bedöms ha goda möjligheter att etablera sig utanför landets gränser. Är ditt företag redo att ta klivet ut på

Vinterns webbinarier om företagsledning

Företag är i ständigt behov av utveckling och förmågan att förändras utgör en allt viktigare roll för konkurrenskraften. Vad krävs av just ditt företag för att ligga i framkant i framtiden och vilka

Vinterns webbinarier om företagsledning

Företag är i ständigt behov av utveckling och förmågan att förändras utgör en allt viktigare roll för konkurrenskraften. Vad krävs av just ditt företag för att ligga i framkant i framtiden och vilka

Loading…