Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 88 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare johanna.grundstrom@slu.e Förutsättningarna för våra odlingssystem ändras i takt med händelseutvecklingen

Hur får vi bönan till bordet?

Hur får vi bönan till bordet? johanna.grundstrom@slu.se Välkomna till en spännande workshop på temat svenskodlade baljväxter till bordet, men fokus på odlares försäljning och marknadsstrategier.

Kraftsamling för svenska äpplen

Ett nytt initiativ för att stärka svensk äppelodling har tagit form. I samverkan med representation från bransch, intresseorganisationer och forskning inleds ett aktivt arbete för att öka tillgången

Är du en student eller studentgrupp med många idéer eller en affärsidé?

Vad? Delta i EU-projektet NOBALIS program för utveckling av entreprenörskap och innovation för att främja utvecklingen av innovativa affärsidéer fokuserade på mat, biotech och bioresurser. I

KCF-kurs

Höstterminen har startat och studenter och lärare på SLU Alnarp har fullt upp med att komma igång med aktuella kurser. I likhet med tidigare år har KCF ansvar för att driva en kurs som främst

Krisstöd 2023

­­­Odlingssäsongen 2023 har bjudit på ett brett spektra av påfrestningar, från vårens torka till störtregn och översvämningar under skördeperioden. Samhället har gjort insatser för att stötta

Jordbruksekonomisk konferens 2023

Jordbruksekonomisk konferens 2023 marianne.persson@slu.se Den 24 oktober arrangeras för första gången på många år en jordbruksekonomisk konferens på SLU Ultuna. Arrangör är Kunskapsnav inom

Välkommen till nyttodjursparken

Välkommen till Nyttodjurparken! johanna.grundstrom@slu.se Nyttodjurparken hos Kiviks Musteri har öppnat! Parken är ett samlingsprojekt för att stärka och synliggöra såväl nyttodjuren som den

Jordbruksekonomisk konferens

Den 24 oktober 2023 arrangeras för första gången på många år en jordbruksekonomisk konferens på SLU Ultuna. Arrangör är Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap. Konferensen är en av

Pilotprojekt Kunskapsnav

Jordbruksverket avsätter 12 miljoner kronor till SLU Kompetenscentrum företagsledning för ett pilotprojekt under två år. Uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom företagsledning och

Levande lab om att leda företag

Har du gjort din servettkalkyl? Räknat på räntan? Ifrågasatt varför du egentligen arbetar med lantbruk? I år finns ett helt nytt inslag på Borgeby fältdagar, nämligen Företagslabbet. Här bjuder HIR

Diversifiering - en bra strategi?

Diversifiering inom lantbruket innebär att företaget skaffar sig flera inkomstkällor och på det sättet får fler ben att stå på. Ny forskning visar nu att stabiliteten ökar när lantbruksföretag

Loading…