Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 73 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Rapport om kostnadskrisen

Under hösten 2021 steg priset på många insatsvaror inom lantbruket snabbt. Detta kulminerade med ytterligare prisökningar i samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24:e februari 2022. I en

Kurs i företagsledning

Höstens inledande kurs i företagsledning ger studenterna på SLU användning för redan förvärvade verktyg. Kursledare Sebastian Remvig ser kursen som en effektiv brygga mellan teori och praktik.

IFMA23

Efter en lång väntan är det äntligen dags för IFMA23 – den internationella konferensen om företagsledning i lantbruket. I år förlagd till Köpenhamn och med KCFs medarbetare som kunniga guider under

Ny prefekt på IMS

Mats Gyllin är ny prefekt för institutionen för människa och samhälle, IMS. Med erfarenhet från en mängd olika uppdrag inom SLU har han god kunskap om den akademiska världen och om IMS verksamhet.

Matvanor och kris

Konsumenternas vanor, ritualer, föremål, praktiker och värderingar som skapar våra måltidsmönster är fast förankrade i kultur. Därmed inte sagt att de inte är föränderliga. Kultur är något levande,

Lantbrukets digitalisering

Digitaliseringen pekas ut som en viktig faktor för ökad effektivitet och produktivitet i jordbruket. Trots att många tekniska lösningar finns på plats går utvecklingen långsamt. Ett särskilt problem

Lantbrukets lönsamhet

Just nu ligger lantbrukets lönsamhet högt upp i den allmänna debatten. Detta till följd av den kostnadskris som drabbat stora delar av världens jordbruk, inte bara Sverige. Hoten om minskad

Arbetsmiljö i fokus

Arbetsmiljö i fokus marianne.persson@slu.se Myndigheten för arbetsmiljökunskap bjuder in till kostnadsfritt webbinarium med arbetsmiljön i fokus. Professor Peter Lundqvist, institutionen för

Four cs of a crisis: climate, covid, conflict & costs

Food insecurity and food markets in disarray marianne.persson@slu.se Covid, climate, conflict and costs - four challenges give rise to a number of important questions, which this webinar will

Höga priser på insatsvaror en utmaning för lantbruksföretagen

De höga priserna på energi och insatsvaror är ett stort bekymmer för många företagare inom lantbrukssektorn just nu. Vilken roll kan forskningen ha för att underlätta för företagarna att hitta

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Klimatsamtal: Begränsning - utmaningar, möjligheter och vägar framåt

Klimatsamtal: Begränsning - utmaningar, möjligheter och vägar framåt futureonehealth@slu.se SLU:s framtidsplattformar och SLU Global bjuder in till ännu ett klimatsamtal, denna gång på temat "

Loading…