Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 91 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Policy brief om kunskap och innovation

Ny kunskap och innovation har en viktig funktion att bidra till en hållbar och växande jordbruks- och livsmedelsnäring. SLU Future Food har tagit fram en ny policy brief om ämnet tillsammans med

Trögt generationsskifte

Säljare och köpare av åkermark blir allt äldre. Sedan 2014 har genomsnittsköparen blivit fyra år äldre, 51 år. Genomsnittssäljaren har i sin tur blivit två äldre, 66 år. Det går alltså allt trögare

Biologisk mångfald engagerade på Alnarpskonferensen

2024 års Alnarpskonferens med temat biologisk mångfald lockade närmare 200 deltagare från såväl forskning, näringsliv som studier. Frågan om varför biologisk mångfald kommer i skymundan för

Är du en student eller studentgrupp med många idéer eller en affärsidé?

Vad? Delta i EU-projektet NOBALIS program för utveckling av entreprenörskap och innovation för att främja utvecklingen av innovativa affärsidéer fokuserade på mat, biotech och bioresurser. I

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 - biologisk mångfald i jord- och skogsbruk johanna.grundstrom@slu.se Årets tema för Alnarpskonferensen är biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. Hur står den biologiska

SLU i topp när entreprenörskapsforskning sammanställs

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på en delad andra plats i Esbris sammanställning över vilka svenska lärosäten som publicerade flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovationer under

Workshop om restflöden i cirkulära livsmedelssystem- Utmaningar och lösningar

Workshop om restflöden i cirkulära livsmedelssystem - Utmaningar och lösningar johanna.grundstrom@slu.se Välkomna på en workshop där vi möts i berättelsen om återvinning och återanvändning av

PM Lantbrukares psykiska hälsa

För att öka kunskapen om svenska lantbrukares psykiska hälsa och välbefinnande går nu en stor enkät ut till cirka 10 000 heltidslantbrukare över hela landet. Enkäten innehåller frågor om drivkrafter,

Nobalis

I december presenterade team från fem nordiska och baltiska universitet sina affärsidér inom livsmedel och bioteknologi inför en internationell Jury på ”NOBALIS Demo Day”. Teamen har arbetat under

God Jul önskar KCF och Kunskapsnavet!

Ännu ett turbulent år i lantbrukssverige har passerat. Det nya normala. Först var det torrare än 2018 och sen våtare än 2006. Men vi ser framåt, som alltid i den här branschen. Att då ha med

Loading…