Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 83 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor johanna.grundstrom@slu.se Skånebönan är ett kraftsamlande initiativ med målet att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya

Alnarps lamm- och fårdag 2023

Alnarps lamm- och fårdag 2023 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för webbinariet Alnarps lamm- och fårdag. Mer information kommer. Får. Foto: Julio Gonzalez SLU Partnerskap Alnarp Digitalt

Disputation Lisa Germundsson

Disputation Lisa Blix Germundsson marianne.persson@slu.se Lisa Blix Germundsson försvarar sin avhandling: Knowledge and innovation systems in Swedish horticulture. A study of multi-actor

Kartläggning av den psykiska hälsan hos lantbrukare – nytt projekt

Sveriges lantbrukare är en viktig yrkesgrupp i samhället, inte minst med tanke på vår livsmedelsförsörjning. Men hur mår de egentligen, under den trygga och stabila ytan? Senior advisor Peter

Pilotprojekt Kunskapsnav

Jordbruksverket avsätter 12 miljoner kronor till SLU Kompetenscentrum företagsledning för ett pilotprojekt under två år. Uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom företagsledning och

Docentföreläsning Sara Spendrup

Sara Spendrups docentföreläsning marianne.persson@slu.se Fruit and vegetables - an appetite for sustainable food Föreläsningen ges av agr.dr. Sara Spendrup, institutionen för människa och samhälle,

Docentföreläsning Fredrik Fernqvist

Fredrik Fernqvists docentföreläsning marianne.persson@slu.se On horticulture and sustainable food systems – are details enough? Föreläsningen ges av agr.dr. Fredrik Fernqvist, institutionen för

Disputation Vera Sadovska

Disputation Vera Sadovska marianne.persson@slu.se Vera Sadovska försvarar sin avhandling: Change for sustainability in the agrifood sector. Addressing value creation in business models and learning

Mynak

Den psykiska ohälsan är generellt högre bland lantbrukare än i andra yrkesgrupper. Arbetsbelastning, ekonomi, klimatförändringar och ensamhet är några av de arbetsmiljörisker som identifierats i

Ny postdoktor samarbetar med Mellby gård AB

Filiz Kinikli är institutionens nya postdoktor inom ämnet företagsledning. Hon är inriktad på forskning om lantbrukskooperation och kommer under två år att arbeta med ett projekt som finansieras av

Studieresa till Danmark

Det är inte bara i handboll som Danmark är världsledande. Livsmedelssektorn har varit framgångsrik i århundraden. Det går att få Tulip, Lurpak och Carlsberg i affärer runt om i världen. Goda

Livsmedelsstrategi Danmark vs Italien

Sebastian Remvig från SLU Kompetenscentrum företagsledning reflekterar över den svenska livsmedelsstrategin. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv finns mycket att utveckla, en början är att

Loading…