Medarbetarwebben

Institutionen för växtförädling


Det finns 225 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:
LTV docentföreläsningar VT 21

LTV docentföreläsningar VT 21

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp anette.neldestam@slu.se Den 20 april hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar.

LTV docentföreläsningar VT 21

LTV docentföreläsningar VT 21

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp anette.neldestam@slu.se Den 20 april hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar.

Svenska äpplen året runt, går det?

Idag är bara en tredjedel av de äpplen som säljs i landet från Sverige. Därför forskar Joakim Sjöstrand hur lagringstiden för äpplena kan ökas. Det kan förhoppningsvis göra så att vi kan äta svenska

Livsmedelsförluster i Sverige

Enligt siffror från FAO går så mycket som 14 % av maten vi producerar till spillo redan innan den nått butik eller tallrik. Jordbruksverket har nu publicerat en rapport som föreslår metoder för

Svenska äpplen året runt, går det?

Idag är bara en tredjedel av de äpplen som säljs i landet från Sverige. Därför forskar Joakim Sjöstrand hur lagringstiden för äpplena kan ökas. Det kan förhoppningsvis göra så att vi kan äta svenska

Livsmedelsförluster i Sverige

Enligt siffror från FAO går så mycket som 14 % av maten vi producerar till spillo redan innan den nått butik eller tallrik. Jordbruksverket har nu publicerat en rapport som föreslår metoder för

Workshop forskningskommunikation @LTV

Workshop forskningskommunikation @LTV

Workshop: kommunikation i forskningsansökningar camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Välkommen till en workshop om kommunikation i forskningsansökningar för forskande personal på LTV-fakulteten. Redan

Forskning

Forskning

Framtidens växtodling inom jordbruket kommer att kräva optimal avkastning av produkter med god kvalitet i kombination med minskad miljöbelastning och energiinsats. För att möta dessa krav måste de

vonBothmer_medalj

Professor emeritus Roland von Bothmer, SLU har utsetts till mottagare av den Engeströmska medaljen 2020, som utdelas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Medaljen utdelas för ”synnerligen

Institutionen för växtförädling

Institutionen för växtförädling

Vi undervisar och utför strategisk och tillämpad forskning på hortikulturella grödor och jordbruksgrödor med målet att tillhandahålla kunskap, verktyg och produkter för en biobaserad ekonomi, en

In quest of quality stability and robust screening of bread wheat in a changing climate

In quest of quality stability and robust screening of bread wheat in a changing climate

Halvtidsseminarium – In quest of quality stability and robust screening of bread wheat in a changing climate lena.johnson@slu.se Sbatie Lama , Institutionen för växtförädling, kommer att hålla sitt

In quest of quality stability and robust screening of bread wheat in a changing climate

In quest of quality stability and robust screening of bread wheat in a changing climate

Halvtidsseminarium – In quest of quality stability and robust screening of bread wheat in a changing climate lena.johnson@slu.se Sbatie Lama , Institutionen för växtförädling, kommer att hålla sitt

Loading…