Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtförädling


Det finns 104 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:

Alnarpskonferensen 2022

Alnarpskonferensen 2022 parvin.mazandarani@slu.se Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg Priserna på råvaror och insatsmedel rusar i höjden. Företagandet i de gröna

Gener som skyddar gamla vetesorter mot sjukdom kartlagda och fria att utnyttja

I gamla spannmålssorter kan det finnas värdefulla egenskaper som har gått förlorade i moderna sorter. Nu har ett SLU-lett forskarlag identifierat gener som ger resistens mot svartpricksjuka och

Projekt över gränser får interna medel

Fyra projekt har beviljats medel i fakultetens interna satsning där samarbete mellan ämnesområden och institutioner står i fokus. Under året har LTV-fakulteten utlyst medel för tvärvetenskapliga

Formas-medel

Fem projekt vid SLU har beviljats medel inom Formas utlysning för hållbar livsmedelsproduktion. Projekten tar tillsammans ett brett grepp om olika delar av livsmedelskedjan och ska bland annat

Utveckling av framtidens frukt och grönsaker

Framtidens frukt och grönt futurefood@slu.se Lunchwebbinarium från SLU Future Food: Frukt & grönt är framtiden – både för hälsan och planeten. Men Sverige har ett krävt klimat med kalla vintrar och

Fusariumresistent vete med snabbare förädlingsmetod

Att ta fram nya höstvetesorter som är resistenta mot axfusarios tar tid. Extra länge eftersom höstvete, till skillnad från vårvete, behöver en lång period med köld och kort dag innan det kan bilda ax

Tillfällig ledning av SLU Partnerskap Alnarp

Från den 1 januari 2022 tillträder Håkan Schroeder som interim verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp fram till att en ny verksamhetsledare rekryterats. Han efterträder nuvarande

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 8 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 8 nya projekt. Sammanlagt kommer närmare 1,7 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi ökad

Sex nya äppelsorter särskilt intressanta för odling

Intresset växer för svenskodlade äpplen men odlarna behöver fler sorter att välja bland. Forskning från SLU visar sex nya sorter med särskilt lovande odlings- och kvalitetsegenskaper. Intresset ökar

Seminar Breeding Network

Integrating plant and animal breeding to harvest the synergies katja.fedrowitz@slu.se Vänligen hittar mer information på den engelska sidan. SLU Breeding Network zoom Host of the event: Christos

Grunden lagd för svenska cideräpplen

Franska och engelska sorter av cideräpplen fungerar inte så bra på svenska breddgrader, men nu har de korsats med härdiga svenska äpplesorter. Idag står tusen sådana äpplefröplantor i jorden, och

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

Loading…