Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtförädling


Det finns 137 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:

SLU Grogrund vill stärka den svenska äppelodlingen med robusta sorter

Idag är det "Fascinerande växters dag". Inom SLU Grogrund är vi fascinerade av växter, både vad gäller den fantastiska variation som finns bland arterna i växtriket och hur vi människor kan använda

Workshop om växtförädling och metoder

lisa.beste@slu.se SLU Grogrund håller en workshop 28 maj, klockan 09:30 - 15:00 med fokus på de senaste metoderna inom växtförädling såsom geneditering, fenotypning och genomik. Tanken är att samla

Stort intresse för Äppeldagen

För att svenska äpplen ska vara konkurrenskraftiga i framtiden krävs bättre samarbeten och starkare marknadsföring, det är några av slutsatserna från Äppeldagen 2024. Mötet innehöll flera ljusglimtar

SLU på Borgeby fältdagar

SLU på Borgeby fältdagar johanna.grundstrom@slu.se I monter M36 möter du våra studenter och forskare. Här finns det plats för viktiga diskussioner om framtidens lantbruk. Ta del av presentationerna

Disp Lan Yuzhou

Exploring the genetic toolbox for climate-resilient spring wheat : drought impact on yield, breadmaking quality, nutritional value and toxicity lotta.malmborg@slu.se Lan Yuzhou försvarar sin

En ny bakterieblanding kan bekämpa ekonomiskt viktig svampsjukdom på vete

En ny lovande bakterieblandning som kan bemämpa axfusarios, en ekonomiskt viktig svampsjukdom som drabbar vete över hela världen, har tagits fram. Den här biologiska bekämpningsmetiden kan vara ett

Gensaxen - inget trollspö men ett konkurrenskraftigt verktyg i växtförädlingen

Om gensaxen Crispr/Cas9 får grönt ljus i EU, kommer fler forskare och växtförädlare att kunna utveckla så kallade genomredigerade sorter av grödor, som på olika sätt bidrar till en mer hållbar och

Disp Johanna Osterman

Advancing red clover breeding through genomic selection methods lotta.malmborg@slu.se Johanna Osterman, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Advancing red clover

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Möte om svensk äppelodling

Möte om svensk äppelodling johanna.grundstrom@slu.se Välkommen till en dag där näring och forskare möts för att diskutera möjligheter och utmaningar för svensk äppelodling. Foto: Johanna

Workshopserie forskningsinfrastruktur LTV-fakulteten

internkommunikation@slu.se Välkommen till workshop 2 med presentationer av olika forskningsinfrastrukturer på LTV-fakulteten. Se program och mer information på den engelska sidan. LTV Articum 2

Så satsar SLU på livsmedelsforskning

En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på

Loading…