Medarbetarwebben

Institutionen för växtförädling


Det finns 236 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:
Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye introgression lines

Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye introgression lines

PhD half-time seminar fredrik.reslow@slu.se Rimsha Ashraf , Dept of Plant Breeding will give her half-time seminar "Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker futurefood@slu.se Frukt som besprutas, grönsaker som flygs in från fjärran och omogen frukt som inte smakar något. Hur ska vi få en hållbar konsumtion av

Participatory varietal selection of secondary triploid cooking banana hybrids bred for Tanzania and Uganda

Participatory varietal selection of secondary triploid cooking banana hybrids bred for Tanzania and Uganda

Participatory varietal selection of secondary triploid cooking banana hybrids bred for Tanzania and Uganda fredrik.reslow@slu.se Noel Madalla , Dept of Plant Breeding, will give his half-time

Smart växtförädling minskar behovet av bekämpningsmedel

Bred kunskap om vilka gener som bidrar till motståndskraft mot växtsjukdomar är en nyckel i förädlingen av friskare grödor, och fokus i ett stort svenskt forskningsprojekt. Genetiska markörer som kan

Smart växtförädling minskar behovet av bekämpningsmedel

Bred kunskap om vilka gener som bidrar till motståndskraft mot växtsjukdomar är en nyckel i förädlingen av friskare grödor, och fokus i ett stort svenskt forskningsprojekt. Genetiska markörer som kan

Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoliproduktion

Idag skördas bara den övre delen av broccoliplantor, medan resten lämnas på fältet. För att minska svinnet undersöks i projektet hur andra delar av plantan kan användas till olika vegetabiliska

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker futurefood@slu.se Frukt som besprutas, grönsaker som flygs in från fjärran och omogen frukt som inte smakar något. Hur ska vi få en hållbar konsumtion av

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker futurefood@slu.se Frukt som besprutas, grönsaker som flygs in från fjärran och omogen frukt som inte smakar något. Hur ska vi få en hållbar konsumtion av

Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner – från forskning till tillväxt marianne.persson@slu.se Varmt välkommen till ett eftermiddagswebbinarium på temat framtidens växtproteiner, som anordnas av

Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner – från forskning till tillväxt marianne.persson@slu.se Varmt välkommen till ett eftermiddagswebbinarium på temat framtidens växtproteiner, som anordnas av

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

Loading…