Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtförädling


Det finns 121 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:

Thesis Nailing

Evelyn Elisabeth Villanueva Gutierrez, Dept. of Plant Breeding, will nail her doctoral thesis fredrik.reslow@slu.se Bolivian tomatoes – genetic diversity, quality traits and value chains Coffee

Disp J Leo

Phylogenetic studies of Elymus s.s. L. (Poaceae): plant systematics as a prerequisite for efficient conservation and utilization internkommunikation@slu.se Jonatan Leo, institutionen för

Disp S Sandgrind

Genome editing of oilseed species by CRISPR/Cas9 for trait improvement internkommunikation@slu.se Sjur Sandgrind, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling “Genome editing of

Matsvinnet på våra åkrar – en möjlighet?

Matsvinnet på våra åkrar – en möjlighet? futurefood@slu.se Jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoströmmar är outnyttjade resurser som kan öka jordbrukets hållbarhet, göra landet mer

High through-put SNP Genotyping with both KASP and DArT technologies

High through-put SNP Genotyping with both KASP and DArT technologies fredrik.reslow@slu.se Jason Alnaasan and Petra van Roggen from Intertek ScanBi Diagnostics Dept. of Plant Breeding Not

Genome Editing of Rapeseed using CRISPR/Cas9 for Reducing Antinutritional Compounds in the Seed Cake

Genome Editing of Rapeseed using CRISPR/Cas9 for Reducing Antinutritional Compounds in the Seed Cake fredrik.reslow@slu.se Oliver Moss , Dept of Plant Breeding will give his half-time seminar

Genomic prediction in cereals and resource optimization in breeding programs

Genomic prediction in cereals and resource optimization in breeding programs Fredrik.Reslow@slu.se Lucia Gutiérrez, from University of Wisconsin – Madison Venue: The seminar will be held in

Bakteriecocktail kan rädda framtidens potatis

SLU-forskare i Alnarp har hittat en kombination av goda bakterier i jorden, som gör att potatisplantor klarar av både torka och en vanlig svampsjukdom. "När sjukdomen angriper, förstörs skörden inom

Workshop om växtförädling och cerealier

parvin.mazandarani@slu.se Workshopen ska bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt

Guldäpplet 2022

Guldäpplet är ett pris som tilldelas någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld. 2022 års pristagare är Larisa Gustavsson, biolog och genetiker från Ukraina, som under många år

Presentation/education regarding the recruitment process

Presentation/education regarding the recruitment process fredrik.reslow@slu.se Anna Tengstam and Annette Svensson from HR Alnarp ramesh sjsa0001

Presentation/education regarding the recruitment process

Presentation/education regarding the recruitment process fredrik.reslow@slu.se Anna Tengstam and Annette Svensson from HR Alnarp ramesh sjsa0001

Loading…