Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtförädling


Det finns 131 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:

Disp Sewalem Tsehay Wondim

Nutritional profiling, SNP-based genomic tools development for population genetic analysis and genotype-by-environment interaction in noug (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.) lotta.malmborg@slu.se

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

Nosar i jakt på fruktträdskräfta

Mindre skördar och sämre kvalitet på äpplena, det är några effekter av fruktträdskräftan, den mest förödande sjukdomen i svenska äppelodlingar. För att hitta smittan i ett tidigt skede tränas nu

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp 2024

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp johanna.grundstrom@slu.se SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I

Ny docent forskar på framtidens grödor

Cecilia Hammenhag är en av höstens fem nya docenter vid LTV-fakulteten på SLU. Hennes forskning fokuserar på hur vi kan förbereda våra grödor för klimatförändringar och omställning av

Lagringsförhållandena för svenska äpplen kan förbättras

I en ny doktorsavhandling har Joakim Sjöstrand undersökt hur lagringsförhållandena för svenska äpplen kan förbättras. Han fann att antalet äpplen med mjuk skalbränna kan minskas genom att minska

Disp Joakim Sjöstrand

Improving and predicting storability of Swedish apples with IAD and improved storage conditions lotta.malmborg@slu.se Joakim Sjöstrand, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med

SLU-forskare från hela landet nätverkade om växthälsa

Vi pratar om växthälsa inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsodling, men ofta är det vattentäta skott mellan områdena. För att öka samarbetet inom växtskyddsområdet bjöd SLU Nätverk växtskydd och SLU

Att utveckla nyttiga mikrober till produkter

Ramesh Vetukuri var med i en paneldiskussion på Skåne Innovation Day som fokuserade på att investera i innovation. "Mötet gav mig en bra förståelse för hur jag kan omvandla min forskning om biologisk

Äppelsvinn

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet

Ciderns tid är mogen

Sverige är rikt på äpplen, och vi äter och dricker ofta och gärna produkter av frukten. Äppelmos, äppelkaka och äppelmust är favoriter för många. Men en produkt har länge saknats i det svenska

Ukrainas gamla äppelsorter hotas

Genom ett enträget detektivarbete har forskare kartlagt det omfattande släktträd som binder samman många av våra äppelsorter, vilket har klarlagt olika kulturarvssorters inbördes släktskap. Kunskapen

Loading…