Hoppa till huvudinnehåll

Mark-Vatten-Miljöcentrum

Här arbetar ca 300 personer vid institutionerna Energi och teknik, Mark och miljö samt Vatten och miljö med både forskning och undervisning.

Våra verksamheter

Forskarna i huset arbetar inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk.

Vid de ackrediterade laboratorierna och fältverksamheten arbetar personalen med provtagning och analyser av mark- och vattenprover samt med fältförsök. En del av de sammanställda analysresultaten rapporteras inom ramen för verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys och annat används direkt i forskningen

I huset bedrivs också undervisning. Bland annat finns här fem övningslaboratorier, en föreläsningssal och tre datorsalar. Institutionerna har ett omfattande engagemang i utbildningsprogrammen landskapsarkitekt, civilingenjör miljö och vatten, civilingenjör energisystem, agronom mark/växt, biologi och miljövetenskap, Soil and Water Management och EnvEuro.

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: intendenturen.mvm@slu.se

Kontakt: Mats Linde, mats.linde@slu.se, +46(0)18-671273, +46(0)70-9723331

Huvudentré: Lennart Hjelms väg 9, 756 51 Uppsala

Varumottagning: Gerda Nilssons väg 5, 756 51, Uppsala

Loading…