Hoppa till huvudinnehåll

Mark-Vatten-Miljöcentrum

Här arbetar ca 300 personer vid institutionerna Energi och teknik, Mark och miljö samt Vatten och miljö med både forskning och undervisning.

Boka lokaler och utrustning

Här kan du boka lokaler och utrustning i MVM-huset.

MVM:s miljöarbete

MVM-centrum och dess institutioner bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ISO 14001.

Felanmälan

Är det något fel i huset? Här hittar du formulär och telefonnummer för att rapportera felet.

Våra verksamheter

Forskarna i huset arbetar inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk.

Vid de ackrediterade laboratorierna och fältverksamheten arbetar personalen med provtagning och analyser av mark- och vattenprover samt med fältförsök. En del av de sammanställda analysresultaten rapporteras inom ramen för verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys och annat används direkt i forskningen

I huset bedrivs också undervisning. Bland annat finns här fem övningslaboratorier, en föreläsningssal och tre datorsalar. Institutionerna har ett omfattande engagemang i utbildningsprogrammen landskapsarkitekt, civilingenjör miljö och vatten, civilingenjör energisystem, agronom mark/växt, biologi och miljövetenskap, Soil and Water Management och EnvEuro.

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: intendenturen.mvm@slu.se

Kontakt: Mats Linde, mats.linde@slu.se, +46(0)18-671273, +46(0)70-9723331

Huvudentré: Lennart Hjelms väg 9, 756 51 Uppsala

Varumottagning: Gerda Nilssons väg 5, 756 51, Uppsala

Loading…