Definitioner av JLV-begrepp

Senast ändrad: 15 november 2022

Kontaktinformation

Tina Sjöström, handläggare för jämställdhet och lika villkor

tina.sjostrom@slu.se