Välkommen tillbaka!

Senast ändrad: 13 juli 2023

Nu är det återstart efter det att rekommendationerna hävts. Jag märker att det finns stor längtan och mycket positiv energi i luften när vi nu kan möta kollegor, studenter och besökare i verksamheten.

Första månaderna av en period för en ny fakultetsnämnd innebär att råd, nämnder, kommittéer och utskott ska utses och bemannas. Jag ser det som viktigt att vi alla ställer upp för det gemensamma och därmed bidrar med vår kompetens om frågan kommer. Det är en del av ditt medarbetaransvar så att vi kan få en bred representation som speglar SLU:s verksamhet. Det är också ett sätt att lära känna SLU och dina kollegor.

Motsvarande bemanning av olika funktioner sker på institutionerna första halvåret efter det att en ny fakultetsnämnd tillträtt. Centralt är att prefekt, och ställföreträdande prefekt ska utses av dekan. Så här kommer processen att gå till på skogsfakulteten:

  • Jag i min roll som dekan utser en senior forskare, som inte avser att kandidera till prefekt, som rekryteringsansvarig.
  • Rekryteringsansvarig sätter samman en rekryteringsgrupp med representation från olika personalkategorier.
  • Vi tar tillsammans med HR fram en kompetensprofil och tidsplan för rekryteringen uppdraget som gruppen informerar personalen om. Rekryteringsansvarig har löpande avstämning med dekanen.
  • Om det finns stöd för att nuvarande prefekt och ett intresse av att fortsätta sitt uppdrag går ärendet vidare till MBL. Om det finns behov av en nyrekrytering fortgår processen.
  • Mitt mål är att fatta, efter MBL, beslut om uppdrag som prefekt för de institutioner det gäller senast 30 april 2022 med tillträde senast 1 juli.

Just nu arbetar många av er med ansökningar, och många planerar undervisning, fältarbeten och miljöanalysuppdrag.  Jag håller tummarna och önskar er alla lycka till med återstarten. Vi syns i verksamheten!

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap

(Ett fel hade smugit sig in i utskicket. Ledamöter i Stiftelsen Fonden för skogsvetenskaplig forskning samt Stiftelsen Skogshögskolans publikationsfond ska vara Anna-Lena Axelsson och Henrik Persson.)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation