SLU-nyhet

Verktyg för självvärdering

Publicerad: 20 april 2020
De globala målen för Agenda 2030, illustration.

Är du nyfiken på hur ditt forskningsprojekt länkar till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen? Det finns ett verktyg för självvärdering!

SLU är ett av åtta svenska lärosäten som ingår i ett Vinnova-finansierat projekt, AGERA, som syftar till att utveckla lärosätens samverkanskapacitet för att, i förlängningen, stärka bidragen till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen.

Alla aktörer, både offentlig sektor, privata aktörer, civilsamhälle och inte minst akademin behöver bidra till att de globala målen uppnås. Flera forskningsfinansiärer, både i Sverige och internationellt (EU), kräver en klassificering vilka hållbarhetsmål projektet bidrar till.

SDG impact assessment tool (sdgimpactassessmenttool.org) är ett verktyg som på ett enkelt sätt leder dig genom en självvärdering hur ditt projekt/aktivitet bidrar till de globala hålbarhetsmålen samt visualiserar utfallet.


Frågor?

Har du frågor kring verktyget kontakta Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se, tel 018-67 11 81.