Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 225 sidor som är taggade med SLU Global:

Mombasa

Vi träffar Agnes Olin och Edmond Sacre som nyligen besökt Mombasa i Kenya. Besöket är en del av projektet WIO Symphony – ett webbaserat verktyg som hjälper till att analysera de kumulativa (

Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production futureonehealth@slu.se Detta seminarium fokuserar på hur vi kan minska användningen av

Disp Chea Eliyan

Estimating qualities and quantities of faecal sludge to determine resource recovery potential A case study in Phnom Penh, Cambodia charlotta.eriksson@slu.se Chea Eliyan försvarar sin avhandling

Flera hållbarhetsvinster i lokalt förvaltade tropiska skogsallmänningar

Hur ska politiska styrmedel vara utformade för att samtidigt främja kolinlagring, biologisk mångfald och lokalbefolkningens välbefinnande i världens tropiska skogar? En ny studie, publicerad i Nature

Disp Maglan Charles Sang'enoi

Urban Growth Dynamics : Analysis of the Evolution Process of Small Urban Centres in Developing Countries lotta.malmborg@slu.se Maglan Charles Sang'enoi, institutionen för stad och land, försvarar

Disp Sewalem Tsehay Wondim

Nutritional profiling, SNP-based genomic tools development for population genetic analysis and genotype-by-environment interaction in noug (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.) lotta.malmborg@slu.se

Climate conversation

Klimatsamtal: Livsmedelstrygghet och sambandet mellan humanitärt bistånd,  utveckling och fred agnes.bondesson@slu.se SLU Global and de fyra Framtidsplattformarna på SLU anordnar en rad

Global Youth Institute 2023

Under några dagar i oktober samlades 150 gymnasieelever från 29 olika Youth Institutes för att tillsammans med världsledande experter diskutera livsmedelstrygghet och hållbar matproduktion. Tre

WAAW 2023

Antimikrobiell resistens är ett angeläget forskningsområde där Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bidrar med livsviktig kunskap. Vi vill öka medvetenheten om detta globala problem under World

IDA-DesignThinking

Design Thinking for interdisciplinary collaborations and knowledge transfer futurefood@slu.se Metodiken Design Thinking är speciellt lämpad för tvärvetenskapliga forskningsprojekt då den utmanar

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Uppsala Health Summit 2023

Årets upplaga av det internationella toppmötet Uppsala Health Summit tar sig an utmaningarna kring kemikalier och miljöföroreningar. Mötet kommer bland annat att fokusera på lösningar som kan

Loading…