Medarbetarwebben

Det finns 930 sidor som är taggade med SLU Global:
Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Som forskare frågar men sig ofta varför politiker inte i högre grad följer de forskningsrön som finns i olika

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute

Syftet med SLU Youth Institute (SLU YI) är att skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala

Nominations

The World Food Prize Foundation is seeking nominations to fill two Young Professional seats on our Council of Advisors to expand the diversity of perspectives and expertise within the Council. The

Register SYI

Till utmaningen SLU Youth Institute kan du som gymnasielärare registrera din klass i formuläret nedan. Du kan också delta i utmaningen som enskild elev genom att maila till youthinstitute@slu.se.

UN Food Systems Summit Science Days

UN Food Systems Summit Science Days

UN Food Systems Summit Science Days malin.planting@slu.se In preparation of the UN Food Systems Summit, the Scientific Group is organising the “Science Days" for the UN Food Systems Summit 2021.

UN Food Systems Summit Science Days

UN Food Systems Summit Science Days

UN Food Systems Summit Science Days malin.planting@slu.se In preparation of the UN Food Systems Summit, the Scientific Group is organising the “Science Days" for the UN Food Systems Summit 2021.

Hundratals småjordbrukare köar för klimatsmart jordbruksteknologi

Forskare testar ny klimatsmart jordbruksteknologi i en halvtorr region i Zimbabwe. Efter en fältdag möttes det lokala teamet av ett enormt intresse från hundratals småbrukare som ville vara med på

Hundratals småjordbrukare köar för klimatsmart jordbruksteknologi

Forskare testar ny klimatsmart jordbruksteknologi i en halvtorr region i Zimbabwe. Efter en fältdag möttes det lokala teamet av ett enormt intresse från hundratals småbrukare som ville vara med på

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

SLU YI Winners

SLU YI Winners

Under de senaste veckorna ägde SLU Youth Institutes två finaler rum digitalt med engagerade studenter och experter inom livsmedelssäkerhet. Två särskilt framstående elever har nu utsetts som får

Loading…