Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 202 sidor som är taggade med SLU Global:

One Health Day

One Health Day futureonehealth@slu.se SLU Future One Health är en tvärvetenskaplig plattform som stimulerar och stöder SLU:s forskning inom One Health. Den 9 februari 2023 organiserar vi en One

IDA-TvärvetenskapOchAkademiskaKarriärer

Hur tvärvetenskap har påverkat akademiska karriärer futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Jessica Abbott,

IDA_FramgångarOchProblem

Tvärvetenskap i praktiken – framgångsfaktorer och problem futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Erland Mårald, professor

IDA-Tvärvetenskap och ansökningar

Tvärvetenskap och ansökningar futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Malin Mobjörk, forskningssekreterare vid Formas, att

IDA-Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap

Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Marie Stenseke, professor vid

Klimatsamtal 2023 – Kick off med Johan Kuylenstierna

futureonehealth@slu.se SLU:s Framtidsplattformar och SLU Global initierade en serie med klimatsamtal 2021-2022 med bakgrund av IPCC-rapporterna. Syftet var att öka det vetenskapliga samtalet om

Nytt globalt ramverk för biologisk mångfald klart

Efter många års förberedelser och intensiva slutförhandlingar antogs den 19 december 2022 nya mål för att rädda den biologiska mångfalden i världen, genom Kunming-Montreal Global Biodiversity

”För vissa mål tog vi några steg framåt, men för vissa gick det snarast åt fel håll.”

CBM:s föreståndare Torbjörn Ebenhard skriver direkt från FN-konferensen om biologisk mångfald COP-15 i Montreal. I förhandlingarna i Montreal deltar Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum

Markens betydelse för mat och klimat i rampljuset under World Soil Day

Marken är grunden för vår livsmedelsförsörjning, och har även en viktig roll att spela för klimatet. För att uppmärksamma marken och de ekosystemtjänster den levererar, arrangerades i början av

Disp Edson Sanga

Urban places for recreation – beyond dogmatic practices: case of Manzese Informal settlement Dar es Salaam internkommunikation@slu.se Edson Sanga, institutionen för stad och land, försvarar sin

Därför smittas människor av sjukdomar från gnagare

Orsakerna till att vi människor smittas av gnagarburna sjukdomar är ett samspel mellan naturliga och mänskligt skapade faktorer – detta gäller världen över. Det visar forskare, från bland annat SLU,

SLU-alumn får Japan Award 2022 för global forskning

SLU-alumn Leonardo Crespo-Herrera får Japan Award 2022 för global forskning om bekämpning av vetebladlöss. Läs mer på engelsk sida

Loading…