Hoppa till huvudinnehåll

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 57 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

SLU Vattenforum firar Världsvattendagen

lisa.beste@slu.se "Påskynda omställningen" är temat för 2023 års Världsvattendag. SLU Vattenforum är med och belyser frågorna kring den viktigaste resursen vi har - vattnet. Här samlar vi aktuella

Det tredje interna vattenseminariet på SLU

lisa.beste@slu.se Vill du veta mer om vår vattenforskning? Vi planerar det tredje interna vattenseminariet på SLU, 20-21 mars 2023. Doktorander och forskare tidigt i karriären, från olika

Poddavsnitt om akvakultur

Mer än två tredjedelar av vår planet täcks av vatten; hav, sjöar och älvar. Så vattenbruk, eller akvakultur, där vi människor odlar djur och växter i vatten, har stor potential att ge oss framtidens

Svensk lansering av WorldFish-projekt: Hållbart foder för resilienta akvatiska livsmedelssystem i södra Afrika

Svensk lansering av WorldFish-projekt: "Hållbart foder för resilienta akvatiska livsmedelssystem i södra Afrika" Launch of WorldFish-funded FASA Project in Sweden: Development and Scaling of

Kurs i Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

Kurs i Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor aquaculture@slu.se Kursen kommer att fokusera på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta. Du kommer också att få grundläggande kunskap om olika

Malin Hultberg

andrus.kangro@slu.se Jag kom till SLU 1995 som en miljöintresserad biolog. Efter disputationen, 1999, gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade på annat

Webbinarium: Hur mår laxen?

Webbinarium: Hur mår laxen? aquaculture@slu.se Den 20 februari lanserar Djurskyddet Sverige djurskyddsguiden för lax, som en del av konsumentguiden "Handla Djurschysst". I samband med detta bjuder

Sök bidragsmedel från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser bidragsmedel till forskare vid SLU. Vi har två aktuella utlysningar: Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 14 april 2023. Såddmedel för att skriva

Sverige satsar på att bli ledande inom hållbart landbaserat vattenbruk

SLU bidrar med kompetens i en stor satsning under projektnamnet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk”. Projektet lägger grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och

117 miljoner till vattenforskare på SLU från de nationella forskningsråden

Formas och Vetenskapsrådet har under de senaste veckorna fattat beslut om nya projekt som tilldelas forskningsmedel under kommande år. Hela 20 projekt ledda av vattenforskare från SLU beviljades

Wallenbergprofessur i fiskhälsa till SLU

Øystein Evensen, gästprofessor på deltid vid SLU inom området fiskhälsa, har tilldelats en så kallad KSLA-Wallenbergprofessur. Han kommer därmed att stärka SLU:s kompetens om sjukdomar hos odlad och

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2023 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar

Loading…