Medarbetarwebben

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 174 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

SLU är en del av matinitiativet Blå mat

För några veckor sedan meddelade Formas att ett av de nya livsmedelscentren de kommer att investera i har fokus på sjömat. Blå mat - Centrum för framtidens sjömat är namnet på denna satsning. Arbetet

Insekter som foder till forell

Ett problem med fiskodling är att kommersiellt fiskfoder innehåller fiskmjöl och fiskolja. Dessa råvaror är dyra och inte särskilt hållbara eftersom den redan höga efterfrågan på fisk riskerar att

Hållbart från norr till söder - fyra webbinarier om vattenbruk

Webinar-serien "Hållbar från norr till söder" undersöker olika produktionsmetoder, utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk. Webbinarierna arrangeras av SLU Aquaculture, Landsbygdsnätverket,

Bedövningsmetoder för fisk får underkänt!

I två studier har vi utvärderat befintliga och alternativa bedövningsmetoder för uppfödd fisk. Vi har studerat regnbåge och den allt vanligare varmvattenlevande arten afrikansk vandrarmal (ibland med

Webbinarium serie 2020

I serien berättar forskare och fiskodlare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att

48 miljoner till SLU för forskning om djurens roll i livsmedelssystemet

SLU har fått 48 miljoner kronor för en ny centrumbildning som ska stärka Sveriges framtida livsmedelssystem. Centrumbildningen kommer att identifiera och utveckla djurens roll för en ökad

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket: Hur jobbar de på naturum Vattenriket och Färnebofjärden? cnv@slu.se På den digitala träffen den 9 december får vi träffa naturum Vattenriket och naturum

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket: Biologisk mångfald i sjöar och vattendrag cnv@slu.se Ett friskt vattendrag har en hög biologisk mångfald. Vilka arter signalerar ett friskt vattendrag? Hur kan vi

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket: Hur jobbar de på naturum Vattenriket och i Hamra nationalpark? cnv@slu.se På den digitala träffen den 9 december får vi lära oss mer om man på naturum Vattenriket

Djurskyddskonferensen 2020

Djurskyddskonferensen 2020

Djurskyddskonferensen 2020 - En djurskyddsstrategi för ett framtida gott djurskydd josefina.zidar@slu.se Den 17 november 2020 anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Odling av fisk i norrländska kulturlandskap eva-stina.lindell@slu.se Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding,

Loading…