Hoppa till huvudinnehåll

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 61 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat aquaculture@slu.se Välkommen till vårt webbinarium med fokus på hållbar produktion och skörd av sjömat, det vill säga fisk, ryggradslösa djur och

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy är en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Under åtta månaders tid får forskare med olika akademisk bakgrund möjlighet att tillsammans och i en inspirerande miljö utveckla

Öppen utlysning om medfinansiering av två doktorandprojekt inom akvakultur

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två doktorandprojekt inom akvakultur. Det är möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt inom vattenbrukets alla ämnen och områden

Uppsala Health Summit 2022

Uppsala Health Summit 2022 malin.planting@.slu.se Tema: Healthy lives from sustainable food systems Gå till Uppsala Health Summit för mer information. Uppsala, Sweden

Seminarium om främjande av svenskt vattenbruk

Seminarium om främjande av svenskt vattenbruk aquaculture@slu.se Jordbruksverket berättar om deras roll i att stärka det svenska vattenbruket och samtalar med Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk

Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar

Seminarium: Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar aquaculture@slu.se Välkommen till vårt seminarium som gästas av två inbjudna forskarkollegor från Gents universitet!

Sök bidragsmedel från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser bidragsmedel till forskare vid SLU. Vi har tre aktuella utlysningar: Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 29 april . Syftet med denna såddutlysning är

Digitalt livebesök: Pumphuset i Uppsala

Digitalt livebesök: Pumphuset i Uppsala cnv@slu.se Välkommen till digitalt livebesök hos Pumphuset i Uppsala. Pumphuset är det första vattenverket i Uppsala och var i bruk 1875-1968. Huset används

Värt att veta Ultuna 7 april

Värt att veta Ultuna – Fluglarver i cirkulär avfallshantering marten.granert@slu.se Den 7 april blir det en ny föreläsning i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Värt att veta. Då ska

SLU lyfter kunskap om grundvatten under Världsvattendagen

Idag är det den 22 mars och Världsvattendagen, i år med fokus på grundvatten: ”gör det osynliga synligt”. På SLU uppmärksammar vi vattenfrågorna och deras roll i de globala hållbarhetsmålen lite

SLU lyfter kunskap om grundvatten under Världsvattendagen

SLU lyfter kunskap om grundvatten under Världsvattendagen lisa.beste@slu.se "Grundvatten: Gör det osynliga synligt" är temat för 2022 års Världsvattendag. SLU är med och belyser frågorna kring den

Matfiskodlarna stöttar forskning på SLU om fiskodling i sötvatten

Kunskapsbehovet är stort inom den svenska matfiskodlingen. Nu väljer branschorganisationen Matfiskodlarna att stötta forskning om odlad laxfisk på Sveriges lantbruksuniversitet under tre års tid.

Loading…