Hoppa till huvudinnehåll

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 64 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Agri4D upcoming

Världen står inför stora utmaningar för att nå målen för hållbar utveckling till 2030. Livsmedelssystemens betydelse för att nå målen är central. Konferensen Agri4D är en kreativ mötesplats för

Svante Winberg

svante.winberg@slu.se Jag är gästprofessor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid SLU men har min huvudsakliga verksamhet vid institutionen för medicinsk cellbiologi (tidigare

Älvkarleby

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört.

Växters och fiskars tillväxt i akvaponiska system utifrån ett matproduktionsperspektiv

Lunchwebbinarium: Växters och fiskars tillväxt i akvaponiska system utifrån ett matproduktionsperspektiv aquaculture@slu.se Akvaponik med ålmal/clarias. Foto: Ryan Somma Under detta seminarium

Akvakulturforskning & nätverksseminarium

SLU Aquacultures nätverks- och forskningsseminarium aquaculture@slu.se Varmt välkommen till SLU Aquacultures nätverks- och forskningsseminarium den 8 november 2023. Seminariet blir ett hybrid-/

Workshop om mikrobiella foderråvaror

Workshop om mikrobiella foderråvaror aquaculture@slu.se Denna workshop kommer att belysa den senaste utvecklingen av mikrobiella råvaror i foder som en hållbar foderresurs baserad på forskning från

117 miljoner till vattenforskare på SLU från de nationella forskningsråden

Formas och Vetenskapsrådet har under de senaste veckorna fattat beslut om nya projekt som tilldelas forskningsmedel under kommande år. Hela 20 projekt ledda av vattenforskare från SLU beviljades

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2023 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar

Det tredje interna vattenseminariet på SLU

lisa.beste@slu.se Vill du veta mer om vår vattenforskning? Vi planerar det tredje interna vattenseminariet på SLU, 20-21 mars 2023. Doktorander och forskare tidigt i karriären, från olika

Familjen Kamprads stiftelse stödjer forskning kring fiskodling vid SLU

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har beviljats ett anslag på 23 miljoner kronor över fem år från Familjen Kamprads stiftelse för utveckling av uthållig livsmedelsproduktion i form av fiskodling i

Säkra tillgången till hållbar sjömat

För att sätta fokus på akvatiska livsmedelssystem och de miljontals småskaliga aktörer som är involverade i dessa system har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Läs

SLU Vattenforum firar Världshavsdagen

lisa.beste@slu.se Idag, 8 juni, deltar SLU Vattenforum i firandet av Världshavsdagen. Vi belyser de havsfrågor som SLU jobbar med. Foto: Jens Olsson Här nedan har vi samlat länkarna till aktuella

Loading…