Hoppa till huvudinnehåll

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 63 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Baltic Breakfast

Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden futurefood@slu.se I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur

AQUA 2024-sv

AQUA 2024 aquaculture@slu.se Produktionen av blå mat behöver öka. Gröna lösningar kommer att hjälpa den att göra det. AQUA 2024 kommer att äga rum den 26-30 augusti i Köpenhamn. Det kommer att

Innovations for the Blue Planet Conference

The Blue Planet Conference - Innovations for the Blue Planet 2024 aquaculture@slu.se The Blue Planet Conference - Innovations for the Blue Planet 2024, är en internationell konferens som hålls 23-

Det fjärde interna vattenseminariet på SLU

vattenmiljo-webb@slu.se Vill du veta mer om vår vattenforskning? Vi planerar det fjärde interna vattenseminariet på SLU, 11-12 april 2024. Doktorander och forskare tidigt i karriären, från olika

Unga kvinnliga vattenforskare på SLU sticker ut

Våra vattenforskare står sig väl i konkurrensen om forskningspengar. Inte mindre än 16 vattenprojekt på SLU har beviljats medel från de nationella forskningsråden och EU under 2023. Till största

Nationella vattenbrukskonferensen 2024

Nationella vattenbrukskonferensen 2024 aquaculture@slu.se Denna gång träffas vi i Umeå! Den Nationella vattenbrukskonferensen bjuder på ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning kring praktik,

Blå mat på rätt sätt

I de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) framgår det tydligt att blå mat är framtidens mat. Men hur ska vi fixa det? På den årliga konferensen för forskningsprogrammet Blå mat, där SLU

PFAS-forskningen kan avgöra utsläppskälla

Det går att spåra utsläppskälla enligt forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vetenskapligt stöd för att finna föroreningarnas ursprung kan användas i olika sammanhang, som i

SLU Vattenforum uppmärksammar Världsmatdagen

På Världsmatdagen vill vi uppmärksamma dricksvatten och sjömat. För att möta efterfrågan på hälsosam mat finns det forskning på SLU som ökar kunskapen om hållbara sätt att ta fram dessa livsmedel

Agri4D upcoming

Världen står inför stora utmaningar för att nå målen för hållbar utveckling till 2030. Livsmedelssystemens betydelse för att nå målen är central. Konferensen Agri4D är en kreativ mötesplats för

Svante Winberg

svante.winberg@slu.se Jag är gästprofessor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid SLU men har min huvudsakliga verksamhet vid institutionen för medicinsk cellbiologi (tidigare

Älvkarleby

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört.

Loading…