PLOG - pedagogik, litteratur och generella kompetenser

Senast ändrad: 26 januari 2023

Det här projektet vill integrera ämne och generella kompetenser till en helhet i kurser under år 1 och samtidigt utveckla pedagogik, arbetssätt och användningen av litteratur samt arbeta för en tydlig och transparent progression mellan kurser.

Styrgrupp

Anders Jäderlund, utbildningsledare
Ola Carlén, programstudierektor
Börje Börjesson, programstudierektor
Camilla Söderquist, avdelningschef utbildningsstöd, SLU-biblioteket
Ida Larsson, student
Helene Larsson, student


Kontaktinformation