Skriva ett Fakta Skog

Senast ändrad: 20 september 2023

I Fakta Skog kan du som forskare presentera ett pågående eller avslutat forskningsprojekt inom det skogsvetenskapliga området.

Fakta Skog ges ut elektroniskt.

Ansvarig utgivare är dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap.

För innehålls- och utgivningsplanering, kontakta ylva.melin@slu.se

Texter till Fakta Skog ska ha genomgått granskning vid skribentens institution innan en publicering kan vara aktuell.

Vid fakulteten för skogsvetenskap ges även rapportserien Rapport Skog ut, se Rapport skog | Medarbetarwebben (slu.se)


Redaktör