Nytt år  - nya möjligheter!

Senast ändrad: 13 juli 2023

God fortsättning på 2022! Skogsfrågor i vid mening är i ropet nu – och kommer att vara det hela 2022. Det är valår och redan nu ser jag tecken på att skogens alla värden lyfts fram. Intressefönstret för vad vi gör på SLU och skogsfakulteten är öppet. Det är många som vill titta in och se vad vi gör! Ge dem något intressant! Utnyttja det och tala konkret om hur vi på bästa sätt forskar, undervisar och följer upp tillståndet i våra skogar.

Den 13 januari var jag inbjuden till Näringsdepartementet och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och 2022 års första programrådsmöte för det nationella skogsprogrammet. Det var kul att vara SLU:are på det mötet. En sak som fastnade var att det från departementets sida uttrycktes att ”alla delar [i skogsprogrammet], inklusive forskning om klimatanpassat skogsbruk, ska vila på vetenskaplig grund, så SLU – och andra lärosäten – är viktiga här!”. När sedan flera aktörer underströk att det behövs mera forskning kring skogen och skogsrelaterade frågor, ja, då värmde det gott som dekan för fakulteten för skogsvetenskap.

Vi befinner oss fortfarande i pandemin med rekommendationer och restriktioner. Det sliter och är tungt. Det är lätt att axlarna och humöret åker ned. Men misströsta inte! Det är nu vi ska lyfta blicken för att se hur vi tillsammans återstartar verksamheten – och hur vi vårdar och utvecklar kontakterna med kollegor internt och externt, nu och efter pandemin. Vår viktigaste resurs på SLU är vi medarbetare. Så glöm inte bort din kollega som just nu troligen arbetar hemifrån eller de som försöker på ihop undervisningen eller få labben att fungera. Ta kontakt och se positivt på framtiden – ska vi lösa framtidens problem med skogliga förtecken behövs vi alla!

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap


Kontaktinformation