Världsläget och den fria forskningen!

Senast ändrad: 13 juli 2023

Över tid har stabilitet varit mycket av norm i universitetsvärlden och för SLU. I dag är världen mer oförutsägbar.

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap

När du läser det här har vi inte samma världsläge som när jag skriver krönikan den 14 mars. Senast det var sådan osäkerhet i vår närmiljö var 1989 och åren därefter i samband med sönderfallet av det gamla östblocket. Det som är uppenbart är att våra frågor nu är i fokus. Hur ska vi fixa energiförsörjningen? Kan vi öka självförsörjningsgraden i Sverige? Vilka produkter och tjänster kan skogen bidra med? Hur kommer det påverka våra mål på andra områden som hållbarhet, biodiversitet och klimat?

Styrkan med SLU och vårt universitetssystem är att vi har en bredd i forskningen och också i tolkningen av vad kunskapen kan betyda och bidra med. Den ska vi utnyttja mer både internt och externt. Särskilt nu. En tidigare rektor svarade ungefär så här på frågan varför inte alla forskare på SLU tycker lika i viktiga frågor: ”men tänk tvärtom, är det inte en svaghet (i en demokrati) om alla forskare är helt eniga?”. Jag delar helt den uppfattningen. Genom att vi inte tycker helt lika och inte drar samma slutsatser håller vi det fria akademiska samtalet vid liv. Det skärper våra argument. Det gör att vi ibland måste gå tillbaka till utgångsläget och förstå vilka förutsättningar som kan påverka våra slutsatser. Så i den osäkra värld vi just nu lever i behövs det att vi inte är eniga, för att driva utvecklingen framåt. Det kommer att hjälpa oss att besvara frågor om energi, självförsörjning, biodiversitet och klimat – och en mängd andra frågor!

Så min uppmaning till er är att våga ta kontakt med varandra internt och externt även fast ni inte är överens. Prata med varandra. Bjud in din kritiker eller den du kritiserar till ett vetenskapligt samtal och dialog. Våga vara öppen och lyhörd. Det viktiga är inte att övertyga varandra - utan att ni uppmuntrar varandra att fortsätta den fria forskningen som kommer att leda till att vi kan hanterar utmaningarna vi har i Sverige och världen idag. Jag håller tummarna och önskar er alla lycka till med det akademiska samtalet. Vi syns i verksamheten!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation