Fakultetsdagarna – tillsammans igen!

Senast ändrad: 13 juli 2023

Hej kollega - snart syns vi! Fakultetsdagarna blir mötesplatsen för kollegor som inte kanske träffats på länge – eller inte träffats tidigare.

Hej kollega - snart syns vi! Under pandemins två år kunde vi inte träffas personligen. Nu kan vi det. Fakultetsdagarna den 16-17 november ger oss möjlighet att återupptäcka ”möten mellan människor”; vi vänder upp och ned på www.slu... till möten mellan människor. I vårt fall blir fakultetsdagarna mötesplatsen för kollegor som inte kanske träffats på länge – eller inte träffats tidigare. Det blir en efterlängtad verkligen där vi ses tredimensionellt.

Det är i mötet något sker, när vi kan läsa av varandra; Förståelse. Nyfikenhet. Något som vi kommer ihåg. Allt som gör skillnad när vi ska samarbeta. Så här tänker jag inför när vi ses nu i november. Jag kommer att gå in med ett öppet sinne. Jag kommer att träffa nya kollegor anställdes under pandemin. Både gamla och nya kollegor blir en del av mitt nätverk som bygger ett SLU.

Tillsammans återupptäcker vi kraften och styrkan av att tillhöra ett ledande universitet som finns och som behövs i hela landet. Tillsammans kommer vi att mingla och fundera på hur du och jag kan bidra till en bättre och en mer hållbar värld - som en del av SLU. Tillsammans pratar vi om” …. naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, fiske och vattenbruk …. fortlöpande miljöanalys” – för att citera delar av vår egen SLU förordning (1993:221).

Tillsammans diskuterar vi hur ska stärka vårt universitet där vi diskuterar, vrider och vänder på argumenten när vi forskar, undervisar och följer upp tillståndet i miljön. Tillsammans analyserar vi hur vi bäst kan kombinera utbildning och bildning så att våra studenter kritiskt och konstruktivt kan granska vår omvärld. Tillsammans hittar vi nya samarbeten och gemensamma utgångspunkter.

Tillsammans funderar vi alla på vi kan bidra till fakultetens nya interna satsning ” Let’s talk science”.  Väl mött på fakultetsdagarna – som det ser ut nu kan vi bli nära 400 personer!

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap

Relaterade sidor:


Kontaktinformation