Fakultetsdagarna - en återblick

Senast ändrad: 11 juli 2023

När jag försöker summera mina intryck från fakultetsdagarna är intrycken många. Jag hade höga förväntningar och förhoppningar, och som de infriades.

Vilken fantastisk samling av människor vi är! En sådan bredd vi representerar. Jag önskar vi kunde träffas ännu oftare i sådana här sammanhang där vi ställer oss lite vid sidan av vår vardag och reflekterar kring vår roll. När vi lyssnar på kloka kollegor och inbjudna föreläsare som ger oss inströmningar av andra synsätt och utsiktspunkter. Det kan vara värt att tänka på att hur vetenskapliga vi än anser oss vara så är vi ändå färgade av ärvda och inlärda värderingar. Många av de frågor vi ställer har inte uppstått av sig själva utan formats av en samhällelig kontext.

SLU måste som ett forskande och undervisande universitet ständigt hantera att skogen och synen på skogen förändras i takt med att samhället förändrar sin syn på naturresurser i allmänhet. Nu är vi i en era av hållbarhet och cirkulär ekonomi där skogen ska leverera många ekosystemtjänster. Inte minst som plats för kollagring. Men, som Maria Wetterstrand förtjänstfullt påpekade, åsikterna och viljorna kring hur vi bäst hanterar skogen som naturresurs är många och i många fall motstridiga. Det gäller att lyfta sin blick.

Du och jag kan utgå från våra vetenskapliga förhållningssätt bidra till förbättringar och lösningar. Börja med att följa samhällsdebatten, reflektera och diskutera skog i vid mening. Jag kan lova dig att du kan bidra med mycket kunskap om natur och skog som kommer att berika många samtal.

Om du deltar i samtalet om skog, djur och natur bidrar du till forskning, undervisning och miljöövervakningen kommer till nytta i samhället. Och vi måste prata om vetenskap och vetenskapens villkor, att forskare kan få olika resultat fastän datan är den samma. Det handlar om perspektiv och kan inte reduceras till en åsiktsfråga. Vår roll som anställda på en svensk offentlig myndighet som SLU är vara objektiva och vetenskapliga, men också nyfikna och kreativa. Så lyssna, lär och utvecklas!

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap

Relaterade sidor:


Kontaktinformation