Stort tack för ett strålande 2022!

Senast ändrad: 11 juli 2023

Styrkan att vi finns i hela Sverige bygger på att vi förstår varandras vardag där vi verkar. Det personliga mötet behövs för ett SLU! Ta plats utanför SLU i debatten med dina kunskaper och insikter. Använd julen till att vara en upplysande SLU-ambassadör för din omgivning.

Snart är det år 2023 – ett år då vi har många spännande händelser att se fram emot. Forskningsmedel från Formas, VR, EU och stiftelser som Wallenberg och Kempe ska omsättas till forskning, som bidrar till samhällsutvecklingen. Vi behöver anställa nya medarbetare inom olika forskningsområden som ska utvecklas. Våra studenter utvecklas och upptäcker nya spännande frågor tack vare vårt stimulerande utbud av kandidat- och mastersprogram. Fler vill studera skog och våra skogliga utbildningar blir alltmer attraktiva. Vårt arbete att förbättra våra utbildningar har lönat sig!

Nästa år lämnar ytterligare en kull studenter SLU för att kompetensförsörja Sverige och världen. Vi är fortsatt världsledande på skog och ekologi, så SLU-alumnerna är en attraktiv grupp på arbetsmarknaden. SLU och fakulteten för skogsvetenskap är fortsatt en av de mest föredragna arbetsplatserna om du vill arbeta med naturresurser som skog.

Engagemang och anseende

Skog berör och engagerar. Särskilt i höst har det skett ett skifte i fokus på de skogliga frågorna. Jag har varit aktiv internationellt för bevaka för fakulteten vad som händer inom det skogliga området och vad som ligger framför oss. Min korta slutsats är att skogfokus nationellt kan skifta än mer mot framtidens hållbara skogsbruk, energiutvinning och utvecklingen av biobaserade material, men på EU-nivå kommer fokus fortsatt att vara på biodiversitet, hållbarhet – och också utvecklingen av biobaserade produkter från skog. På EU-nivå ser jag ett visst närmande mot att skogens produkter verkligen kan bidra till Europas gröna omställning.

SIFO Kantars anseendeindex visar att SLU som helhet tappat i anseende från år 2021. Glädjande nog visar siffrorna att allmänheten har ett fortsatt högt förtroende för SLU. Analyserar vi SLU-tidserien från år 2012 fram till idag är ligger anseendet generellt på en hög och oförändrad nivå.  En fördjupad analys av SIFO Kantar av våra siffror visar att mediabilden inte ligger bakom årets tapp. Däremot är vi fortsatt okända för många svenskar. Trenden med ett minskat anseende från 2021 till 2022 ser liknande ut för i stort sett alla kända svenska universitet.

Det personliga mötet

Vårt inre SLU-liv är viktigt. Jag vill rikta ett stort tack för den breda uppslutningen och ditt bidrag till fakultetsdagarna. Det jag har försökt att göra tillsammans mer er under 2022 är att stimulera till och verka för att grupper möts med syftet att utveckla SLU och vårt samhällsuppdrag. Prefekter och fakultetsnämnd har regelbundet träffats, och vi har besökt Skinnskatteberg, Grimsö, Uppsala, Umeå, Alnarp och flera av försöksparkerna. Styrkan att vi finns i hela Sverige bygger på att vi förstår varandras vardag där vi verkar. Det personliga mötet behövs för ett SLU! Diskussionsforumet ”Let´s talk science” har rullat igång och breddats till flera campus. Kom och lyssna på föreläsningarna och diskutera med dina kollegor. För att driva utvecklingen framåt är det viktigt att vi står upp och tar ansvar för en konstruktiv debatt. Så ta även plats utanför SLU i debatten med dina kunskaper och insikter. Använd julen till att vara en upplysande SLU-ambassadör för din omgivning.

Fest och hårt arbete

Sprid också budskapet att 2023 är ett jubileumsår. De skogliga försöksparkerna och Riksskogstaxeringen firar 100 år. Håll koll på programmet som snart rullas ut. Sverige tar också över ordförandeklubban för EU under första halvåret och mycket händer även där på skogssidan. 1-2 februari är vi värdar för ett internationellt möte och en workshop med fokus på framtida skogsövervakning inom EU. IUFRO:s världskongress rycker allt närmare. Under 2023 sker det mesta förberedelsearbetet som kan behöva din insats. Jag räknar med dig för framgångsrikt och bra 2023! Lycka till, god jul och så syns vi i verksamheten.

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap

Relaterade sidor: