Aktivt rekryteringsarbete positivt för jämställdheten

Senast ändrad: 12 mars 2024

Vi har i dag för få kvinnor som innehar högre anställningar vid fakulteten för skogsvetenskap. Med högre anställning menar jag i den här texten professor, universitetslektor och biträdande universitetslektor.

Inom fakultetsledningen vill vi försöka ändra på den skeva könsfördelningen. Vi vet att det krävs insatser i alla steg av rekryteringsprocessen för att nå framgång. En central del av detta arbete handlar om att identifiera, aktivt söka upp och uppmuntra kvalificerade individer – särskilt kvinnor – att ansöka om högre anställningar. Tyvärr kan just detta steg upplevas som onödigt och mödosamt arbete och i en vardag fylld med andra göromål kan det lätt få stryka på foten och prioriteras kanske därför inte alltid i önskvärd utsträckning.

Data rörande könsfördelningen bland de som sökt och i slutändan anställts på högre anställningar vid fakulteten, motsäger dock att uppsökande arbete är bortkastad tid (se stapeldiagram). När vi analyserar statistiken djupare kan vi också se en intressant sak: om man jämför hur många som anställs på en högre anställning med hur många som sökt sådana tjänster, är det förhållandevis fler kvinnor än män som anställs. Detta beror antagligen till stor del på att de kvinnor som faktiskt sökt i ”medeltal” är mer kompetenta än de män som sökt.

I sammanhanget går mina tankar till en av Karin Boyes dikter: Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd. Även om Karin Boye har rätt i en allmän mening, hävdar jag att när det kommer till rekrytering till högre anställningar, är både resan och målet värda mödan.

Christer Björkman, ordförande i Lärarförslagsnämnen, LFN


Kontaktinformation