Spannmål. Foto: Jenny Svennås-Gillner
24 maj
25 maj

Hybrid: Live in Uppsala and digital webinar

Crop protection futures in agriculture

evenemang | konferenser | seminarier, workshops |
Spannmål. Foto Jenny Svennås-Gillner

Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Den 24–25 maj samlas växtskyddsforskare, experter och andra intressenter från hela Europa i Uppsala för att diskutera strategier för att uppnå ett robust, resurseffektivt och miljövänligt växtskyddssystem.

Konferensen hålls på SLU:s Campus Ultuna i Uppsala under eftermiddagen den 24 maj och alla som är intresserade av frågorna bjuds in att delta. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

I samband med konferensen anordnas två sidoevenemang: På förmiddagen 24 maj erbjuds nätverkande och på förmiddagen den 25 maj hålls en exkursion till SLU:s forskningsstation Lövsta och Linnés Hammarby.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2023-05-24 - 2023-05-25
Ort: Hybrid: Live in Uppsala and digital webinar
Arrangör: SLU Future Food & SLU Nätverk växtskydd
Sista anmälningsdag: 15 maj 2023