Medarbetarwebben

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1136 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):
Ekofakta – lansering

Ekofakta – lansering

Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? – lansering av webbportalen Ekofakta.se janne.nordlund.othen@slu.se Ekofakta öppnades förra sommaren, men på grund av Covid-19 så sköts det planerade

Ekofakta – lansering

Ekofakta – lansering

Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? – lansering av webbportalen Ekofakta.se janne.nordlund.othen@slu.se Ekofakta öppnades förra sommaren, men på grund av Covid-19 så sköts det planerade

Svensk ekologisk grisproduktion presterar bättre än konventionell i hållbarhetsjämförelse

I en ny studie presterar ekologisk svensk grisproduktion enligt KRAVs regelverk bättre än konventionell svensk grisproduktion på 11 av 20 hållbarhetsindikatorer om jämförelsen gjordes per kg griskött

Svensk ekologisk grisproduktion presterar bättre än konventionell i hållbarhetsjämförelse

I en ny studie presterar ekologisk svensk grisproduktion enligt KRAVs regelverk bättre än konventionell svensk grisproduktion på 11 av 20 hållbarhetsindikatorer om jämförelsen gjordes per kg griskött

Forskningsagenda eko

Forskningsagenda eko

Välkommen till en workshop inom arbetet med att ta fram en ny forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat! janne.nordlund.othen@slu.se SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Svampar kan hjälpa växtens försvar mot insekter

Det finns en samling insektsparasitära svampar som används som biologisk bekämpning. Flera av dessa kan även interagera med växten, oftast som endofyter. Det finns studier som visar att dessa kan

Allmänkemikalier en del i ett fungerande växtskydd

När förebyggande växtskyddsinsatser och biologisk bekämpning inte räcker till skulle allmänkemikalier kunna vara en del av ett hållbart växtskydd i ekologisk odling. När allmänkemikalier godkänns

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

Kartläggning ekoforskning

Kartläggning ekoforskning

EPOK:s Maria Wivstad har tillsammans med Eva Hagström från Regna Mat och Miljö, skrivit en rapport om svensk ekoforskning. Rapporten sammanfattar de senaste tio årens forskning i Sverige, år 2008 –

Bruna bättre än vita som utehöns?

Preliminära resultat från CORE Orgainc Cofund-projektet ”Freebirds” visar att värphönsrasen brun Bovans troligtvis passar bättre i ekologiska system än rasen vit DeKalb. De bruna hönorna använde mer

Ny film om cikoriaensilage till grisar

Grisar som får ensilage blir sysselsatta vilket kan minska stress i samband med avvänjningen. Ensilage med cikoria har potential att gynna tarmhälsan och kan resultera i snabbare återhämtning och

Vill du förbättra din gårds lönsamhet genom ökad biologisk mångfald?

SLU söker kontakt med markägare som vill utveckla och testa nya jordbruksmetoder inom det nya internationella projektet SHOWCASE. Jordbrukare, forskare och andra aktörer ska i samverkan utforska det

Loading…