Medarbetarwebben

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1010 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):

Biologisk mångfald ger större skördar

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från SLU

FoU-medel att söka

Jordbruksverket utlyser 2,9 miljoner riktade till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom ekologisk produktion. Jordbruksverket utlyser projektmedel för att utveckla produktionssystem inom

FoU-medel att söka

Jordbruksverket utlyser 2,9 miljoner riktade till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom ekologisk produktion. Jordbruksverket utlyser projektmedel för att utveckla produktionssystem inom

Rapport om hållbara val av kött

Konsumentverket publicerade nyligen rapporten ”Hållbara val av kött”, en omfattande rapport som tar upp miljö- och hållbarhetsaspekter kring produktion och konsumtion av kött och köttalternativ i

Proteinfoder av musslor till värphöns

Våren 2018 skrev Epok om ett EIP-agri-projekt där företaget Musselfeed utvinner proteinfoder ur musslor odlade på västkusten. Projektet stod då i startgroparna för att testa fodret på ekologiska höns

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren josefina.zidar@slu.se   Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och

Rapport om hållbara val av kött

Konsumentverket publicerade nyligen rapporten ”Hållbara val av kött”, en omfattande rapport som tar upp miljö- och hållbarhetsaspekter kring produktion och konsumtion av kött och köttalternativ i

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change? futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium på KSLA, med Wallenbergprofessorn Christine Watson och flera andra SLU-forskare.

Proteinfoder av musslor till värphöns

Våren 2018 skrev Epok om ett EIP-agri-projekt där företaget Musselfeed utvinner proteinfoder ur musslor odlade på västkusten. Projektet stod då i startgroparna för att testa fodret på ekologiska höns

Vallfoder till grisar TV-intervju med Magdalena Åkerfeldt

TV-intervju i Lantbruksnytt med Magdalena Åkerfeldt, forskare på Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Här är ett inslag om vallfoder till grisar som sändes i Lantbruksnytt idag.

Begränsade kunskaper och intresse av ekologisk livsmedelsbearbetning

CORE Organic-projektet ProOrg arbetar med att utveckla en praxis som ska hjälpa företag som arbetar med tillverkning och processning av ekologiska livsmedel. Målet är att hitta verktyg som kan hjälpa

Begränsade kunskaper och intresse av ekologisk livsmedelsbearbetning

CORE Organic-projektet ProOrg arbetar med att utveckla en praxis som ska hjälpa företag som arbetar med tillverkning och processning av ekologiska livsmedel. Målet är att hitta verktyg som kan hjälpa

Loading…