Medarbetarwebben

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1037 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):
Seminarium: Hur påverkas ekologiska livsmedelsaktörer av pandemin?

Seminarium: Hur påverkas ekologiska livsmedelsaktörer av pandemin?

Seminarium: Hur påverkas ekologiska livsmedelsaktörer av pandemin? janne.nordlund.othen@slu.se Hur resilient är det ekologiska lantbruket? Vilka för- och nackdelar jämfört med det konventionella

Djurvälfärd eko

I en ny vetenskaplig litteraturstudie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet kartlagt och analyserat djurhälsa och djurvälfärd inom ekologisk lamm-, gris-, ägg-, slaktkyckling-, mjölk- och

Nytt om odling av åkerböna och ekofoder till gris

Nu publiceras en skrift om ekologisk odling av åkerböna och en om hundra procent ekologiskt foder till gris. Materialet är på svenska och har tagits fram av Epok, i samarbete med Magdalena Åkerfeldt,

Protein till utesuggor

I ett nystartat projekt i Danmark kommer man att undersöka om det går att minska på proteintilldelningen till suggor under vinterhalvåret. Hypotesen är, att suggor utomhus har ett större energibehov

CORE Organic utlyser forskningsmedel med fokus på primärproduktion

CORE Organic – det europeiska nätverket för finansiering av forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat – kommer öppna för ansökningar om projektmedel i januari. Sverige deltar dock inte i

Nytt faktablad om biostimulanter

Medel för att förbättra jordhälsan, så kallade biostimulanter har blivit populära de senaste åren, även om effekterna på många sätt är outforskade. I ett nytt faktablad går forskningsinstitutet FiBL

Nytt faktablad om biostimulanter

Medel för att förbättra jordhälsan, så kallade biostimulanter har blivit populära de senaste åren, även om effekterna på många sätt är outforskade. I ett nytt faktablad går forskningsinstitutet FiBL

Ekologiska och konventionellt uppfödda kycklingar får olika typer fotskador

Fotskador förekommer hos både konventionella och ekologiska kycklingar och används bland annat som en välfärdsindikator som bedöms på slakterier. I tidigare studier har det föreslagits ekologiska

Lägesrapport svensk ekoråvara 2019/2020

Agrovektor har fått i uppdrag av Jordbruksverket att sammanställa tillgången på ekologisk råvara, från EU-ekologiskt och KRAV-certifierat, samt biodynamiskt jordbruk i en rapport mellan åren 2019-

Svara på ekologiska lantbrukarnas enkät om visioner för det ekologiska lantbruket

Ekologiska lantbrukarna bjuder in ekolantbrukare eller andra aktiva i ekobranschen att bidra med sin syn på vad som är viktigast att jobba vidare med för att vara på väg mot ett än mer livskraftigt

Svara på ekologiska lantbrukarnas enkät om visioner för det ekologiska lantbruket

Ekologiska lantbrukarna bjuder in ekolantbrukare eller andra aktiva i ekobranschen att bidra med sin syn på vad som är viktigast att jobba vidare med för att vara på väg mot ett än mer livskraftigt

Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett

Loading…