Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 198 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Träff: Odling av gråärt och andra baljväxter till humankonsumtion

janne.nordlund.othen@slu.se Upptäck möjligheterna med att odla gråärter och andra baljväxter till humankonsumtion. I Halland finns stora möjligheter att odla mer baljväxter. Det är viktigt att möta

Digitala seminarier: det viktigaste ur ekologisk försöksrapport 2022 och 2023

janne.nordlund.othen@slu.se Hushållningssällskapet håller fyra digitala seminarier om det intressantaste delarna i ekologiska försöksrapporterna 2022 och 2023. Varje dag mellan kl 9-10 är det ett

“Nudging-tekniker” ökar försäljningen av ekologiska livsmedel

Det treåriga EU-finansierade projektet “Nudging Organic” visar goda resultat efter initiala butikexperiment i Sverige. Organic Sweden har tillsammans med Beteendelabbet utvecklat, testat och

Kombination av insekter och svampar har god effekt mot bladlöss

Vid angrepp av bladlöss i växthusodling är det vanligt att använda sig av biologisk bekämpning i form av parasitsteklar som är naturliga fiender för bladlöss. Effekten av bekämpningsinsatsen kan dock

Lättare sagt än gjort – nya studier om djurvälfärd och utomhusmiljöer hos ekologiska värphöns

I två nyligen publicerade vetenskapliga artiklar har en grupp forskare från SLU och Royal Veterinary College i Storbritannien undersökt hälsa och djurvälfärd samt hur utomhusmiljöerna ser ut hos

Ekologiskt lantbruk effektiv klimatåtgärd enligt dansk rapport

Den danska paraplyorganisationen för rådgivning, SEGES innovation, har i rapporten ”Klimavirkemidler til dansk landbrug 2023” listat de mest effektiva klimatåtgärderna för danskt lantbruk.

Mikroorganismer kopplade till rödklövers rotsystem kartlagda i Sverige

Rödklöver är den mest odlade baljväxten i Sverige och är viktig inte minst i ekologiskt lantbruk där den ibland beskrivs som motorn i odlingen. Detta tack vare dess tillförsel av kväve till

Bidrag till nya och pågående försöks- och utvecklingsprojekt (FOU)

Jordbruksverket utlyser 2,3 miljoner kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt 2024. Sista ansökningsdag är 21 november 2023. Nu finns det möjlighet att söka bidrag för nya tillämpade försöks-

FoU-dagar för ekologisk produktion2023

FoU-dagarna 2023 –beredskap och försörjningsförmåga janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion som arrangeras av

Biofach 2024

janne.nordlund.othen@slu.se En av världens största eko-mässor slår upp portarna 13–16 februari 2024. Utöver mässan kan man följa intressanta föreläsningar och seminarier vid kongressen och de olika

Økologi-kongres 2023

janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till en kongress med inspirerande pass med inspirerande talare och en festlig kväll för dig och dina kollegor. Kom och bli uppdaterad med den senaste kunskapen

Organic Innovation Days 2023

janne.nordlund.othen@slu.se Årets upplaga av Organic Innovation Days äger rum i Bryssel 25–26 oktober med temat ‘Citizen-driven transformation of European food systems’. "The Organic Innovation

Loading…