Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 242 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Forskning för framtidens ekologiska produktion

Forskning för framtidens ekologiska produktion janne.nordlund.othen@slu.se SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och Formas bjuder in till en heldag om ny och framtida ekoforskning. Dagen

Projektet RELACS letar efter alternativa lösningar till kontroversiella ekologiska insatsvaror

Att man inom ekologisk produktion i vissa fall kan använda koppar, antibiotika och gödsel från icke ekologiska gårdar är ifrågasatt. Projektet RELACS tittar på alternativ för att minska behovet av

Kurs om ogräsreglering för småskalig grönsaksodling

För att få bättre ekonomi och säkrare skörd behöver du ha kontroll över ogräset. Vi vet alla att detta är både arbetsintensivt och kostsamt. Dessutom påverkar det extrema vädret ogräset med nya

Mjölkveckan 2022

cajsa.lithell@slu.se Varmt välkommen till årets Mjölkvecka! Här diskuteras möjligheter och utmaningar för svensk mjölkproduktion, olika utvecklingsvägar och hur forskningen kan bidra till

Webbinarium om gröngödsling

Välkomna att höra om gröngödslingens många funktioner! Ekoträdgårdsrådgivaren Elisabeth Ögren har mångårig erfarenhet av arbete med gröngödsling samt har skrivit flera skrifter i ämnet. Under denna

SLU deltar i Elmia Lantbruk 2022

SLU på Elmia Lantbruk 2022 karin.jonsell@slu.se I oktober återkommer den stora mässan Elmia Lantbruk i Jönköping – och självklart finns SLU på plats. SLU har en monter, deltar i scenprogrammet,

FoU-dagar 2022

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion. Årets tema är ”För ökad

Vallfoder till gris

Behöver grisar ha tillgång till vallfoder? Hur påverkas de av att äta vallfoder och vilka fördelar finns det? I den här videon berättar forskarna om sitt arbete med att undersöka och utvärdera om

Lansering av bloggen ”Djurens roll i ett framtida hållbart lantbruk”

Lansering av bloggen ”Djurens roll i ett framtida hållbart lantbruk” janne.nordlund.othen@slu.se Elin Röös och Olle Torpman har med stöd av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) arbetat

Tajming och rätt val av växt är avgörande för nyttan med en mellangröda

Både valet av gröda och tidpunkten för sådd spelar roll när det kommer till vilken nytta en mellangröda gör i jordbruket. ”Och lantbrukaren behöver anpassa val av gröda och sådd efter sin egen mark”,

Fördjupningskurs i ekologisk trädgårdsproduktion – anmäl dig

Kursen kommer att hållas på Alnarp och består av en inledande träff den 7-8 december 2021 samt egenstudier och avslutas sedan med en träff den 2 mars 2022. Det kommer dock att finnas möjlighet att

Biostimulanter påverkade inte kornskörden

Biostimulanter är ämnen eller mikroorganismer som stärker grödan på ett sätt som skiljer sig från både gödselmedel och växtskyddsmedel. Det kan till exempel handla om produkter som ökar

Loading…