Medarbetarwebben

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1136 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):
Forskning och utveckling inom ekologisk produktion

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion janne.nordlund.othen@slu.se På grund av det osäkra läget kommer 2020-års FoU-dagar att arrangeras som en onlinekonferens, program och upplägg

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem- fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium.

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem- fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium.

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium. janne.nordlund.othen@slu.se Inom ramarna för forskningsprogrammet “Hållbara dieter från

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem- fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium.

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem- fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium.

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium. janne.nordlund.othen@slu.se Inom ramarna för forskningsprogrammet “Hållbara dieter från

Skypeseminarium: Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag

Skypeseminarium: Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag

Skypeseminarium: Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag janne.nordlund.othen@slu.se Produktionssystem med utevistelse för värphöns blir allt vanligare

Skypeseminarium: Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag

Skypeseminarium: Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag

Skypeseminarium: Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag janne.nordlund.othen@slu.se Produktionssystem med utevistelse för värphöns blir allt vanligare

European Grassland Federation: “Meeting the future demands for grassland production” –

European Grassland Federation: “Meeting the future demands for grassland production” –

European Grassland Federation: “Meeting the future demands for grassland production” janne.nordlund.othen@slu.se Due to Covid-19 pandemic, the 26th General Meeting of the European Grassland

Symposium 2021 “Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice”

Symposium 2021 “Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice”

EGF-Symposium 2021 “Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice” janne.nordlund.othen@slu.se The Call for Abstracts of the upcoming European Grassland Federation-Symposium 2021 “

Symposium 2021 “Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice”

Symposium 2021 “Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice”

EGF-Symposium 2021 “Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice” janne.nordlund.othen@slu.se The Call for Abstracts of the upcoming European Grassland Federation-Symposium 2021 “

European Grassland Federation: “Meeting the future demands for grassland production” –

European Grassland Federation: “Meeting the future demands for grassland production” –

European Grassland Federation: “Meeting the future demands for grassland production” janne.nordlund.othen@slu.se Due to Covid-19 pandemic, the 26th General Meeting of the European Grassland

Research seminar: New knowledge on pig health and welfare in eco-efficient organic systems

Research seminar: New knowledge on pig health and welfare in eco-efficient organic systems

Research seminar: New knowledge on pig health and welfare in eco-efficient organic systems janne.nordlund.othen@slu.se On June 13, 2018, you can get the latest knowledge on how to reduce piglet

Kartläggning ekoforskning

Kartläggning ekoforskning

EPOK:s Maria Wivstad har tillsammans med Eva Hagström från Regna Mat och Miljö, skrivit en rapport om svensk ekoforskning. Rapporten sammanfattar de senaste tio årens forskning i Sverige, år 2008 –

Borgeby Faktablad

Vid Borgeby fältdagar 2017 stod EPOK i Ekotältet. Där delade vi ut ett antal faktablad baserade på ett antal färska studier, relevanta för lantbrukare och rådgivare inom ekologisk produktion.

Loading…