Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 229 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Mjölkveckan 2022

cajsa.lithell@slu.se Varmt välkommen till årets Mjölkvecka! Här diskuteras möjligheter och utmaningar för svensk mjölkproduktion, olika utvecklingsvägar och hur forskningen kan bidra till

CO Pleiades

Nätverket CORE Organic Pleiades som startade i höstas är ett samarbete mellan 33 partners i 24 länder. Däribland SLU Ekologisk produktion och konsumtion som ska fungera som en så kallad ”stakeholder

Nytt Horizon Europe-projekt ska stötta ekomålen

EU:s mål om att minst 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk återfinns i både Farm to Fork-strategin och i biodiversitetsstrategin. Det nystartade projektet OrganicTargets4EU är tänkt att

Agroekologiska metoder i kombination med förändrad kost kan hjälpa EU nå mål för livsmedelsproduktionen

I en nyligen publicerad studie utvärderades fem framtidsscenarier för möjliga livsmedelssystem år 2050 i EU. Det studien främst visade var att agroekologiska metoder enbart inte räcker till för att

Innovativa metoder för att stödja omställningen till ekologiskt jordbruk

European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) har tagit fram en broschyr som beskriver olika exempel på hur lantbrukare kan nå framgång i omställningen

Är uteduschar ett bra sätt att svalka ekogrisar?

Värmestress påverkar grisarnas välfärd negativt och leder till minskad foderkonsumtion vilket i sin tur leder till minskad tillväxt. Redan idag upplever många grisproducenter mer och mer utmaningar i

Dansk forskning: biogasproduktion minskar inte kolinlagring i jord

Effektivare biogasproduktion med längre uppehållstid för materialet i biogasanläggningar minskar inte den långsiktiga kolbindningen i marken. Dessutom uppnås en bättre gödningseffekt av rötresten

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Organic RDD8

ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer publicerade för en kort tid sedan vilka projekt som beviljats medel i den senaste omgången av Organic RDD (nr 8).

Mångfalden av grödor skiljer sig mellan konventionella och ekologiska gårdar

Mångfalden av grödor som odlas på ett fält, på en gård och i landskapet tenderar att ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden, grödproduktionen och ekosystemfunktioner som understödjer och

Onödigt att värmebehandla åkerböna till mjölkkor

I dag är den ekologiska mjölkproduktionen beroende av importerad soja och det är därför angeläget att hitta inhemska proteinkällor som alternativ. Åkerböna är välkänd i de svenska ekologiska

Sortrapport eko

Hushållningssällskapets rådgivare är mitt uppe i produktionen av Ekologisk försöksrapport 2022. I den kommer det att finnas intressanta försöksresultat kopplade till ekologisk odling men redan nu

Loading…