Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 238 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Vad påverkar produktionen av ekologiskt griskött?

I Holland har man upptäckt att det finns ett glapp mellan vad konsumenterna vill ha och vad som faktiskt produceras. Trots att det finns en ökad efterfrågan på ekologiskt producerat griskött känner

Studieresa till mässan Öko-Feldtage och ekoodlingar i Tyskland

Studieresa till mässan Öko-Feldtage och ekoodlingar i Tyskland janne.nordlund.othen@slu.se Hermann Leggedör på rådgivningsföretaget Agri-kultur i Småland AB bjuder in till en resa till Tyskland för

Jordbruksverket utlyser medel för pilot- och samarbetsprojekt

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner för pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar,

Information genom hela köpresan – nyckeln till konsumentens val av hållbar mat?

Många konsumenter avser att handla hållbart och det finns en uppsjö av information som ska guida konsumenten till mer hållbara val i köpstunden. Men faktum är att beslutsprocessen när det kommer till

Se seminariet om djurvälfärd

Den 26 april höll Epok seminarium om djurvälfärd i ekologisk produktion. Seminariet inleddes med en presentation av Epoks nya rapport "Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag?" som

Ekodagarna 2022

Ekodagarna 2022 janne.nordlund.othen@slu.se Ekodagarna 2022 går av stapeln 10-11 juli på Marstrand och tema är "Bondemakt". Välkommen till Ekodagarna 2022! På temadagen utforskas hur ekobönder kan

Baljväxter kan göra jordbruket mer daggmaskvänligt

Daggmaskar är viktiga för markens struktur och näringsomsättning, men de drabbas hårt av jordbearbetning. Nu har SLU-forskare sett att baljväxter i växtföljden kan öka antalet daggmaskar, oavsett

Webbinarium på Zoom: Går det att rädda kvaliteten vid försenad vallskörd genom att höja stubben?

Webbinarium på Zoom: Går det att rädda kvaliteten vid försenad vallskörd genom att höja stubben? janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till ett webb-seminarium om fraktionering av vall och ökad

Ekologisk mjölkproduktion – studieresa till Danmark

Ekologisk mjölkproduktion – studieresa till Danmark janne.nordlund.othen@slu.se Niels Andresen, husdjursrådgivare på HIR Skåne och expert på ekologisk mjölkproduktion leder resan där du bland annat

Fördelar av ekologisk odling för artrikedomen av blommande växter på olika skalor

Forskare vid Lunds universitet har studerat artrikedomen av blommande växter på 19 skånska gårdar, både ekologiska och konventionella. Resultaten visar att artrikedomen var högre på de ekologiska

Vallkonferens 2023

Vallkonferens 2023 marie.liljeholm@slu.se Spara datumet! Mer info inom kort. Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen. På Vallkonferensen kan alla

Småbruk och gårdar med idisslare har mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster

Småbruk och gårdar med idisslande djur är förknippade med mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster jämfört med närliggande gårdar som har specialiserat sig på växtodling. Det visar en

Loading…