Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1219 sidor som är taggade med SLU ekologisk produktion och konsumtion:
Mjölkveckan

Mjölkveckan

Mjölkveckan 2021: Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till mjölkveckan, en vecka med föreläsningar och diskussioner om

Rockström en av huvudtalarna vid Organic World Congress

”Organic World Congress borde heta the Future World Congress, eftersom ett hållbart ekologiskt baserat jordbruk är en nödvändig förutsättning för mänsklighetens framtid på planeten jorden”, sa Johan

Två fördjupningskurser inom ekologisk produktion

Två fördjupningskurser inom ekologisk produktion

År 2020 höll Epok en fördjupningskurs i ekologisk produktion, då kallad ”Högre kurs i ekologisk produktion”. Syftet med kursen var att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets

Rockström en av huvudtalarna vid Organic World Congress

”Organic World Congress borde heta the Future World Congress, eftersom ett hållbart ekologiskt baserat jordbruk är en nödvändig förutsättning för mänsklighetens framtid på planeten jorden”, sa Johan

Två fördjupningskurser inom ekologisk produktion

Två fördjupningskurser inom ekologisk produktion

År 2020 höll Epok en fördjupningskurs i ekologisk produktion, då kallad ”Högre kurs i ekologisk produktion”. Syftet med kursen var att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets

Kväve och kost nyckelfaktorer i agroekologiskt framtidsscenario

Genom ökad integrering av djurhållning och växtodling, cirkulering av näringsämnen från samhället samt mindre animalier i kosten, kan ett agroekologiskt jordbruk producera tillräckligt med mat till

Kväve och kost nyckelfaktorer i agroekologiskt framtidsscenario

Genom ökad integrering av djurhållning och växtodling, cirkulering av näringsämnen från samhället samt mindre animalier i kosten, kan ett agroekologiskt jordbruk producera tillräckligt med mat till

Rödklöverfröodling ökar artrikedomen av humlor

I en ny studie har SLU-forskare undersökt sambandet mellan fröodlingar av rödklöver och förekomst av humlor under och efter klöverns blomning. Resultaten visar att fröodling av rödklöver ökar

Rödklöverfröodling ökar artrikedomen av humlor

I en ny studie har SLU-forskare undersökt sambandet mellan fröodlingar av rödklöver och förekomst av humlor under och efter klöverns blomning. Resultaten visar att fröodling av rödklöver ökar

Nya filmer om odling av ekologisk soja och lupin i Sverige

Hur ska vi öka odlingen av ekologisk trindsäd i Sverige? Vilka sjukdomar kan drabba växterna och vill konsumenterna betala extra för svensk tofu? Nu finns ett antal filmer om projektet IMPULSE (Ökad

Nya filmer om odling av ekologisk soja och lupin i Sverige

Hur ska vi öka odlingen av ekologisk trindsäd i Sverige? Vilka sjukdomar kan drabba växterna och vill konsumenterna betala extra för svensk tofu? Nu finns ett antal filmer om projektet IMPULSE (Ökad

Tillfällig täckning av träden kan ge växtskydd i ekologiska fruktodlingar

För att minska behovet av växtskyddsmedel i fruktodlingar testades inom Core organic projektet Domino, regnskydd ovanför träden samt sidohängande insektsnät runt trädraden i ekologisk äppelodling.

Loading…