Medarbetarwebben

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 331 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :
Anna Berlin

Anna Berlin

cajsa.lithell@slu.se Jag är agronom och arbetar som forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Som forskare är jag intresserad av att förstå biologin och epidemiologin av olika

SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd

Vi främjar och stimulera samarbeten mellan SLU:s olika forskare, verksamhetsorter och fakulteter med målet att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på SLU:s nyhetsbrev om växtskydd? Fyll i och skicka in formuläret!

Växtskyddsforskning i media

Här hittar du ett axplock av poddsändningar, nyhetsartiklar, radioprogram och annat relaterat till SLU:s växtskyddsforskning. Poddar Det internationella växtskyddsåret - utan växter, ingen mat... I

Komplexa landskap främjar motståndskraften hos biologisk skadedjursbekämpning

Hur sårbara olika ekosystem är för klimatförändringar beror till exempel på hur motståndskraftiga de är mot förändrade temperaturer. En ny studie visar att mer komplexa landskap ökar motståndskraften

Komplexa landskap främjar motståndskraften hos biologisk skadedjursbekämpning

Hur sårbara olika ekosystem är för klimatförändringar beror till exempel på hur motståndskraftiga de är mot förändrade temperaturer. En ny studie visar att mer komplexa landskap ökar motståndskraften

Endast vissa organiska gödselmedel ökar förekomsten av organismer viktiga för jordkvaliteten

För att förstå hur gödsling reglerar markkvaliteten måste vi veta mer om hur de tillförda näringsämnena påverkar organismerna i marken. Det har forskare från SLU undersökt i en ny studie. Vilket

Kan förbättrade förhållanden i alven öka avkastningen eller förbättra vattenkvaliteten?

Gizachew Tarekegn Getahun har utvärderat effekterna av olika åtgärder i alven med avseende på skörd, markegenskaper och miljöpåverkan i sin nya doktorsavhandling. Mekanisk uppluckring av alven i

Kan förbättrade förhållanden i alven öka avkastningen eller förbättra vattenkvaliteten?

Gizachew Tarekegn Getahun har utvärderat effekterna av olika åtgärder i alven med avseende på skörd, markegenskaper och miljöpåverkan i sin nya doktorsavhandling. Mekanisk uppluckring av alven i

Pollineringsveckan_CarolinaDiller

Kan du tänka dig en värld utan blommande växter? En värld utan bär, frukt och grönsaker? Ungefär en tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinering av insekter för att utvecklas och bära

Smart växtförädling minskar behovet av bekämpningsmedel

Bred kunskap om vilka gener som bidrar till motståndskraft mot växtsjukdomar är en nyckel i förädlingen av friskare grödor, och fokus i ett stort svenskt forskningsprojekt. Genetiska markörer som kan

Smart växtförädling minskar behovet av bekämpningsmedel

Bred kunskap om vilka gener som bidrar till motståndskraft mot växtsjukdomar är en nyckel i förädlingen av friskare grödor, och fokus i ett stort svenskt forskningsprojekt. Genetiska markörer som kan

Loading…