Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 139 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Politisk ignorans kan hindra övergången till biologisk bekämpning

EU-kommissionen har föreslagit en ny Förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel som innebär att biologisk bekämpning i hög grad ska ersätta kemisk bekämpning redan 2030. Förordningen

En jästsvamp kan bota och skydda granplantor mot gråmögel

Johan Stenberg kommer att leda ett nytt projekt som ska undersöka hur en jästsvamp kan skydda och rädda till exempel granplantor som angripits av gråmögel. Projektet finansieras med 1,5 miljoner

Växtskyddsdagen: sortblandningar, växtskydd, kvalitet och acceptans

Växtskyddsdagen hade i år temat sortblandning. Velemir Ninkovic och Björn Andersson anordnade en heldag med representanter från odling, rådgivning, handel och forskning med både internationella och

Kraftsamling växthälsa

Kraftsamling växthälsa katja.fedrowitz@slu.se SLU har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en plan för ett gemensamt växtskyddsarbete. Planen har sitt ursprung i idéer och handlingar som

Internationella dagen för växthälsa

katja.fedrowitz@slu.se International dagen för växthälsa är ett årligt firande som hålls den 12 maj för att öka medvetenheten om att vi behöver skydda växters hälsa för att förbättra vår

Inget bladmögel på King Edward-potatis som fått tre gener från vilda potatissläktingar

Fältförsök med King Edward-potatis som försetts med tre resistensgener visar att denna vanligtvis sjukdomskänsliga potatissort kan bli helt fri från angrepp av potatisbladmögel. Men den nuvarande

Stakeholdermöte - SLU Nätverk växtskydd

Stakeholdermöte - SLU Nätverk växtskydd & SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till SLU Nätverket Växtskydds andra seminarium med stakeholders! På det här seminariet kommer vi få

Vibrationer kan fungera som växtskyddsmetod

Insekter som inte styrs av doftsignaler kan använda sig av vibrationssignaler för att kommunicera med sin omgivning vid parning. Vibrationer som interfererar och stör insekternas egna vibrationer

Ny vetenskaplig artikel: Ogrundade farhågor om att mer ekoproduktion kan leda till ökad spridning av giftiga ämnen

Utgör växtskyddsmedel godkända för ekologisk produktion en risk för människor och miljö och kan en ökad ekologisk produktion rent av öka riskerna? I en ny vetenskaplig artikel har forskare undersökt

Mördarsnigeln attackeras av parasitmaskar

För första gången har en undersökning av parasitmaskar i sniglar genomförts i Sverige. Parasitmaskar kan potentiellt minska antalet sniglar som orsakar skördeförluster i jordbruket, som till exempel

Uppdaterade skrifter för 2023: Allmänkemikalier och Växtskyddsmedel i ekologisk produktion

Den årliga uppdateringen av listorna Allmänkemikalier och Växtskyddsmedel i ekologisk produktion är nu klar och de går att hitta på Jordbruksverkets webbutik. Nytt för allmänkemikalier i år är att

Loading…