Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 133 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Stakeholdermöte - SLU Nätverk växtskydd

Stakeholdermöte - SLU Nätverk växtskydd & SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till SLU Nätverket Växtskydds andra seminarium med stakeholders! På det här seminariet kommer vi få

Agroforestrykonferens

Agroforestrykonferens partnerskapalnarp@slu.se Agroforestry Sverige arrangerar en tredagarskonferens på SLU i Alnarp 2022, där några av landets mest drivande personer inom utvecklingen av svensk

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum NYTT DATUM KOMMMER!

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum NYTT DATUM KOMMER katja.fedrowitz@slu.se SLU:are och externa intresserade av forskning inom skogsskada ska träffas. Pga svårigheter med hotellrum i Uppsala kommer

Anmäl dig till Nationella växtskyddskonferensen 9–10 november

Nu har anmälan till Nationella växtskyddskonferensen öppnat! Var med och diskutera hur vi når ett hållbart växtskydd den 9–10 november 2022 i Uppsala. På konferensen samlas forskare,

Symposium om skogspatologi

Symposium: Breaking new grounds in forest pathology cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett internationellt symposium om skogspatologi! Symposiet "Breaking new grounds in forest pathology"

Att utveckla hållbara jordbrukssystem: Push Pull-system i Rwanda

I takt med att befolkningen ökar, markanvändningen intensifieras och klimatet ändras blir livsmedelsförsörjningen mer osäker. Ett sätt att utveckla hållbara odlingssystem för småbönder i Östafrika är

Mudassir Iqbal får kungligt stipendium för forskning kring biologisk bekämpning

Mudassir Iqbal har fått ett stipendium för forskning kring biologiska bekämpningsmedel från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet delades ut den 25

Framtidens knöl i fokus för potato thinkers

Hur ser framtiden ut för svensk potatis och hur kan svensk potatisodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Är du av rätta virket?

Skogar hotas av klimatförändringen och vi måste hitta alternativ till våra barrskogar. Vi erbjuder nu dig en fantastisk möjlighet att gå med i ett helt nytt kompetenscenter inom snabbväxande lövträd

Sök medel inom växtskydd/växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för forskare vid SLU för att delta i konferenser som är relevanta inom området växtskydd/växthälsa under 2022 eller 2023. Utlysningen syftar till att hjälpa

Framtidens äpplen i fokus

Hur ser framtiden ut för svenska äpplen och hur kan svensk äppleodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Seminarium med Anna Berlin

Cereal rust diseases, current status and future perspective katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till ett seminarium i SLU Nätverk växtskydds lunchseminarieserie. Anna Berlin från institutionen skoglig

Loading…