Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 181 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Nytt från SLU Skogsskadecentrum

SLU Skogsskadecentrum fortsätter att ta form. Från och med 2022 finns Katja Fedrowitz, koordinator och Annika Mossing, kommunikatör, på plats. Föreståndaren Jonas Rönnberg svarar på några vanliga

Nytt centrum mot skogsskador

Med en ordentlig förstärkning av krigskassan kraftsamlar SLU mot skogsskadorna. Det är allt från granbarkborrar till älgbete, från bränder till rotröta. Efter ett intensivt halvår börjar de flesta

Två startbidrag från Europeiska forskningsrådet till SLU

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC): Petra Marhava, för studier av hur

Växtskyddsdag 2022

Växtskyddsdag 2022 Katja.Fedrowitz@slu.se Under dagen kommer vi att diskutera hur politiska beslut, till exempel inom Green Deal och Farm2Fork, kan komma att påverka svenskt växtskydd och hur vi

Rapportera invasiva arter

Allt fler känner till och har uppfattat problemet med invasiva främmande arter, men samtidigt säger 17 procent av befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av invasiva

Ny säsong av Skogsdoktorn -podden om skogsforskare

En ny säsong av podden Skogsdoktorn går att lyssna på via länk från SLUs hemsida eller via Soundcloud direkt. BECFOR forskarskola lanserade en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den

Gener som skyddar gamla vetesorter mot sjukdom kartlagda och fria att utnyttja

I gamla spannmålssorter kan det finnas värdefulla egenskaper som har gått förlorade i moderna sorter. Nu har ett SLU-lett forskarlag identifierat gener som ger resistens mot svartpricksjuka och

Nytt SLF-projekt: Samodling för mer hållbar rapsodling

Georg Carlsson beviljades i veckan medel från SLF för ett treårigt projekt där forskare från olika SLU-institutioner och HS konsult ska studera samodling mellan höstraps och baljväxter. Raps är en

Fröätare hjälper oss att bekämpa ogräs på åkern

Många smågnagare och jordlöpare gillar att äta ogräsfrön och det har vi nytta av i jordbruket. Ny forskning på SLU visar att dessa fröätare kan minska populationen av ogräs – i det här fallet

Längre avstånd till fjolårets odling minskar angreppen av klöverspetsvivel i vitklöverfröodling

Klöver är en viktig gröda för foder och gröngödsling inom ekologisk lantbruk. Skördarna av klöverfrö varierar dock kraftigt och ger osäkerhet i produktionen och fröförsörjningen. En viktig orsak är

salme-vetenskapsrådet

Salme Timmusk har fått 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett forskningprojekt om korakan och durras interaktioner med mikrobiomer. Syftet är att studera möjligheterna att främja hållbar

Loading…