Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 188 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna

Nu är skogsskaderapporten här

Skogsstyrelsen släppte idag den årliga skogsskaderapporten som ska ge en bild av skadorna i Sverige under 2023. Flera forskare har genom SLU Skogsskadecentrum bidragit till skogsstyrelsens rapport. I

Verksamhetsåret 2023 är nu summerat i en årsberättelse

Nu finns SLU Skogsskadecentrums årsberättelse för 2023 tillgänglig. Den sammanställer verksamhetens arbete, organisation och aktiviteter under året. Här kan du också läsa om hur centret samverkat med

Fler och nöjdare skadegörare i ett varmare Norden

Majoriteten av alla kända skadegörare på den globala livsmedelsproduktionen trivs bättre och förökar sig snabbare i ett varmare klimat. Den sortens generaliseringar är emellertid inte särskilt

Så satsar SLU på livsmedelsforskning

En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Klimatförändringar, sjukdomsangrepp och dyrare insatsvaror, det är några utmaningar som vinodlare kommer att tampas med i framtiden. Forskare vill nu rusta producenterna för ett varmare och torrare

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Forskare studerar val av grödor med hjälp av svenska lantbrukares inrapporterade data

I sin första vetenskapliga publikation visar doktoranden Rafaelle Reumaux hur man kan använda Systemet för identifiering av jordbruksskiften (Land Parcel Identification System) för att studera

Kartläggning av lantbrukares användning av täckgrödor i Finland

Täckgrödor är en mångsidig grupp av grödor som har väckt forskares och jordbrukares intresse eftersom de kan ge olika fördelar för odlingen och samtidigt minska jordbrukets miljöpåverkan. Deras syfte

Ekologisk försöksrapport 2023

Hushållningssällskapet har nyligen släppt rapporten från förra årets ekologiska försök. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare de har försökt skriva så att det ska vara lätt att läsa

FoU-dagar 2024

FoU-dagarna 2024 janne.nordlund.othen@slu.se Dagarna för forskning och utveckling inom ekologisk produktion hålls i år som en hybridkonferens 7 – 8 november på Ultuna i Uppsala. Dagarna arrangeras

Loading…