Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 163 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Nätverkssymposium

Nätverkssymposium om växtskydd och skogsskador Katja.Fedrowitz@slu.se SLU Nätverk växtskydd och SLU Skogsskadecentrum arrangerar ett nätverkssymposium för personal på SLU som arbetar inom de här

Årsmöte SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Årsmöte SLU Skogsskadecentrums forskarskola katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till SLU Skogsskadecentrums forskarskolas första årsmöte Årsmötet äger rum på Fredensborgs Herrgård, Småland och som

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Forskare undersöker potentialen i diversifierade odlingssystem

Sommarens extremväder med torka i kombination med stora regnmängder har varit en påfrestning för det svenska jordbruket. Trots att försommartorkan just nu känns långt borta är det inte mindre

Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den

När almen tystnar

Boken ”När almen tystnar: om träden vi älskar och dödar” beskriver vår relation med träden - historiskt, kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt – och hur sjukdomarna på bara några årtionden sopat bort

FoU-dagar för ekologisk produktion2023

FoU-dagarna 2023 – nu finns preliminärt program och möjlighet att anmäla sig janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion som

Att bekämpa växtsjukdomar - motståndskraft och resistens

Lunchseminarium: Att bekämpa växtsjukdomar - motståndskraft och resistens katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till ett digitalt lunchseminarium med Erik Andreasson från institutionen för

Kommunikatör vill lyfta SLU Skogsskadecentrums arbete

I mitten på augusti påbörjade Theres Svensson sin tjänst som kommunikatör på SLU Skogsskadecentrum. Hon vill nu lyfta centrets viktiga arbete och sprida kunskap om skogsskador. Theres blir den första

Ta chansen att nätverka med andra växtskydds- och skogsskadeforskare!

Är du på jakt efter nya samarbetspartner på SLU med kompletterande kunskaper? Undrar du vilka andra på SLU som arbetar med växtskydd och skogsskador? Nu har du chansen att nätverka den 9–10 oktober i

Ramesh vill använda biologisk bekämpning för motståndskraftigre jordbrukssystem

Ramesh Vetukuri är SLU Centrum för biologisk bekämpnings, CBC:s, senaste tillskott. Hans specialitet är nya och mer hållbara metoder för att förbättra skördarna, samtidigt som utbrott av

Utlysning konferensbidrag SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd har nu öppnat en ny utlysning. Du hittar mer information om utlysningen på den engelska sidan. Call to attend conferences in plant protection

Loading…