Medarbetarwebben

Plattform växtskydd


Det finns 313 sidor som är taggade med Plattform växtskydd:

Humlor kan leverera biologiskt bekämpningsmedel till hotade jordgubbar

Matilda Jützeler har undersökt om gråmögel på jordgubbar kan bekämpas med hjälp av humlor i sitt mastersarbete. Vi tog chansen att ställa några frågor till henne! Matildas mastersarbete handlar om

Humlor kan leverera biologiskt bekämpningsmedel till hotade jordgubbar

Matilda Jützeler har undersökt om gråmögel på jordgubbar kan bekämpas med hjälp av humlor i sitt mastersarbete. Vi tog chansen att ställa några frågor till henne! Matildas mastersarbete handlar om

SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter, samt att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Svampar kan hjälpa växtens försvar mot insekter

Det finns en samling insektsparasitära svampar som används som biologisk bekämpning. Flera av dessa kan även interagera med växten, oftast som endofyter. Det finns studier som visar att dessa kan

Allmänkemikalier en del i ett fungerande växtskydd

När förebyggande växtskyddsinsatser och biologisk bekämpning inte räcker till skulle allmänkemikalier kunna vara en del av ett hållbart växtskydd i ekologisk odling. När allmänkemikalier godkänns

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

En ny, tydligare definition av biologisk bekämpning kan underlätta användning i praktiken

Biologisk bekämpning förväntas vara en viktig del i framtidens växtskydd och därför har forskare från SLU tagit fram tydliga definitioner för olika huvudområden inom biologisk bekämpning. Studien kan

En ny, tydligare definition av biologisk bekämpning kan underlätta användning i praktiken

Biologisk bekämpning förväntas vara en viktig del i framtidens växtskydd och därför har forskare från SLU tagit fram tydliga definitioner för olika huvudområden inom biologisk bekämpning. Studien kan

Blommande baljväxter på åkern kan bidra till värdefulla ekosystemtjänster

Att ersätta gödsel- och bekämpningsmedel med ekosystemtjänster t.ex. kvävefixerande bakterier, pollinatörer och naturliga fiender till skadedjur är en lovande väg till framtidens hållbara jordbruk.

Inte bara antalet stora betande fåglar som avgör skador på grödor

Vi har fått fler gäss, sångsvanar och tranor de senaste årtionden. Deras betande kan minska skördarna. Men det är inte bara antalet fåglar som avgör hur stora skadorna blir, visar Teresa

Blommande baljväxter på åkern kan bidra till värdefulla ekosystemtjänster

Att ersätta gödsel- och bekämpningsmedel med ekosystemtjänster t.ex. kvävefixerande bakterier, pollinatörer och naturliga fiender till skadedjur är en lovande väg till framtidens hållbara jordbruk.

Loading…