CV-sida

Theodoros Ntallaris

Theodoros Ntallaris
Jag är framförallt intresserad av reproduktionsfysiologi, endokrinologi och bioteknologi med specialintresse för antimikrobiell resistens

Presentation

Mitt huvudsakliga område är inom klinisk akademisk medicin. Mitt arbete är en kombination av klinisk arbete på fältet med forsknings- och undervisningsansvar.

Undervisning

Inom grundutbildningen är jag ämnesansvarig för obstetrikkurs på veterinärprogrammet. Undervisar och handleder veterinärstudenter inom ämnet reproduktion, samt jobbar som klinikveterivär på Ambulatoriska kliniken.

 

Forskning

Min forskning är inriktad på reproduktionsfysiologi, bioteknik och antimikrobiell resistens. Särskilt fokus läggs på minskad användning av antibiotika

Pågående forsking

Evaluating the prevalence and risk factors for antimicrobial resistance bacteria isolated from the anterior vagina of dairy cattle. Gustafsson and Whitmore International Dairy Cattle Research Fund Award (Urbana-Champaign, Illinois, US)

An alternative to antibiotics in semen extenders – physical separation of spermatozoa from bacteria: an artificial insemination trial. Linnea och Axel Ericssons stipendiefond

Assessing differences in antimicrobial resistance patterns of bacteria in the anterior vagina of dairy cows before and after artificial insemination. Gustafsson and Whitmore Dairy Cattle Research Award Fund (Uppsala, SE)

Empowering Farmers to Close the Loop with Regenerative Agriculture Practices through VET. European Commission; Swedish Council For Higher Education

 

Samverkan

1. Årliga obstetrikkurser för bönder (sedan 2021):
   - Utformning och leverans av specialiserade kurser skräddarsydda för att utbilda bönder
   - Direkt engagemang med jordbrukssamhället / industri, tillhandahållande av praktisk kunskap för att förbättra djurens välbefinnande och produktivitet.

2. Fertilitetskonsultspecialist (2021-2023):
   - Branschengagemang genom en konsultroll, erbjuda expertis inom fertilitet och embryoöverföring till svenska mjölkbönder.
   - Tillämpning av forskningsinsikter på verkliga jordbruksmetoder, vilket bidrar till förbättrade reproduktionsresultat och besättningsförvaltning.

3. Embryoöverföringsveterinär och embryosamordnare (2021-2023):
   - Branschengagemang genom en konsultroll, erbjuda expertis inom embryoöverföring till svenska mjölkbönder.
   - Tillämpning av forskningsinsikter på verkliga jordbruksmetoder, vilket bidrar till förbättrade reproduktiva resultat och reproduktiv bioteknik.

4. Samverkande fältförsök med lokala mjölkgårdar:
   - Initiera och övervaka fältförsök för att validera den praktiska effektiviteten av protokoll för reproduktionshantering som härrör från forskning.
   - Direkt samarbete med bönder, omvandling av vetenskapliga rön till handlingsbara strategier för ökad reproduktiv framgång.

Bakgrund

Utbildning och examina

2023 – Diplomate vid European College of Animal Reproduction (ECAR)

2018 - Doktorexamen i veterinärmedicin, SLU, Uppsala

2010 – Tilläggsutbildning för veterinärer för erhållande av EU legitimation

2006 – Hälsovårdsinspektör, Sanitary Operation School, Athens Militärsjukhus

2006 – Specialist i obstetrik och artificiell insemination för husdjur, Belgrad

2003 - Veterinärexamen, Belgrad

Handledning

MSc project, Alice Eriksson: "Paresis puerparalis now and then and the treating veterinarians role". Main supervisor.

MSc project, Jenniefer Stridfeldt: "The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial of artificially inseminated heifers". Main supervisor.

MSc project, Elin Olsson: "Dystocia in mares". Main supervisor.

MSc project, Agnes Holmlund: "Dystocia in dairy cows". Main supervisor.

MSc project, Alexandra Walfridsson: "Effekt av tid mellan avlivning och spermieextraktion - om spermiekvalitet hos tjurens bitestikelspermier". Main supervisor.

MSc project, Elin Wilén: " Antimikrobiella substansers påverkan av resistensutveckling i den vaginala bakteriefloran hos inseminerade ston – en studie av ston i stuterimiljö".  Bitr. handledare.

MSc project, Elianna Natalie Alexandra Kantidenou: "Dama damas utbredning, bevarande och människornas kunskapsnivå om arten på Rhodos, Grekland. ". Huvud handledare.

MSc project, Linda Hulling: "A clinical approach to uterine health in the postparturium period of the dairy cow". Bitr. handledare.

Publikationer i urval

Avhandling

Ntallaris, T. (2018). Impacts of feeding intensity and breed on metabolism, negative energy balance and reproductive efficiency in dairy cows. Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 9789177601746. 

 

Populärvetenskapliga publikationer:

Forskningsnytt djur, Juni 2023; Mjölkprov kan ge tidig upptäckt av fördröjd ägglossning

Land Landbruk NR 37, 9 September 2016:  Holstein mjölkar mer än SRB

Husdjur NR 11, 16 November 2016: Holstein prioriterar mjölken

European College of Animal Reproduction Newsletter 2/2015

Länkar

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3588-091X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56201456100 


Kontaktinformation

Klinikveterinär vid Ambulatoriska kliniken; Ambulatoriska kliniken, gemensamt
Telefon: +4618671248
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: