CV-sida

Theodoros Ntallaris

Theodoros Ntallaris
Jag är framför allt intresserad av djurhälsofrågor, reproduktionsfysiologi, endokrinologi och bioteknologi

Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde är hur samspelet mellan metabolism, foderstaten och ras kan påverka reproduktionssystemet. Jag arbetar både i fält och på laboratorium.

Undervisning

Inom grundutbildningen kommer jag att undervisa nöt och sto gynekologi; mest med praktiskt träning (ultraljudsdiagnostik) för veterinärstudenter på SLU och på Nationellt forskningscentrum för landbruksdjur, Lövsta.

Forskning

Aktuell forskning: PROLIFIC

Workpackage 2

Arbetet kommer att omfatta framförallt epigenetik, transkriptomik and proteomik, i olika vävnader och vår grupp är särskilt ansvarig för epigenetiska arbete och motsvarande bioinformatik i samarbete med Prof Göran Andersson och Prof. Erik Bongcam från Dpt för husdjursgenetik (SLU) .

Workpackage 4

Studiens fokus ligger på metabolismen och på effekterna av foderstaten och negativ energibalans på reproduktion.

Bakgrund

Utbildning och examina

2018 - Doktorexamen i veterinärmedicin, SLU, Uppsala

2013 – för närvarande Resident vid European College of Animal Reproduction (ECAR)

2010 – Tilläggsutbildning för veterinärer för erhållande av EU legitimation

2006 – Hälsovårdsinspektör, Sanitary Operation School, Athens Militärsjukhus

2006 – Specialist i obstetrik och artificiell insemination för husdjur, Belgrad

2003 - Veterinärexamen, Belgrad

Handledning

MSc project, Linda Hulling: "A clinical approach to uterine health in the postparturium period of the dairy cow". Bitr. handledare.

Publikationer i urval

Avhandling

Ntallaris, T. (2018). Impacts of feeding intensity and breed on metabolism, negative energy balance and reproductive efficiency in dairy cows. Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 9789177601746. 

 

Vetenskapliga artiklar:

Involvement of plasma adipokines in metabolic and reproductive parameters in Holstein dairy cows fed with diets with differing energy levels J Dairy Sci

Effect of energy balance profiles on metabolic and reproductive response in Holstein and Swedish Red cows Theriogenology

Effect of freezing bull semen in two non-egg yolk extenders on post-thaw sperm quality Reprod. Domest. Anim.

Husbandry Factors and the Resumption of Luteal Activity in Open and Zero-Grazed Dairy Cows in Urban and Peri-Urban Kampala, Uganda Reprod. Domest. Anim.

Se alla vetenskapliga artiklar på Google Scholar eller Research gate

 

Abstracts:

113 Specific Impacts of Mild Feed Restriction on Gene Expression of Endometrial Luminal, Glandular and Stromal Cells in Postpartum Dairy Cows

W. Chankeaw, S. Lignier, M. Raliou, T. Ntallaris, C. Richard, Y. Guo, O. Sandra, G. Andersson, P. Humblot and G. Charpigny. Reproduction, Fertility and Development 30 (1), 196-196.

Effects of feed intensity and breed on postpartum blood metabolites.                              

Theodoros Ntallaris, Patrice Humblot, Ylva Sjunnesson, Renée Båge, Joëlle Dupont, Britt Berglund. Acta Veterinaria Scandinavica 2015, 57(Suppl 1):O12

Effects of feed intensity and breed on postpartum blood metabolites.                   

Ntallaris, T., Humblot, P., Sjunnesson, Y., Båge, R., Dupont, J., Berglund, B. 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) Albena, Bulgaria, 17-19 Sept 2015, Reprod Dom Anim 50 (Suppl. 3), 42–83 (2015), p 69; doi: 10.1111/rda.12581.

 Bulk Milk Somatic cell count in open and zero-grazed dairy herds in urban and peri-urban Kampala, Uganda.                                                                                       

Ntallaris, T., Kanyima, B.M., Nassuna-Musoke, M., Owiny, D.O., Båge, R., Persson, Y.  Poster abstract. IDF World Dairy Summit, Vilnius, Lithuania. September 20-24, 2015.

 Efficiency in small-scale urban dairy production has potential to increase in Uganda.

Båge, R., Benon, K.M., Owiny, D.O., Nassuna-Musoke, M., Ntallaris, T., Lindahl, J., Humblot, P.,Magnusson, U.  Agriculture for food security post 2015 – the Role of Science. Agri4D conference 23-24 Sept 2015, Uppsala, Sweden, Proceedings p35

Do differences in nutrient prioritization affect reproductive performance of Holstein and Swedish Red cows?

Ntallaris, T., Humblot, P., Sjunnesson, Y., Båge, R., Dupont, J., Berglund, B. International Congress on Animal Reproduction (ICAR), Tours, France, June 26-30, 2016, Abstract book, p 384 (abstract).

Effect of soy lecithin and liposomes based extenders on bull sperm quality.

I Lima-Verde, A Johannisson, F Dórea, T Ntallaris, E Al-Essawe, Z Al-Kass, A Edman, JM Morrell. International Congress on Animal Reproduction (ICAR), Tours, France, June 26-30, 2016, Abstract book 86: 145-145.

 Effect of a high and low energy diets on metabolic and reproductive parameters in Holstein primiparous dairy cows

Mellouk Namya, Christelle Ramé, Jean-Luc Touzé, Eric Briant, Rozenn Dalbies-Tran, Theodoros Ntallaris, Patrice Humblot, Joëlle Dupont. , International Congress on Animal Reproduction (ICAR), Tours, France, June 26-30, 2016, Abstract book, p 676

 Effect of diet on energy balance and reproductive performance in primiparous Holstein and SRB cows.

Ntallaris, T., Humblot, P., Sjunnesson, Y., Båge, R., Berglund, B.  20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Lisbon, Portugal, 19 October 2016, oral communication 3.4, DOI: 10.1111/rda.12800

  

Populärvetenskapliga publikationer:

Land Landbruk NR 37, 9 September 2016:  Holstein mjölkar mer än SRB

Husdjur NR 11, 16 November 2016: Holstein prioriterar mjölken

European College of Animal Reproduction Newsletter 2/2015


Kontaktinformation
Klinikveterinär vid Ambulatoriska kliniken; Ambulatoriska kliniken, gemensamt
Telefon: 018-671424
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala