Medarbetarwebben

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 743 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Blodtrycksmätning i kattens bur ger jämnare blodtryck

Blodtrycksmätning rekommenderas för katter med kronisk njursjukdom, en överaktiv sköldkörtel och för äldre katter. Man vet dock att klinikmiljön och andra faktorer kan påverka blodtrycket och ge

Blodtrycksmätning hos hund - kan du lita på resultatet?

Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som uppkommer vid olika sjukdomar hos hund. Dessvärre kan tillfälligt höga värden misstolkas. Till exempel kan tillfälligt högt blodtryck uppkomma på

Ämnen i hästars blod kan störa laboratorieanalyser

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare visat att hundar och katter kan ha så kallade heterofila antikroppar i blodet. Oftast vet man inte hur de heterofila antikropparna uppkommer

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Under våren kommer Tillsammansprojektet och den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) genomföra två dialogmöten. Maria Engedahl och Nils Fall bjuder in berörd personal till dialogmöten. Det

VH:s fakultetsnämndsmöte 24 mars

Rapport från VH:s fakultetsnämndsmöte den 24 mars Raunis och Dirk-Jans rapport från mötet Beslut Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i bioinformatik. Behovet av att

Prislista

Prislista

Prislista (exl. moms) Transport (tur och retur) => 0-3 mil: ingen avgift => 3-8 mil: 750 kr => 8-10mil: 1500 kr Undersökning och behandling (inkl. avlivning, obduktion och destruktion) Ingen avgift

Prefektbrev KV. vecka 12

Fredagsuppdatering från Prefekten Veckans överlägset gladaste nyhet var att KV har fått ytterligare en excellent lärare! Riktigt bra jobbat Ingrid Ljungvall ! överlägset gladaste nyhet var att KV har

Gör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

PrevalensAsymmetrier

När en häst blir halt får den ett asymmetriskt rörelsemönster vilket veterinären bedömer för att utreda en hälta. Den subjektiva bedömningen har dock visat sig vara svår och därför har teknik

Gemensam klinisk ledningsgrupp stärker samarbetet

Förståelse, tydlighet och samsyn. Det är några av ledorden som kommer upp när ledamöterna i den nya ledningsgruppen för Kliniska vetenskaper (KV) och Universitetsdjursjukhuset (UDS) beskriver sitt

Lättare för jordbrukare att ta beslut om kor med juverinfektioner med bättre beslutsverktyg

Mastit är en potentiellt dödlig infektion i juvret och den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor över hela världen. Hur kan vi bättre upptäcka när kor har mastit och ge rätt behandling? Det undersöker

Lättare för jordbrukare att ta beslut om kor med juverinfektioner med bättre beslutsverktyg

Mastit är en potentiellt dödlig infektion i juvret och den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor över hela världen. Hur kan vi bättre upptäcka när kor har mastit och ge rätt behandling? Det undersöker

Loading…