Medarbetarwebben

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 554 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
Reproduktionscentrum stordjur

Reproduktionscentrum stordjur

Våra aktiviteter täcker alla aspekter av reproduktion inom en rad husdjur och vilda djur. Inom Institutionen för kliniska vetenskaper tillhandahåller vi en rad kliniska och rådgivande tjänster för

KV Utrota kvarka i Sverige

Att utrota kvarka i Sverige; verktyg för att identifiera och eliminera kvarkainfektion i svenska hästbesättningar Varje år insjuknar hästar över hela Sverige i den mycket smittsamma luftvägssjukdomen

Vilka hundraser drabbas av ortopedisk sjukdom?

Olika typer av ortopedisk sjukdom, alltså sjukdom kopplat till skelett, leder och muskulatur, är vanligt hos hundar och ses ofta som hälta eller annan smärta. Populära raser riskerar att felaktigt

Reproduktionscentrum stordjur

Reproduktionscentrum stordjur

Våra aktiviteter täcker alla aspekter av reproduktion inom en rad husdjur och vilda djur. Inom Institutionen för kliniska vetenskaper tillhandahåller vi en rad kliniska och rådgivande tjänster för

Sjukdomsframkallande bakterier hos svenska vildsvin

Vildsvinstammen har, liksom jakten på vildsvin, ökat kraftigt. Köttet används för humankonsumtion och kunskap om den hygieniska kvaliteten är viktigt för att köttet skall vara säkert att äta.

Låg nivå av fettransportör hos överviktiga hundar

Övervikt hos hundar ökar och i Sverige uppskattas ungefär hälften av alla hundar vara drabbade. Forskning har visat att övervikt påverkar hundars hälsa negativt, bland annat kan rubbningar i

Förbättrad kvalitet hos fryst baggsperma med ny metod

I svenskt fåravelsarbete förekommer artificiell insemination med fryst sperma endast i begränsad omfattning men intresse finns för ökad användning vid import av avelsmaterial och vid lagring av

Ny information om bukhinneinflammation hos häst

Bukhinneinflammation hos häst är ett mycket allvarligt tillstånd som associeras med långvarig antibiotikabehandling och relativt dålig prognos för överlevnad. Tillståndet uppstår vanligen efter

Laboratorier

Laboratorier

KV-lab är ett gemensamt laboratorium på institutionen för kliniska vetenskaper. Forskningslab med särskild inriktning mot reproduktionsforskning, klinisk metabolismforskning och klinisk molekylär

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad

Inom ramen för djuromvårdnad studeras djuren inom djursjukvården och den process, den situation och den miljö där omvårdnad om djur ges, de hjälpmedel som används samt de resultat som uppnås. Ämnet

Mammalian unit

Mammalian unit

Methods available: Bovine in vitro embryo production (from slaughterhouse material) Porcine in vitro embryo production (from slaughterhouse material) Feline in vitro embryo production (from discarded

Ny på KV

Jag heter Klara Smedberg och jag började som adjunkt på DSS-utbildningen nu i maj. Jag tog veterinärexamen från SLU 2012 och har sen dess arbetat som smådjurskliniker. Jag bor med man och fyra ystra

Loading…