Medarbetarwebben

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 673 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Prefektbrev KV, vecka 46

Fredagen den 13:e! Fredagen den 13:e i nådens år 2020 – vad kan väl gå fel? Helt klart den kaffekopp som jag välte över min dator som nu sjunger på sista versen… Något som däremot var väldigt

Tandhälsan hos suggor från svenska grisbesättningar

Försämrad tandhälsa kan vara smärtsam och medföra andra hälsoproblem. Kunskapen om tandhälsan hos suggor är idag låg och behöver förbättras för att hindra djurlidande och ohälsa. Av denna anledning

Prefektbrev KV, vecka 45

Prefektbrev KV, vecka 45

Trevlig helg, KV! Som en trevlig påminnelse om att vi sakta med säkert närmar oss jul kan jag meddela att vi i år för första gången på många år kommer att dela ut julklappar (till de som vill).

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar

EHEC-infektioner ökar bland Sveriges befolkning och internationellt sker årligen allvarliga utbrott och dödsfall. En vanlig smittkälla är nötkreatur. I denna studie har hela arvsmassan från

AMR webbinarium

AMR webbinarium

Antimikrobiella medel bland boskap: från granskning till handling i låginkomstländer malin.planting@slu.se Delta i vårt webbinarium med fokus på situationen i boskapssektorn i låginkomstländer.

AMR webbinarium

AMR webbinarium

Antimikrobiella medel bland boskap: från granskning till handling i låginkomstländer malin.planting@slu.se Delta i vårt webbinarium med fokus på situationen i boskapssektorn i låginkomstländer.

disputation-Elin Manell

disputation-Elin Manell

Disputation: Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research fun-vh@slu.se Elin Manell försvarar sin avhandling "Refinement of porcine models in diabetes and transplantation

disputation-Elin Manell

disputation-Elin Manell

Disputation: Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research fun-vh@slu.se Elin Manell försvarar sin avhandling "Refinement of porcine models in diabetes and transplantation

Förekomst av njursjukdom hos hund

Njursjukdom hos hund förekommer regelbundet, men uppgifter saknas om hur vanligt det är. I denna studie kartlades över 600 000 hundar som varit försäkrade hos Agria under 12 års tid. Försäkringsdata

Loading…