Medarbetarwebben

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 619 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Bodil Ström Holst, sällskapsdjur

Bodil Ström Holst är expert på sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt.

Öppettider

Öppettider

Öppettider på KTC

Examensarbete

Att hitta ett lämpligt examensarbete Det första man måste göra är givetvis att hitta ett lämpligt projekt och en handledare. Det finns flera olika vägar, bland annat: Titta i listan med förslag här

Forskning

Institutionens mål är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet. Forskningen bedrivs på djurslagen häst, nöt, gris, hund, katt och gnagare. Fokus är djursjukdomar, djurhälsa

Veckobrev från prefekten v 40

Veckobrev från prefekten v 40

Hej, Oktober står det i almanackan och budgetarbetet har börjat rulla igång på institutionen Helene Hamlin har just klivit in i rollen som programstudierektor för veterinärprogrammet, vilket jag är

Pia Gustås

Pia Gustås

Jag är veterinär och universitetslektor i smådjurskirurgi vid SLU i Uppsala. Som specialist i sportmedicin och rehabilitering arbetar jag huvudsakligen som kliniker och har en mottagning vid

Hästtandvård

Fortbildning i hästens munhåla SLU:s Fortbildning i hästens munhåla, som är öppen för legitimerade veterinärer med hästpraktik och legitimerade tandläkare som arbetar på hästkliniker under veterinärt

KV Tandhälsa hos hund

Projektet som är ett samarbete mellan SLU och AniCura Djursjukhuset Albano innebär en landsomfattande kartläggning av svenska hundägares, veterinärers och djursjukskötares attityder och rutiner när

Miljöanalys

Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, sjöar, vattendrag och arter för att analysera

Idisslarkliniken

Idisslarkliniken

Idisslarkliniken erbjuder djursjukvård som omfattar diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av djurslagen nötkreatur, får och get. Vi tar emot remitterade fall i utbildningssyfte, samt ger

Utbildning

Utbildning

Grundutbildning Kurser inom veterinärprogrammet och Djursjukskötarprogrammet Kompetensutveckling Fort- och vidareutbildningskurser för veterinärer och övriga yrkeskategorier med anknytning till

Våra kliniker

Våra kliniker

Vid institutionen finns kliniker för undervisning och forskning inom idisslarmedicin och reproduktion.

Loading…