Medarbetarwebben

Det finns 115 sidor som är taggade med Viltskadecenter:
Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase maria.levin@slu.se Kursen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av

Aktuellt om björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet.

Mer om björninventering

Här finner du rapporter, artiklar och annat med fokus på björnspillningsinventering. Björnstammens storlek bedöms utifrån observationer i samband med älgjakt ( Björnobs ), avskjutningsstatistik och

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grund- och fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grund- och fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grund- och fortbildning maria.levin@slu.se Grundutbildning i besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Björnspillningsinventering 2017

2017 spillningsinventerades björn i Dalarnas och Gävleborgs län. Insamling av spillning genomfördes även i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län. Inventering 2017

Björnspillningsinventering 2016

Resultaten från björnspillningsinventeringen som genomfördes i Norrbottens län 2016 visar att det fanns omkring 500 björnar i länet hösten 2016. Länsstyrelsen ansvarade för genomförandet av

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,

Besiktning av vilt som tillfaller staten

Besiktning av vilt som tillfaller staten

Besiktning av vilt som tillfaller staten maria.levin@slu.se Grund- och fortbildningskurs för besiktning av vilt som tillfaller staten. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och vänder sig

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och vänder

Besiktning av skador på gröda, grundkurs

Besiktning av skador på gröda, grundkurs

Besiktning av skador på gröda, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och

Människor och rovdjur, ingångssida

Människor och rovdjur, ingångssida

Här samlar vi texter och råd om hur vi människor påverkas av stora rovdjur och hur vi kan hantera olika situationer med dem.

EviWild

Projektet EviWild kartlägger kunskap om effekter av åtgärder avsedda att minska konflikter mellan människor och vilda djur - och gör den mer tillgänglig. Inom viltförvaltningen finns idag ett stort

Loading…