Medarbetarwebben

Det finns 106 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

VSC rekommendationer tamdjur och hundar

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för rovdjursskador utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5, "Viltskadeanslaget").

VSC rekommendationer gröda

Viltskadecenter har inte tagit fram några särskilda rekommendationer för skador på gröda. Vi hänvisar tills vidare till riktlinjerna för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet. Riktlinjer

Besiktning av skador på gröda, fortbildning

Besiktning av skador på gröda, fortbildning

Besiktning av skador på gröda, fortbildning potatis maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av fågelskador på gröda. Fördjupning i besiktningspersonernas uppdrag och funktion, med inriktning

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Viltskadecenters rekommendationer samt checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid de

Inventering av björn

Björnstammens storlek i Sverige beräknas på underlag från björnspillningsinventeringar och björnobservationer som jägarna samlat in. Björnspillningsinventeringar har genomförts i större delen av

Viltskadecenter

Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer

Stora betande fåglar Avhandlingar Montras Janer, Teresa (2021). Large grazing birds and crop damage : investigating spatial and temporal patterns to guide management practices. Diss. (sammanfattning/

Publikationer

Publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap inom vårt område. Vi publicerar rapporter, faktablad, böcker och andra typer av informationsmaterial.

Rapporter

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2021 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2021 Inventeringsrapporter

Övriga publikationer

Övriga publikationer

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren,

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Besiktning av stora rovdjur

Besiktning av stora rovdjur

Besiktning av stora rovdjur maria.levin@slu.se Grund- och fortbildning för personer som ska besiktiga döda rovdjur enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om licensjakt. Målgrupp: Länsstyrelsens

Loading…