Medarbetarwebben

Det finns 115 sidor som är taggade med Viltskadecenter:
Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase maria.levin@slu.se Kursen vänder sig till blivande inventeringssamordnare i samebyar samt andra medlemmar i samebyar som behöver

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase maria.levin@slu.se Kursen vänder sig till blivande inventeringssamordnare i samebyar samt andra medlemmar i samebyar som behöver

Mer om björninventering

Här finner du rapporter, artiklar och annat med fokus på björnspillningsinventering. Björnstammens storlek bedöms utifrån observationer i samband med älgjakt ( Björnobs ), avskjutningsstatistik och

Om björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. 2018 genomfördes

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Kursen vänder sig i första hand till studerande

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Lovisa Nilsson

Lovisa Nilsson

Stora betande fåglar i jordbrukslandskapet-hur kan forskningen bidra till effektivare förvaltning och till att mildra konflikter? Jag arbetar på SLU Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, med

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik maria.levin@slu.se Kompletteringsdag i fält för personer som gick Viltskadecenters besiktningskurs i april. Kursen kan även väljas som fortbildning av redan

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs dag 1-2 och fortbildningskurs dag 2 Dag I: Grundutbildning för besiktningsmän för statens vilt Denna dag är obligatoriskt för nya

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik maria.levin@slu.se Kompletteringsdag i fält för personer som gick Viltskadecenters besiktningskurs i april. Kursen kan även väljas som fortbildning av redan

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Loading…