Medarbetarwebben

Det finns 116 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Vilt och rovdjur

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilt och rovdjur. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige som de finns och genetiska studier. Vi forskar

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase maria.levin@slu.se Kursen vänder sig till och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen samt

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs dag 1-2 och fortbildningskurs dag 2 Dag I: Grundutbildning för besiktningsmän för statens vilt Denna dag är obligatoriskt för nya

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Målgrupp: I första hand studerande vid

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Kungsörn inventeras genom fältobesök vid

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Utbildningen

Mer om björninventering

Här finner du rapporter, artiklar och annat med fokus på björnspillningsinventering. Sidan kommer att fyllas på med mer material, så titta gärna in med jämna mellanrum. Björnstammens storlek bedöms

Om björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. 2018 genomfördes

Om VSC

Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi bedriver forskning, utveckling, utbildning och informationsverksamhet. Vårt mål är att begränsa skador

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Kursen vänder sig i första hand till studerande

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Kursen vänder sig i första hand till studerande