Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 41 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase och Skandobs maria.levin@slu.se Kursen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur

Besiktning av skador på gröda, fortbildning

Besiktning av skador på gröda, fortbildning potatis maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av fågelskador på gröda. Fördjupning i besiktningspersonernas uppdrag och funktion, med inriktning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag

SLU Nätverk växtskydd kick-off

Kick-off för SLU Nätverk växtskydd cajsa.lithell@slu.se Kom och nätverka med andra på SLU som arbetar inom växtskydd eller växthälsa. Lär känna och hjälp till att utforma vårt nya SLU Nätverk

Besiktning av stora rovdjur

Besiktning av stora rovdjur maria.levin@slu.se Grund- och fortbildning för personer som ska besiktiga döda rovdjur enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om licensjakt. Målgrupp: Länsstyrelsens

Besiktning av skador på gröda, grundkurs

Besiktning av skador på gröda, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om

Utveckling krävs om vargyl ska användas för inventering

När vargen sprider sig söderut och vintrarna blir fattigare på snö ökar behovet av inventeringsmetoder som fungerar på barmark. SLU har undersökt om man kan bedöma antalet vargar och förekomst av

Inte bara antalet stora betande fåglar som avgör skador på grödor

Vi har fått fler gäss, sångsvanar och tranor de senaste årtionden. Deras betande kan minska skördarna. Men det är inte bara antalet fåglar som avgör hur stora skadorna blir, visar Teresa

Gränsöverskridande förvaltning och forskning om vilt fortsätter i Grensevilt 2

Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltförvaltning över gränserna. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet (INN) har i samarbete med

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase maria.levin@slu.se Kursen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av

Loading…