Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 94 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Disputation - Towards sustainable livestock systems: Developing and applying tools for broad sustainability assessment of pig and cattle systems

Towards sustainable livestock systems: Developing and applying tools for broad sustainability assessment of pig and cattle systems patrik.claesson@slu.se Stanley Zira försvarar sin avhandling:

Breeding at SLU - internal workshop

Breeding at SLU - internal workshop katja.fedrowitz@slu.se A workshop to enhance collaboration of breeding researchers at SLU. There will be research presentations, an excursion, and discussion

Disputation om hållbarhetsvärdering av mjölk- och köttproduktion 16/9

Stanley Zira försvarar sin avhandling ”Towards sustainable livestock systems: Developing and applying methods for broad sustainability assessment of pig and cattle systems” 16 september, kl 9.15 i

Forskare beräknar vad kor som hamnat i ”radioskugga” har för sig

Forskaren Keni Ren och hennes kollegor har identifierat en bra metod för att fylla i (interpolera) data som saknas, i system för övervakning av mjölkkor i ladugården. Denna kunskap är viktig för att

Seminarium för Leif Andersson om genetiken bakom den fenotypiska mångfalden

webbredaktionen@slu.se Vi vill uppmärksamma att vår medarbetare professor Leif Andersson går i pension genom ett seminarium om den genetiska bakgrunden till fenotypisk mångfald. Seminariet kommer

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

Plant Breeding – The key to food security and improved foods malin.planting@slu.se In honour of the 2022 Bertebos Prize Laureate, Professor Rodomiro Ortiz, the Royal Swedish Academy of Agriculture

Paulina Berglund

paulina.berglund@slu.se The topic of my licentiate project is Improved breeding program for trotting horses in Sweden. I have always had a huge interest in animals and especially horses. After

Öppen utlysning om medfinansiering av två post doc-projekt

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU utlyser två post doc-projekt som delfinansieras av fakulteten med 500

Ny utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. En ny utlysning är ute och är

Öppen utlysning om medfinansiering av två doktorandprojekt inom akvakultur

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två doktorandprojekt inom akvakultur. Det är möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt inom vattenbrukets alla ämnen och områden

Bättre ekonomi med DNA-styrd parning

Genom att analysera DNA hos kor går det att förbättra avelsstrategier. En ny studie visar hur vi kan använda DNA-information på ett effektivt sätt. Resultaten från studien kan användas i mjukvara för

Special call for PhD students, postdocs, and technicians in breeding research at SLU

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter

Loading…