Medarbetarwebben

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 406 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Varför har hundar så ofta vita tecken?

I en studie som nyligen publicerats i PLoS One så visar forskare vid SLU och Uppsala universitet hur vita tecken hos hundar kan förklaras genetiskt och att vit färg hos hundar beror på flera

Information till veterinärer

Information till veterinärer

Blodprover från hundar som, av er veterinärer, har diagnosticerats att vara sjuka eller friska är värdefulla för oss. Vi vill därför underlätta för dig att bidra med prover till våra projekt. Varje

Information till hundägare

Information till hundägare

Har du en renrasig hund? Är hunden i så fall gammal och frisk eller har den diagnostiserats med någon av de sjukdomar vi studerar? Vår forskning täcker många av hundens genetiska sjukdomar från olika

Blanketter

Blanketter

Observera att vi inte kan betala för ras som vi inte samlar prov från till något projekt. Skicka därför aldrig in ett prov utan att först ha varit i kontakt med oss. Följande två blanketter behövs

En DNA-profil säger mer om en kvigas potential som mjölkko än traditionella härstamningsindex

Intresset för genomiska test, dvs. analyser av djurs hela arvsmassa, har ökat snabbt inom aveln på mjölkkor. Det är numera billigt att ta fram DNA-profiler på enskilda individer och enligt en ny

Varför koagulerar inte mjölken?

Mjölkens förmåga att koagulera är avgörande för tillverkningen av ost. Vi har tidigare visat att 18 % av SRB-korna producerar mjölk som inte koagulerar alls, vilket är en alarmerande hög siffra. I

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Fungerar genomiska avelsvärden på riktigt?

I dagens husdjursavel finns möjlighet att DNA-testa individer och ta fram genomiska avelsvärden. Dessa ger, vad man hittills sett, säkrare mått på djurets framtida egenskaper och faktiska värde i

SusPig och GenTore

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från

DebattLantbrukNyteknik

DebattLantbrukNyteknik

Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Förändringen från draghäst till ridhäst syns i arvsmassan

Bardigiano är en italiensk hästras som traditionellt har använts inom jordbruket. Efter andra världskriget sjönk efterfrågan och rasen minskade till 155 individer. Idag finns ca. 3 000

Loading…