Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 92 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Öppen utlysning om medfinansiering av två doktorandprojekt inom akvakultur

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två doktorandprojekt inom akvakultur. Det är möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt inom vattenbrukets alla ämnen och områden

Breeding at SLU - internal workshop

Breeding at SLU - internal workshop katja.fedrowitz@slu.se A workshop to enhance collaboration of breeding researchers at SLU. There will be research presentations, an excursion, and discussion

Bättre ekonomi med DNA-styrd parning

Genom att analysera DNA hos kor går det att förbättra avelsstrategier. En ny studie visar hur vi kan använda DNA-information på ett effektivt sätt. Resultaten från studien kan användas i mjukvara för

Special call for PhD students, postdocs, and technicians in breeding research at SLU

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter

Etikverkstaden - Körkort för djurägarskap

Etikverkstaden - Körkort för djurägarskap patrik.claesson@slu.se Det finns många olika uppfattningar och värderingar kring vad som är den ideala människa - djurrelationen. Etikverkstaden är

Genetiken bakom elitprestationer hos kallblodstravare har undersökts

Tävlingshästar måsta ha rätt genetiska förutsättningar för att tåla hård träning och vinna tävlingslopp. Detta är temat i en ny doktorsavhandling från SLU. Med hjälp av olika genetiska

Lecture: effective population sizes of structured populations - a mathematical overview

Effective population sizes of structured populations - a mathematical overview katja.fedrowitz@slu.se A lecture by Ola Gerton Henrik Hössjer from Stockholm University. Abstract The effective

Disputation - Dissecting the genetics of athletic performance and conformation traits in horses

Disputation: Dissecting the genetics of athletic performance and conformation traits in horses patrik.claesson@slu.se Maria Rosengren försvarar sin avhandling: Dissecting the genetics of athletic

Maria Rosengren

maria.rosengren@slu.se Doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik Forskningsprojekten handlar om genomik hos häst. Den genetiska bakgrunden till bland annat fysisk prestation hos travhästar,

It takes two to tango

Samarbete var ett genomgående tema på fakultetsnämndens och prefekternas lunch-till-lunch-möte 15–16 december. Första eftermiddagen ägnades åt en tillbakablickande workshop för att hämta lärdomar och

Forskning om andningsproblem hos hundar får miljonstöd från Svenska Djurskyddsföreningen

Svenska Djurskyddsföreningen donerar 2,8 miljoner kronor till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till stöd för forskning om andningsproblem hos hundar med kortnosig huvudform, ett problem som ökar i

Presentation techniques and current research in veterinary medicine and animal science

Presentation techniques and current research in veterinary medicine and animal science patrik.claesson@slu.se You are most welcome to VH-faculty: Presentation techniques and current research in

Loading…