Medarbetarwebben

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 419 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Olika framtider för grisarna

Efterfrågan på griskött ökar i världen när många länder reser sig från fattigdom. Samtidigt ökar kraven på klimatsmart köttproduktion. I EU-projektet SusPig skissar vi på två scenarier. Maxad

Släktskap mellan fårraser

I detta projekt undersökte vi släktskap och genetisk variation hos fem svenska fårraser; Gutefår, Gotlandsfår, Klövsjöfår, Dalapälsfår och Fjällnäsfår. Vi undersökte DNA-variationen på 600 000

God ekonomi med mjölkraskorsning

Intresset för korsning mellan mjölkraser ökar i Sverige, vilket ökar behovet för mer kunskap rörande korsningsavel – särskilt om dess ekonomiska konsekvenser. I denna studie simulerades

ATF-PlantETP-policy-brief

SLU representerar Sverige inom Animal Task Force (ATF), ett europeiskt partnerskap där forskningsorganisationer samarbetar med näringslivet för en hållbar och konkurrenskraftig djurproduktionssektor

ATF-PlantETP-policy-brief

SLU representerar Sverige inom Animal Task Force (ATF), ett europeiskt partnerskap där forskningsorganisationer samarbetar med näringslivet för en hållbar och konkurrenskraftig djurproduktionssektor

HGEN HORSEGENE

Sommareksem, eller man- och svansskorv, är en form av överkänslighet mot insektsbett. Sjukdomen förknippas starkt med angrepp av svidknottet (Culicoides). Sommareksem visar sig i milda fall som en

avd Bio

I vår bioinformatiska forskning kombinerar vi datavetenskap, statistik, matematik och ingenjörsvetenskap för att analysera och tolka biologiska data. Bioinformatiken är avgörande för analyser av data

Det ligger i släkten

Det ligger i släkten

Alla har vi väl någon gång använt oss av det uttrycket, både när det gäller människor och hundar. Ibland syftar vi på ett typiskt släktdrag som någon har tagit efter från sin förälder eller en

Hunden som modell

Att hunden står som modell för människans sjukdomar betyder egentligen att vi slår två flugor i en smäll. Den kunskap vi får genom vår hundforskning använder vi också för att förstå människans

Blanketter och info

Blanketter och info

Det är ni hundägare och veterinärer som först kommer i kontakt med de hundar som passar i våra projekt. Ju fler av er som vet om vad vi letar efter, ju fler värdefulla prover kan vi få in. Att

HGEN Kongenital ögonsjukdom har starkt genetiskt samband med färgen silver hos häst

Equine Multiple Congenital Ocular Anomalies (MCOA) är en ärftlig, medfödd ögonsjukdom hos häst, som ger upphov till en rad förändringar i ögat. En studie som gjordes år 2013 vid SLU visade att den

Hundens unika genetik

För minst 15.000 år sedan domesticerades de första vargarna och lade grunden för vad som långt senare skulle bli hundratals hundraser. Hunden kan ses som människans första och längsta avelsprojekt.

Loading…