Medarbetarwebben

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 450 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Yearbook Hgen 2020

Vi har gjort en årsbok för 2019 och 2020 med några exempel på vår forskning och andra händelser. Läs mer om vår forskning, multidisciplinära projekt, nya doktorander och undervisning och

Yearbook Hgen 2020

Vi har gjort en årsbok för 2019 och 2020 med några exempel på vår forskning och andra händelser. Läs mer om vår forskning, multidisciplinära projekt, nya doktorander och undervisning och

Yearbook Hgen 2020

Vi har gjort en årsbok för 2019 och 2020 med några exempel på vår forskning och andra händelser. Läs mer om vår forskning, multidisciplinära projekt, nya doktorander och undervisning och

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt två mycket välmeriterade gästprofessorer inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer. Professor Irena Creed från University of Saskatchewan kommer

Nyhetsbrev SLU Gigacow

Behovet av innovation inom lantbruket är stort, samtidigt präglar modern teknik redan ladugården. I det fjärde nyhetsbrevet om SLU-infrastrukturen Gigacow kan du läsa mer om framtidens lantbruk. Per

Hästars Y-kromosomer ger ny information om hingstlinjer

Då färre hingstar än ston används i hästavel har de hingstar som används stort inflytande på avelsresultatet. Det finns därför intresse av att kunna följa hingstlinjer i avelsarbetet. Hingstlinjer

Kartläggning av gener kopplade till kallblodssyndrom

Kallblodssyndrom eller dynamisk larynx-kollaps är en störning i de övre luftvägarna hos hästar och vanligast förkommande hos kallblodstravaren. Defekten gör att de övre luftvägarna täpps till och kan

HGEN Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravare

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det handlar om att kartlägga gener som kan kopplas till prestation och

Varför härstamningskontrollera?

Varför härstamningskontrollera?

Sedan 1960-talet har härstamningskontroll av hästar utförts i Uppsala vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU. Härstamningskontroll med hjälp av blodtypning blev ett viktigt redskap för att stävja

Institutionen för husdjursgenetik

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning,

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt två mycket välmeriterade gästprofessorer inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer. Professor Irena Creed från University of Saskatchewan kommer

HGEN Korsningsavel hos mjölkkor – nya avelsverktyg för mer uthållig mjölk- och köttproduktion

Korsningsavel har under lång tid varit en naturlig del av avelsarbetet inom vissa djurslag, framför allt hos gris och fågel. Intresset för korsningsavel inom mjölkkor har ökat under de senaste åren,

Loading…