Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjursgenetik


Det finns 78 sidor som är taggade med Institutionen för husdjursgenetik:

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Licentiatseminarium: Sandra Bonow

Licentiatseminarium: Sandra Bonow sofia.webering.ekberg@slu.se Sandra Bonow försvarar sin avhandling: Breeding of Swedish Warmblood horses towards specialization in show jumping and dressage

Allergiska eksem kan kopplas till samma regioner i arvsmassan hos hund och människa

Nya genmappningsmetoder har hjälpt forskare att, hos hundar, hitta samband mellan allergiskt eksem och flera regioner i arvsmassan. Några av de identifierade generna stämmer överens med gener som

Sofia Mikko

sofia.mikko@slu.se https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:220025&sort=PY%20desc,slu_last_update%20desc&rows=100&fq=&wt=xslt&tr=rss.xsl

Mohammad Hossein Banabazi

mohammad.hossein.banabazi@slu.se I'm the researcher at the quantitative genetics group at the department of animal genetics and breeding (HGEN), Veterinary Medicine and Animal Science Center (VHC),

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania sofia.webering.ekberg@slu.se Christer Simon Nyinondi försvarar sin avhandling:

Mjölkveckan 17–21 oktober

Den 17–21 oktober diskuteras möjligheter och utmaningar för svensk mjölkproduktion på SLU:s Mjölkvecka. Antalet mjölkgårdar minskar i Sverige i snabb takt och det får konsekvenser för

Disputation - Towards sustainable livestock systems: Developing and applying tools for broad sustainability assessment of pig and cattle systems

Towards sustainable livestock systems: Developing and applying tools for broad sustainability assessment of pig and cattle systems patrik.claesson@slu.se Stanley Zira försvarar sin avhandling:

Breeding at SLU - internal workshop

Breeding at SLU - internal workshop katja.fedrowitz@slu.se A workshop to enhance collaboration of breeding researchers at SLU. There will be research presentations, an excursion, and discussion

Disputation om hållbarhetsvärdering av mjölk- och köttproduktion 16/9

Stanley Zira försvarar sin avhandling ”Towards sustainable livestock systems: Developing and applying methods for broad sustainability assessment of pig and cattle systems” 16 september, kl 9.15 i

Forskare beräknar vad kor som hamnat i ”radioskugga” har för sig

Forskaren Keni Ren och hennes kollegor har identifierat en bra metod för att fylla i (interpolera) data som saknas, i system för övervakning av mjölkkor i ladugården. Denna kunskap är viktig för att

Seminarium för Leif Andersson om genetiken bakom den fenotypiska mångfalden

webbredaktionen@slu.se Vi vill uppmärksamma att vår medarbetare professor Leif Andersson går i pension genom ett seminarium om den genetiska bakgrunden till fenotypisk mångfald. Seminariet kommer

Loading…