Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för reproduktionsbiologi

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, CRU, är en gemensam centrumbildning för SLU och Uppsala universitet. CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten.


Det finns 13 sidor som är taggade med Centrum för reproduktionsbiologi (CRU):

Bodil Ström Holst

ew-red@slu.se Bodil Ström Holst är veterinär och samverkanslektor, och bidrar i den rollen till att skapa ömsesidig nytta för SLU och dess olika samverkanspartners. Bodil Ström Holst arbetar framför

Denise Laskowski

Denise Laskowski denise.laskowski@slu.se Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om att etablera olika modeller för att undersöka embryoutveckling i in vitro laboratoriet. Jag undersöker embryon

Sigrid Agenäs

sigrid.agenas@slu.se Forskningsintressen: Funktionen hos de mjölkbildande cellerna och alla faktorer som påverkar deras funktion, från nutrition, metabolism och endokrinologi till skötselfaktorer

Ellinor Spörndly-Nees

sowsan.taha@slu.se My name is Ellinor Spörndly-Nees, I am a veterinary and a researcher. I am interested in anatomy and are doing research in the area of reproduction, functional anatomy and

Eva Hellmén

Eva Hellmén eva.hellmen@slu.se I applied for the veterinary education because I wanted to become a pathologist. Which is because I participated in a lecture series about cancer of a professor in

Sofia Nyman

Min forskning är inriktad på kor och främst på de röda korna. Jag är även studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för husdjursgenetik.   Kursledare för Naturvetenskaplig grundkurs -

Renée Båge

Renée Båge renee.bage@slu.se Som professor i husdjurens reproduktion på institutionen för kliniska vetenskaper har jag övergripande ansvar för obstetrik, gynekologi, andrologi,

Elisabeth Persson

Universitetslektor i anatomi och histologi Veterinärexamen 1984, VMD 1996, universitetslektor 1997, docent 2004. Har undervisat och administrerat kurser samt bedrivit pedagogiskt utvecklingsarbete

Ylva Sjunnesson

ylva.sjunnesson@slu.se Jag är forskare och lärare inom ämnet reproduktion, institutionen för kliniska vetenskaper, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU från år 2008. Jag driver

Sara Persson

sara.persson@slu.se Jag är veterinär och forskar på hur miljögifter påverkar reproduktionen hos djur och människa. Jag arbetar huvudsakligen med försöksdjursfrågor inom SLU på kansliet för

Theodoros Ntallaris

theodoros.ntallaris@slu.se Jag är framförallt intresserad av reproduktionsfysiologi, endokrinologi och bioteknologi med specialintresse för antimikrobiell resistens Mitt huvudsakliga område är

Anna Wistedt

Universitetsadjunkt på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Programstudierektor för Agronomprogram Husdjur och Masterprogrammet Animal Science. Ansvarig institutionsstudierektor för

Loading…