CV-sida

Denise Laskowski

Denise Laskowski
Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om att etablera olika modeller för att undersöka embryoutveckling i in vitro laboratoriet. Jag undersöker embryon`s morfologi, genuttryck och epigenetik och är forskare vid avdelningen för reproduktion, Institutionen för kliniska vetenskaper.

Presentation

Jag har specialiserat mig på ämnet reproduktionsbioteknologi inom veterinärmedicin. Jag är forskare på deltid inom ett projekt som handlar om reproduktionstoxikologi. Jag utbildade mig till veterinär i Leipzig, Tyskland, och jobbade därefter som distriktsveterinär i Karlshamn, Blekinge. Sedan 2011 är jag på SLU att forska inom reproduktion. Mitt PhD-projekt handlade om hur metabolisk obalans påverkar äggkvalitet och embryoutveckling hos mjölkkor. Vi har undersökt hur olika insulinnivåer påverkar äggceller och tidig embryoutveckling.

Jag är sedan 2017 Diplomate i ECAR (European College of Animal Reproduction) och har specialistkompetens inom reproduktion/reproduktionsbioteknologi och är handledare till en resident.

Jag är framför allt intresserat av ultraljudsdiagnostik och bioteknologi som IVF/IVC, embryotransfer, ovum pick-up och också molekylärgenetiska metoder som RNA-extraktion, transcriptomanalys och RNA-sekvensering.

Undervisning

Undervisning av veterinärstudenter under årskurs 4 och 5 i reproduktion (nötkreatur och häst). Jag är också handledare till examensarbeten som veterinärstudenterna gör under årskurs 6 och deltar i vidarutbildning av veterinärer, t.ex. nöt och häst AI kursen.

Forskning

På avdelningen för reproduktion på Institutionen för Kliniska Vetenskaper på SLU i Uppsala är jag postdoc i en grupp som använder en in vitro modell för tidiga embryoutveckling (IVF) för att studera hur olika behandlingar och förutsättningar påverkar fruktsamheten och den tidiga embryoutvecklingen hos nötkreatur och gris.

Äggcellensmognaden är en period då olika stressorer som metaboliter eller toxiska substanser kan ha stor inflytande på livsduglighet av den blivande embryon. Äggcellens framgångsrika utveckling är en förutsättning för kons reproduktiva förmåga då nedsatt kvalitet innebär minskad fruktsamhet och effekter som förlängd tid till dräktighet och tidig fosterdöd.  För att förstå vilka fysiologiska och patologiska processer sker i embryon har man de senaste åren utvecklat en mångfald av metoder för att studera genuttryck (transkriptom och epigenom) i den tidiga embryo.

Samverkan

Jag har en anställning hos Växa Sverige där jag jobbar med kunskap och utveckling inom ämnet fruktsamhet hos mjölkkor.

Bakgrund

Veterinärexamen 2009 i Leipzig, Tyskland

2009-2011 Distriktsveterinär hos DV Karlshamn

2010 Svenskt tillstånd för AI, häst och nöt

2011-2017 Doktorand på SLU, Uppsala  med projekten “Insulin and the early bovine embryo”.

2017 ECAR Diplomate Reproductive Biotechnology

Handledning

MSc project Lindgren, Ida, 2014. Effect of insulin during oocyte maturation in vitro on bovine early embryo development : partially evaluated by novel fluorescent staining. Co Supervisor

MSc project Ekelund, Johan, 2018. Äggstockstransporttemperaturens påverkan på embryoutveckling och fettstruktur in vitro. Main Supervisor

MSc project Eriksson, Erik Oscar, 2020. Effekten av PCB126 in vitro på tidig embryonalutveckling hos nötkreatur. Main Supervisor

ECAR resident Olga Sajecka, Equine Reproduction. Main Supervisor

Publikationer i urval

Doktorsavhandling:

Laskowski, D. (2017). Insulin and the early bovine embryo (Doctoral dissertation)

Granskade vetenskapliga artiklar:

Changes in Bull Sperm Kinematics after Single Layer Centrifugation. Y Yulnawati, MC Abraham, D Laskowski, A Johannisson and JM Morrell*. Reprod Domest Anim. 2014 Dec;49(6):954-6. DOI: 10.1111/rda.12412

Insulin exposure during in vitro bovine oocyte maturation changes blastocyst gene expression and developmental potential. D Laskowski*, Y Sjunnesson, P Humblot, MA Sirard, G Andersson, H Gustafsson and R Båge. Reprod Fertil Dev. 2016 Feb 29. DOI: 10.1071/RD15315

Insulin concentrations used in in vitro embryo production systems: a pilot study on insulin stability with an emphasis on concentrations measured in vivo. Laskowski, D., Sjunnesson, Y., Gustafsson, H., Humblot, P., Andersson, G., & Båge, R. (2016). Acta Veterinaria Scandinavica, 58(1), 66.

The functional role of insulin in fertility and embryonic development – what can we learn from the bovine model? D Laskowski*, Y Sjunnesson, P Humblot, G. Andersson, H. Gustafsson, R. Båge. Theriogenology July 1, 2016 Volume 86, Issue 1, Pages 457–464. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.04.06

Insulin during in vitro oocyte maturation has an impact on development, mitochondria, and cytoskeleton in bovine day 8 blastocysts. Laskowski, D., Båge, R., Humblot, P., Andersson, G., Sirard, M. A., & Sjunnesson, Y. (2017). Theriogenology 2017

Lipid profile of bovine blastocysts exposed to insulin during in vitro oocyte maturation. D.Laskowski et al, accepted for publication in Reproduction, Fertility, and Development (2018-03-01)

DNA methylation pattern of bovine blastocysts associated to hyperinsulinemia in vitro. Denise Laskowski, Patrice Humblot , Marc‐André Sirard , Ylva Sjunnesson, Naveed Jhamat,  Renée Båge and  Göran Andersson (2018). Mol Reprod Dev. 2018;85:599–611. https://doi.org/10.1002/mrd.22995

Hallberg I, Persson S, Olovsson M, Moberg M, Ranefall P, Laskowski D, Damdimopoulou P, Sirard MA, Rüegg J, Sjunnesson YCB. Bovine oocyte exposure to perfluorohexane sulfonate (PFHxS) induces phenotypic, transcriptomic, and DNA methylation changes in resulting embryos in vitro. Reprod Toxicol. 2022 Apr;109:19-30. doi: 10.1016/j.reprotox.2022.02.004. Epub 2022 Feb 24. PMID: 35219833.

 

Länkar

Se alla vetenskapliga artiklar på Google Scholar eller Research gate.

https://www.vxa.se/toppmeny/kontakter/uppsala/denise-laskowski/

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618671182
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala