Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 59 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Gramse Månpipare

gramse.manpipare@slu.se

Todd Alsing Johansson

todd.alsing-johansson@slu.se Jag är doktorand i djuromvårdnad med fokus på vårdhygien. Jag undervisar främst på vårdhygienkurser i djursjukskötarprogrammet. Jag är veterinär sedan 2011 och har en

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december och är nu öppen för anmälan. Konferensen är digital och är öppen för alla

Innovationspris Skara 2023

FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023. Temat för

Alnarps Grisdag 2023

linda.engh@slu.se Svensk grisproduktion med ett framtidsperspektiv Grisproduktionen är under ständig förändring på EU-nivå såväl som på gårdsnivå. Hur kommer grisproduktion se ut och bedrivas

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

NordCAW seminarium 29 november om hästvälfärd

NordCAW seminarium om hästvälfärd elin.spangenberg@slu.se NordCAW är ett nätverk av djurvälfärdscentra inom Norden där man bl a årligen arrangerar ett seminarium. 2023 års NordCAW seminarium

Seminarium om hästar på naturbetesmarker

elin.spangenberg@slu.se Nationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med

Fodertillsats för att minska metanutsläpp från kor testas nu i Sverige

Fungerar en metanhämmande fodertillsats till kor bättre när de får svensk havre med hög fetthalt? Det ska Mohammad Ramins forskarteam på SLU i Umeå ta reda på. Tillsatsen Bovaer (DSM, Schweiz) med

Hur kan framtidens mjölkproduktion se ut?

Lantbrukarna måste få betalt för miljönyttorna, matproduktionen i Sverige måste få släppa ut en del växthusgaser, regelverken behöver ses över och det finns ett stort behov av en bred allians som kan

Innovationspris Skara

De tre finalisterna kommer alla att medverka på Innovationsdagen i Smedjeveckan, 26 september, vid SLU i Skara. Först då får vi veta vilket projekt som blir mottagare av Innovationspriset, som delas

Lena Ström

lena.strom@slu.se Adjunkt i stordjurskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Europeisk specialist inom ögonsjukdomar hos djur (ECVO Diplomate) samt disputerad inom metoder för att

Loading…