Medarbetarwebben

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 207 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Bättre djurvälfärd med gemensamma mått

Djur behandlas olika väl i Europas länder. Inom EU-projektet Welfare Quality har SLU-forskare varit med om att utarbeta bedömningskriterier för djurvälfärd, främst för nötkreatur, grisar och fjäderfä

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion

Stefan Gunnarsson är expert på uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur. En

Bodil Ström Holst, sällskapsdjur

Bodil Ström Holst är expert på sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt.

Anders Herlin, byggnader, husdjur

Anders Herlin är expert inom byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö. I dagens animalieproduktion finns stora krav på att kombinera effektivitet, lönsamhet och

Prion diseases in animal and man

Prion diseases in animal and man

When and where Date: 18 November 2019 09.30-17.00 Place: Park Inn by Radisson Storgatan 30, Uppsala, 753 31, +46 20 3027 6614 Organizers Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry and

Djurskyddsdonation

Djurskyddsdonation

SLU har fått 224 000 kronor av Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, för att säkerställa att uppdraget följs ur ett lagligt

Djurskyddsdonation

Djurskyddsdonation

SLU har fått 224 000 kronor av Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, för att säkerställa att uppdraget följs ur ett lagligt

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier och kurser.

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Tidigare utbildningar

Här samlar vi information om de utbildningar och seminarium som vi har haft tidigare.

Loading…