Medarbetarwebben

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 201 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Ingen spilld mjölk med salicylsyrabandage vid klövont

Klövspaltsinflammation är en smittsam och smärtsam klövsjukdom hos nötkreatur över hela världen. Den behandlas vanligen med antibiotika, men om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i tid kan

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

SCAWs 10 års jubileum

The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, arranged a seminar the 8th of May 2019 to celebrate our 10 year anniversary You can see the presentations by clicking on the links below. You will learn

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Både vid upphandling och vid andra inköp finns

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det? Den 4 juni 2019 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, seminariet: Naturkatastrofer – hur påverkas

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt?

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt? Den 22 mars 2019 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom

Seminarier

Seminarier

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier.

Djurskyddskonferens 21 november 2019

Den 21 november ordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Konferensen hålls i lantbruksuniversitetets lokaler på Ultuna,

PPR

Understanding the epidemiology and socioeconomic impact of peste des petits ruminants. International research cooperation within Swedish Research Links. PPR is a contagious endemic disease that

Vårt uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. I regeringens budgetproposition 2018 fick SLU uppdraget att bilda SCAW:

Loading…