Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 111 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Kor och LED-ljus

Ljusmiljön i en ladugård påverkar korna, och med LED-teknik går det att laborera med både ljusstyrka och färg i belysningen. Att använda rött och blått ljus under delar av dygnet, vilket har

Osynliga stängsel förbättrar både för naturen och djurägarna

Med hjälp av en app kan djurägaren bestämma inom vilket område djuren får gå, och dessutom slippa problem med fysiska stängsel. Det gör det enklare att sköta och restaurera naturbetesmarker. Sveriges

Disp Malin Boyner

Disputation Malin Boyner sofia.webering.ekberg@slu.se Malin Boyer försvarar sin avhandling: A flying start – Adapted hatching and post-hatch feeding in broiler chickens Alla intresserade är

Disp Sofia Lindkvist

Disputation Sofia Lindkvist sofia.webering.ekberg@slu.se Sofia Lindkvist försvarar sin avhandling: Light environments for dairy cows – Impact of light intensity, spectrum and uniformity Klicka på

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Ko och kalv tillsammans

Ko och kalv tillsammans – ett viktigt bidrag till utvecklingen av hållbara livsmedelssystem futurefood@slu.se Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Disputation Johanna Friman

Disputation Johanna Friman sofia.webering.ekberg@slu.se Johanna Friman försvarar sin avhandling: Ley crop silage in diets to fattening pigs – How does it affect pig performance, nitrogen

Disputation Aprajita Singh

Disputation Aprajita Singh sofia.webering.ekberg@slu.se Aprajita Singh försvarar sin avhandling: Alternative feed sources – Effect on gut microbiota, immunity and health of Rainbow trout Audhumbla

Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk leds av Axfoundation och SLU och samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan. Målet är att sätta upp en produktion med försäljning av

Seminarium: Nästa generations foderkällor inom vattenbruket

aquaculture@slu.se Det foder som används i fiskodlingar har stor betydelse för miljöpåverkan, kostnader och fiskens tillväxt. Men det kan också påverka hur fisken smakar, fiskeköttets

Disputation Leon Niyibizi

Disputation Leon Niyibizi sofia.webering.ekberg@slu.se Leon Niyibizi försvarar sin avhandling: Evaluation of locally available feed resources for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Rwanda

Loading…