Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 352 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:
Sofia Lindkvist

Sofia Lindkvist

Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Jobbar med projektet "LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor". Kursledare för Naturvetenskaplig grundkurs -

HUV Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder

Syftet med projektet är att göra det möjligt att på svenska mjölkgårdar i stor skala ersätta importerat, sojabaserat proteinfoder med gårdsprocessat kraftfoder från hemodlade eller regionalt inköpta

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Ny avhandling av Sorphea Sen

Den 13 juni försvarade Sorphea Sen sin doktorsavhandling "Evaluation on brewery yeast and insect meal (black soldier fly and cricket meal) to replace trash fish in the diet for Asian seabass ( Lates

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Ny avhandling av Sorphea Sen

Den 13 juni försvarade Sorphea Sen sin doktorsavhandling "Evaluation on brewery yeast and insect meal (black soldier fly and cricket meal) to replace trash fish in the diet for Asian seabass ( Lates

DJUR NATUR HÄLSA 2019

Intresserad av djurens och naturens betydelse för vår hälsa och missade vår nationella 2-dagars konferens? Se den filmade versionen av den första konferensdagen, producerad av Sveriges

DJUR NATUR HÄLSA 2019

Intresserad av djurens och naturens betydelse för vår hälsa och missade vår nationella 2-dagars konferens? Se den filmade versionen av den första konferensdagen, producerad av Sveriges

Mjölkforskning

Mjölkforskning

Mjölkproduktion är en central del av de gröna näringarna i Sverige. Förutom att mjölkproduktionen ger näringsrika livsmedel i form av mjölk och kött, och en högvärdig råvara från en stor andel

Mjölkforskning

Mjölkforskning

Mjölkproduktion är en central del av de gröna näringarna i Sverige. Förutom att mjölkproduktionen ger näringsrika livsmedel i form av mjölk och kött, och en högvärdig råvara från en stor andel

LIVEFLY2fish -whole live black soldier fly in rainbow trout diets

Wild salmonids such as trout and other fish naturally feed on insect throughout their lives. Short description In 2017, EU officially approved the use of insects as a feed ingredient in feed for

Loading…