Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 255 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

HUV Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag

Projektets syfte är att undersöka hur mycket intensivbearbetning av ensilage kan öka grovfoderkonsumtionen hos mjölkkor och därmed minska behovet av kraftfoder. Fleråriga gräs/klövervallar ger i

HUV Mer grovfoder till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljön!

Syftet med det här projektet är att minska behovet av fodermedel till kor som kan användas som föda för människor och samtidigt minska metanutsläppen. Detta ska uppnås med fortsatt effektiv

HUV Hitta de grovfodereffektiva korna och öka lönsamheten

Kan man identifiera kor som har en hög förmåga att konsumera grovfoder? De allra flesta mjölkkorna i Sverige utfodras med en stor andel kraftfoder. En anledning till det är att foderintaget

HUV Feeding live insect larvae to laying hens

This project aims to investigate the potential use of live soldier fly larvae (Hermetia illucens) as a novel environmental enrichment to promote food foraging behaviours and reduce feather pecking in

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

HUV Mother knows best; a virtual system of ‘maternal care’ to promote welfare in chickens

This project aims to develop a virtual system of maternal care using video and audio signals to improve the naturalness of rearing conditions of newly hatched chicks and promote natural behaviours,

Exjobbsredovisning: Chick quality

Exjobbsredovisning: Chick quality

Exjobbsredovisning: Chick quality marie.liljeholm@slu.se Cecilia Hjelm will present her master thesis project titled: "Identifying factors of importance for chick quality and traits that may

Exjobbsredovisning: Chick quality

Exjobbsredovisning: Chick quality

Exjobbsredovisning: Chick quality marie.liljeholm@slu.se Cecilia Hjelm will present her master thesis project titled: "Identifying factors of importance for chick quality and traits that may

Disputation-Pok Samkol

Disputation-Pok Samkol

Disputation: Groundnut foliage as feed for Cambodian cattle fun-vh@slu.se Pok Samkol försvarar sin avhandling "Groundnut foliage as feed for Cambodian cattle". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala Pok

Disputation-Pok Samkol

Disputation-Pok Samkol

Disputation: Groundnut foliage as feed for Cambodian cattle fun-vh@slu.se Pok Samkol försvarar sin avhandling "Groundnut foliage as feed for Cambodian cattle". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala Pok

HUV Tarmhälsa hos enkelmagade djur

Syftet med detta projekt är att identifiera hur olika bioaktiva substanser påverkar tarmens mognad, fysiologi och tarmflora samt hur det kan bidra till en bibehållen god tarmhälsa hos gris och andra

HUV Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling

I projektet utvärderas effekten av bioaktiva substanser från brunalger eller svampbiomassa i kycklingens första foder. Slaktkycklingarna i försöken kommer antingen att ha tillgång till foder och