Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 119 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Osynliga stängsel förbättrar både för naturen och djurägarna

Med hjälp av en app kan djurägaren bestämma inom vilket område djuren får gå, och dessutom slippa problem med fysiska stängsel. Det gör det enklare att sköta och restaurera naturbetesmarker. Sveriges

Renens näringsförsörjning och överlevnad

Renens näringsförsörjning och överlevnad – seminarium till professor emeritus Birgitta Åhman janne.nordlund.othen@slu.se Birgitta Åhman, professor i renskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet (

Längre tid mellan kalvningarna är bra för vissa mjölkkor, och lantbrukare

En gammal ”sanning” i mjölkproduktionen är att en ko bör kalva var tolfte månad, men i många besättningar kan det finnas goda skäl att vara mer flexibel på den punkten. Att förlänga

Fodertillsats för att minska metanutsläpp från kor testas nu i Sverige

Fungerar en metanhämmande fodertillsats till kor bättre när de får svensk havre med hög fetthalt? Det ska Mohammad Ramins forskarteam på SLU i Umeå ta reda på. Tillsatsen Bovaer (DSM, Schweiz) med

Disp Anna Edvardsson Rasmussen

Extended voluntary waiting period before first insemination in primiparous dairy cows. Effects on milk production, fertility, and health sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Edvardsson Rasmussen

Främmade trädslag i skogen betyder förlust av betesmark för renar

I skogsområden där man har planterat nordamerikansk contortatall påverkas renarnas val av vinterbetesområde negativt. Minskad födotillgång och täta bestånd bidrar sannolikt till att renarna undviker

Gun Bernes

gun.bernes@slu.se Min forskning har tidigare fokuserat mest på får, men numera arbetar jag även med olika projekt rörande mjölkkor. Projekten är i huvudsak inriktade på utfodring, skötsel och

Spikning Hanna Palmqvist

Spikning Hanna Palmqvist marie.liljeholm@slu.se Den 28 september spikar Hanna Palmqvist upp sin doktorsavhandling med titeln "Whole grain cereals in dog food – effects on metabolism and microbiota"

Spikning: Anna Edvardsson Rasmussen

marie.liljeholm@slu.se Welcome to participate when Anna Erlandsson Rasmussen nails her thesis with the title:“Extended voluntary waiting period before first insemination in primiparous dairy cows -

100 ton fluglarver per dag

Insekter som mat i stor skala - är det möjligt? Lyssna på Vetenskapsradion På djupet om en fabrik i Danmark som ska kunna producera 100 ton fluglarver per dag, som sedan används till foder åt grisar.

Halvtidsseminarium Markos Managos

Halvtidsseminarium Markos Managos marie.liljeholm@slu.se Markos presenterar sitt arbete inom projektet “Lifetime net GHG emissions and contribution to the food system from dairy cows fed best

VH Forskningsdag

VH Forskningsdag 25 augusti joanna.hagstroms@slu.se Varmt välkommen till VH fakultetens heldag med vår forskning! Fredagen den 25 augusti är det dags för VH-fakultetens forskningsdag där du får

Loading…