Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 478 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Miljö- och värdspecifika faktorers påverkan på tarmens mikroflora och lipidmetabolism hos laxfiskar

Målet är att förbättra vår förståelse för miljöpåverkan och värddjursfaktorers inflytande på tarmmikrobiota och fettmetabolism hos lax. Klimatförändringar, föroreningar och växande efterfrågan på

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

VH:s fakultetsnämndsmöte 24 mars

Rapport från VH:s fakultetsnämndsmöte den 24 mars Raunis och Dirk-Jans rapport från mötet Beslut Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i bioinformatik. Behovet av att

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Den perfekta osten

Thomas Eliasson är industridoktorand i projektet LivsID och arbetar både på Norrmejerier och SLU. Han undersöker laktobaciller som är viktiga för smakutvecklingen i många lagrade ostar och har nu

Den perfekta osten

Thomas Eliasson är industridoktorand i projektet LivsID och arbetar både på Norrmejerier och SLU. Han undersöker laktobaciller som är viktiga för smakutvecklingen i många lagrade ostar och har nu

SustAinimal startar upp och rekryterar doktorander

SustAinimal startar upp och rekryterar doktorander

Centrumbildningen SustAinimal startar i vår med att rekrytera fem doktorander, tjänster för dem som är intresserade av lantbruksfrågor och av att vara med och påverka utformningen av framtidens

SustAinimal startar upp och rekryterar doktorander

SustAinimal startar upp och rekryterar doktorander

Centrumbildningen SustAinimal startar i vår med att rekrytera fem doktorander, tjänster för dem som är intresserade av lantbruksfrågor och av att vara med och påverka utformningen av framtidens

Loading…