Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 506 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Projektet undersöker de biologiska förutsättningarna för att vid slåtter dela upp vallmaterial i två höjdfraktioner till två olika näringsmässiga kvaliteter. Slåttervallar för mjölkkor skördas ett

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

Hållbara proteinflöden och –produkter

Hållbara proteinflöden och –produkter

Syfte och mål Syftet var att utveckla metoder för att sätta ett livsmedels miljöpåverkan och resursförbrukning i relation till dess näringsinnehåll. En metod berörde näringsmässigt värde i produkter.

SustAinimal Academy har startat upp sina doktorander

I våras inledde SustAinimal rekryteringen av centrumbildningens doktorander. Nu är de på plats. Fem doktorander är antagna till SustAinimal Academy, centrumbildningens karriärsatsning, och arbetet

SustAinimal Academy har startat upp sina doktorander

I våras inledde SustAinimal rekryteringen av centrumbildningens doktorander. Nu är de på plats. Fem doktorander är antagna till SustAinimal Academy, centrumbildningens karriärsatsning, och arbetet

Miljö- och värdspecifika faktorers påverkan på tarmens mikroflora och lipidmetabolism hos laxfiskar

Målet är att förbättra vår förståelse för miljöpåverkan och värddjursfaktorers inflytande på tarmmikrobiota och fettmetabolism hos lax. Klimatförändringar, föroreningar och växande efterfrågan på

Förläng vallens skördefönster genom att höja stubben

Går det att kompensera kvalitetsförsämringen vid försenad vallskörd genom en kraftigt höjd stubb och hur påverkas i så fall den totala årsskörden och kvaliteten av det? Vallfoder för högproducerande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Kolla betesdjuren med digital teknik

Naturbetesmarker är ofta otillgängliga och svåra att överblicka. Manuell tillsyn är tidskrävande och försvåras också av att djuren kan vara utspridda över stora områden. Ny teknik möjliggör

Avel för effektiv omvandling av grovfoder till mjölk

Högavkastande mjölkkor utfodras ofta med stora mängder kraftfoder baserat på spannmål och bönor. Livsmedelsproduktionen skulle bli mer hållbar om korna istället utfodrades med en högre andel gräs och

Markos Managos

Markos Managos

Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Jobbar med projektet "SustAinimal". All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn Legitimerad veterinär,

Återvunnen fosfor som foderråvara till grisar och fjäderfä

EasyMining, SLU och Lantmännen har startat ett innovativt projekt för att testa smältbarheten hos återvunnen fosfor (kalciumfosfat) från EasyMinings Ash2Phos-teknologi hos grisar och fjäderfän.

Loading…