Frågor och svar om VHC

Senast ändrad: 15 april 2016

Nu när vi som bäst håller på att flytta in i VHC uppstår säkert ett antal frågor. Här kan du förhoppningsvis hitta svaren.

 

 2014-08-13 Vattenkvaliteten
 

Följande värden gäller för vattenkvaliteten i VHC:
- Konduktivitet < 1,0 mikroS / cm
- Mikroorganismer < 10 cfu / ml
- TOC (totalt organiskt kol) < 50 ppb
- Flöde i kranen 3 l/min

 2014-06-18 Ett rökfritt VHC
  Pga att det sitter luftintag nära dörrar och på ljusgårdar råder det rökförbud på alla balkonger och på alla ljusgårdar i VHC. Gäller även den stora innergården och containerhallarna!
 
 2014-06-02  AV-utrustningen fungerar inte i mötesrummen
   AV-utrustningen ska slutbesiktigas den 18:e juni. Innan dess kan det vara problem i vissa av mötesrummen.
 
2014-06-02 Vad är det för skillnad på kranvatten och s k brutet vatten?
 

1. Det finns två typer av vatten i VHC, vanligt kranvatten och brutet vatten.
2. Brutet vatten har återströmningsskydd för att skydda källan mot kontaminering i miljöer där sådan risk finns - LAGKRAV
3. Brutet vatten måste skyltas som "ej dricksvatten" trots att det är samma vatten som i andra tappställen eftersom rumsmiljön ger en viss kontamineringsrisk - LAGKRAV
4. Det sitter en skylt som anger "ej dricksvatten" vid varje tappställe med brutet vatten - LAGKRAV
5. Alla andra tappställen (toaletter, lunchrum etc) utan skyltning är helt vanligt kranvatten.


Kontaktinformation