Nödläge

Senast ändrad: 30 december 2022

Kris/Olycka 

1. Skaffa en överblick av situationen

2. Larma 112 och underlätta hjälpinsatser

3. Informera om händelsen

- Närmaste eller ansvarig chef, SLU Säkerhet eller säkerhetsansvarig på orten.
- SLU:s kommunikationsavdelning för bedömning och hjälp med spridning av information.
- Berörda kollegor/personal och studenter (i den omfattning det är möjligt).
- Resp. institutions- eller fakultetsledning.

4. Om olyckan/krisen rör miljöfarligt utsläpp

- Larma räddningstjänsten via 112.
- Kontakta kommunens miljökontor.
- Kontakta den centrala miljöfunktionen vid SLU.

Räddningsstationer

Första hjälpen:

I VHC finns det ett 70-tal s k räddningsstationer utplacerade på väggarna. Alla räddningsstationer innehåller brandsläckare och brandfilt och ett 40-tal innehåller även Första hjälpen-utrustning.

Utrymningsplaner finns vid räddningsstationerna som finns utspridda i huset. Se dig om i din närmaste omgivning så att du vet var närmaste nödutgång finns.

Hjärtstartare      

                                 

Det finns hjärtstartare utplacerade i receptionerna vid huvudentrén i hus 5 samt vid djursjukhusets receptioner, en vid smådjur och en vid hästkliniken.

Det finns även en hjärtstartare i lunchrummet längst upp i hus 5 mot innergården, en i godsmottagningen i norra delen av entréplanet hus 5 samt en i pelargången vid omklädningsrummen utanför Patologen.

Skulle olyckan vara framme och en person drabbats av hjärtstopp skall hjärtstartaren, tillsammans med "mun-mot-mun-metoden" användas tills det att räddningstjänsten är på plats.
Hjärtstartaren hjälper dig steg-för-steg genom hela förloppet vid en nödsituation.

Se dig om i området närmast där du oftast befinner dig för att vara förberedd då behovet uppträder!

Brand

  • VARNA omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat.
  • RÄDDA alla som är i omedelbar fara utan att själv ta några onödiga risker och utrym lokalen.
  • LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
  • SLÄCK branden om du bedömer att du klarar av det utan att ta några onödiga risker.
  • STÄNG in branden. Ställ ABSOLUT inte upp några dörrar!!
  • ALDRIG någonsin ta hissen vid brand. Använd trapporna!

Återsamling

När du lämnat huset, sök upp närmaste återsamlingsplats. Det finns en straxt norr om huvudingången till VHC och en utanför djursjukhusets smådjursreception.