Ett universitetet söker sin framtid!

Senast ändrad: 21 mars 2023

Låt oss fundera gemensamt hur vi som har högre akademiska lärartjänster tar ett ansvar för utbildningen.

Vid andra internationellt ledande universitet möter förstaårsstudenterna direkt de kända namnen eller de personerna som arbetar med de hetaste frågorna som diskuteras i samhället just nu. Vi har en tendens att gömma undan dem till slutet av utbildningen då det vankas exjobb. Men då kanske våra toppstudenter redan lämnat oss för ett mer spännande lärosäte?

Vår vetenskapligt baserade undervisning behöver fakultetens bredd i forskning och fortlöpande miljöanalys från dag ett en ny student sätter sin fot på fakulteten och träffar dig och mig. Därför vill jag lyfta behovet att vi som är professorer och lektorer verkligen anammar att den högsta lärartjänsten är professor - och den näst högsta lärartjänsten är att vara lektor på SLU.  Högskolelagen är kristallklar här. Likaså min inställning som dekan.

Hopp och framtidstro

Mars är en månad av framtidstro och hopp för framtida studenter och för våra forskare. Forskningens framtid ligger mycket i att vi kan fritt välja metod och fritt tolka våra resultat. Just i mars är det extra tydligt för SLUs forskare. Det tänks och skrivs intensivt. Vilka är de problem som behöver lösas för en bättre och mer hållbar värld? Forskningsråden och andra finansiärer har öppnat sina utlysningar och väntar på våra världsledande lösningsförslag. Så för att förverkliga och konkretisera vad vi som forskare har bedömt att Sverige och världen behöver lära sig mer av söker vi under våren fria bidragsmedel i konkurrens.

Ett öppet samhälle

Tankar och argument vässas. De nationella och internationella nätverken är aktiva och samarbetar intensivt. SLU-forskare på olika orter träffas fysiskt eller via nätet. Just den fria forskningen är viktig för ett öppet samhälle. Inte minst för våra studenter. Den fria forskningen lägger grunden för vår vetenskapligt baserade undervisning. Vi kan med trovärdighet ge utbildningar på grund- och avancerad nivå eftersom vi på fakulteten för skogsvetenskap hävdar oss mycket väl i konkurrensen om bidragsmedel. Vi har ofta de bästa förslagen på hur nu kunskap ska tas fram till allas nytta. Vår internationella spelplan för forskningsresultaten ger oss ytterligare trovärdighet, vi rankas högt både som ett samlat universitet och ämnesmässigt inom skogsbruksvetenskap och ekologi.

Vi gör skillnad

De studenter som nu söker till SLU och som vi välkomnar till fakulteten i höst kommer med stora portioner tro, hopp och förväntan om framtiden. Vi stärker deras tro på att deras utbildning hos oss kommer att göra skillnad. Vi stärker deras hopp om en bättre värld med en hållbar förvaltning av våra naturresurser bygger på vetenskap. Vi ser till att de lämnar SLU med en positiv förväntan på framtiden – och de som stannar kvar som våra kollegor tar vi väl hand om. Vi är alla en del av ett SLU som tar nästa steg för hållbarhet.

Göran Ericsson, dekan fakulteten för skogsvetenskap

http://www.shanghairanking.com/institution/swedish-university-of-agricultural-sciences

Ecology #6 i världen: http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0106

Agricultural Sciences #10 http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0303


Kontaktinformation