Nytt år – nya möjligheter!

Senast ändrad: 24 januari 2023

2023 är ett jubileumsår. De skogliga försöksparkerna och riksskogstaxeringen fyller 100 år. Det är 100 års erfarenhet och data från inventeringar i skog och mark och det är världsunikt. Från första januari är också Sverige ordförandeland för EU. En av prioriteringarna under vårt ordförandeskap är bioekonomins roll och dess potential för Europa.  Det kopplar väl an till många av våra verksamheter på fakulteten för skogsvetenskap.

Från första januari 2023 tillhör SLU det nya Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Dit flyttas också Skogsstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Statens jordbruksverk. Ansvarigt statsråd för SLU är landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Från första januari är också Sverige ordförandeland för EU första halvåret 2023 (sweden2023.eu). En av prioriteringarna under vårt ordförandeskap är bioekonomins roll och dess potential för Europa.  Det kopplar väl an till många av våra verksamheter på fakulteten för skogsvetenskap.

Framtidens skogsövervakning

SLU har flera aktiviteter kopplade till ordförandehalvåret. Redan den 1-2 februari leder Anna-Lena Axelsson och Göran Ståhl ett internationellt möte och workshop med fokus på framtida skogsövervakning inom EU med relevanta aktörer från EU på Ultuna. Skog är, som jag skrev i höstas, av de frågor som diskuteras mer och mer inom EU. Biobaserade material från skogen lyfts fram som en del av den gröna omställningen.

Min förhoppning är att vi tillsammans inspireras av ordförandeskapet och fortsätter vårt framgångsrika internationella arbete. Ett kvitto på det är att redan 23-29 juni 2024 är det dags för världskongressen IUFRO i Sverige som SLU är sekretariat för. Stort tack till alla er som deltar i planeringen inför det. Många av våra miljöer har varit framgångsrika att ta hem betydande resurser från olika forskningsfinansiärer. Ta nästa steg. Sök medel internationellt, främst tänker jag på EU-medel tillsammans med kollegor från andra länder.

Jubileum

2023 är ett jubileumsår. De skogliga försöksparkerna och riksskogstaxeringen fyller 100 år. Det är 100 års erfarenhet och data från inventeringar i skog och mark och det är världsunikt. Värt att påminna är att riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik och därför är ett viktigt åtagande för oss på fakulteten.

Testa nya idéer

Första månaderna på ett nytt år innebär för många ansökningsarbete till olika typer av finansiärer, för andra betyder ett nytt år undervisning, labb-arbete eller planering inför en kommande fältsäsong. En sak som förenar oss – oavsett vad vi gör – är att vi ofta testar nya idéer. En ny spännande forskningsidé som för första gången testas i en ansökan är en viktig del av den akademiska friheten. Att få tänka fritt. Att få utveckla idéer. Att få kritik. Att gå tillbaka och omformulera sin idé så att andra förstår varför idén behöver förverkligas så att ett viktigt problem blir löst. Samma sak sker på labbet eller i undervisningsprocessen på ett universitet. Vår kunskap är inte statisk utan förändras med ny kunskap och erfarenhet från tidigare tillfällen. Så våga testa och utvärdera nya idéer i din verksamhet! Vi syns i verksamheten.

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap


Kontaktinformation