Sommarplaner i juletider

Senast ändrad: 14 december 2023

Nästa sommar står SLU som värd för IUFRO World Congress i Stockholm. Det är en unik händelse för vårt universitet och ett utmärkt sätt för oss att synas och visa upp vår forskning och våra verksamheter.

Arbetet med kongressen har pågått under flera år och vi har under resans gång lyckats engagera inte bara starka partneruniversitet från de nordiska och baltiska länderna utan även stark statlig uppbackning. Kongressen stöds av Nordiska ministerrådet, Formas, KSLA, Sveaskog, SNS, Energimyndigheten med flera, vilket visar hur strategiskt viktig kongressen är för vårt intresseområde.

Intresset för kongressen är rekordstort. Aldrig förr i kongressens historia har så många abstracts skickat in och det kommer att hållas närmare 200 sessioner med 3500 presentationer och 500 posters, vilket är rekord. Och fler än 5 000 deltagare väntas till Stockholm nästa sommar.

Jag blir stolt när jag ser listan över engagerade medarbetare från vår sida. Förutom att vi anordnar själva kongressen så står vi som värdar för flera exkursioner där flera av våra forskningsstationer kommer att besökas och vår forskning visas upp för en global publik. Flera av våra medarbetare leder också många av de vetenskapliga sessioner som äger rum under kongressveckan. Och så har vi även en egen monter där vi just nu håller på att forma innehållet.

Det är nästan hundra år sedan IUFRO World Congress anordnades i Sverige. Senast den hölls i Norden var för cirka 30 år sedan i Finland, så det är verkligen en unik möjlighet för oss att visa upp vår forskning och dess implementering i Sverige, Norden och globalt.

Jag hoppas att ni tar vara på möjligheterna som kongressen erbjuder våra verksamheter och enskilda forskare. Jag kommer så klart att vara på plats nästa sommar, och jag hoppas att träffa många av er där.

Göran Ericsson, dekan fakulteten för skogsvetenskap


Kontaktinformation