Njut av mångfalden i sommar

Senast ändrad: 13 juni 2023

Biologisk mångfald, klimat och resursutnyttjandet av skogen är tre delar som ställs mot varandra i diskussionen om skogen. Vid vår fakultet arbetar vi med samtliga. Att ge förslag till lösningar för bara en av dessa tre är så mycket enklare än att ta fram lösningar för helheten. Vi behöver dock arbeta på båda nationell och lokal skala, i helheter och delar. Med vår kompetens kan vi hjälpa till att bryta stuprören och samdiskutera dessa tre så viktiga frågor för framtiden.

Just nu pågår ”Biodiversity campus challenge” – hur många arter finns det på SLU:s campus? Utmaningen pågår till och med den 30 juni. Jag uppmanar/utmanar er att delta på de aktiviteter som anordnas och rapportera in de arter ni hittar på våra campus till Artportalen! Det är en tävling mot 17 andra europeiska universitet.

Vid våra campus pågår även arbete med att förbättra möjligheterna till biologisk mångfald. I Umeå samarbetar vi med Umeå universitet, Akademiska hus och regionen för att förbättra spridningsvägarna genom campus, mer äng, mer död ved, fler växter som gillas av pollinatörer m.m.

På Ultuna har igenväxningsmark röjts och områden med hög biologisk mångfald pekats ut och arbetats vidare med. Det finns försök med att föröka backsippa (Pulsatilla vulgaris) på campus för utplantering eftersom den är rödlistad och lite av en karaktärsväxt för Ultuna. På en stor del av Ultuna har det blivit naturreservat, årike Fyris, där SLU äger en del av marken men Uppsala kommun står för driften.

I Alnarp jobbar de med en renovering av bland annat vattenmiljöer för biologisk mångfald och i Skinnskatteberg arbetar man aktivt med att få flodpärlmusslan att trivas i vattendraget som snirklar sig genom området. Det finns många goda exempel från andra campusområden än våra med anlagda våtmarker, träd och buskar som bär frukter, färre hårdgjorda ytor. Vi behöver öka den biologiska mångfalden i vår närmiljö – det ger oss fina närmiljöer att njuta och stressa av i. Ta därför kontakt med era respektive infrastrukturråd och driv frågan kring ökade möjligheter till biologisk mångfald vid våra campus!

I Umeå är vi via SLU:s miljöcertifiering anslutna till Umeå kommuns klimatfärdplan som kuggar väl in mot de åtagande vi har i vår certifiering. SLU är via certifieringen under sommaren och hösten medarrangörer till ”Open data climate challenge”. Här finns en möjlighet för studenter och medarbetare från hela SLU, andra universitet och allmänheten att bidra med innovativa idéer och applikationer som stödjer klimatåtgärder. SLU:s egna öppna data är tillgängliga att nyttja tillsammans med en rad andra data från Umeå kommun.

Sommaren står för dörren och det är så mycket som behöver göras innan semestrarna sätter igång. Vi måste hjälpas åt att dra ner på tempot, prioritera vad som behöver göras och vad som kan vänta, ha tid mellan mötena för att hämta andan och byta fokus. Boka inte möten längre än en timme. 45-50 minuter räcker oftast. Använd mailen med omsorg om andra och dig själv, ta hjälp av dina kollegor, se till att vara ute och stressa av. Utnyttja möjligheten till att njuta av mångfalden vid våra campus och fundera på hur vi kan förbättra den. Återhämtning är viktig och alla har vi något som verkligen ger oss det – se till att skapa tid för det nu och i sommar.

Trevlig sommar!

Pernilla Christensen, prodekan


Kontaktinformation