Internationalisering: Vägen till en hållbar framtid

Senast ändrad: 12 juni 2024

I dagens sammanlänkade värld kan vikten av internationalisering knappast överskattas, särskilt inom områden där miljöutmaningar och lösningar sträcker sig över länder och kontinenter.

Internationalisering främjar kulturell förståelse och tolerans. När studenter och lärare från olika bakgrunder möts, tar de med sig unika insikter som främjar en kultur av utbyte och samarbete. Denna mångfald bryter ner stereotyper och bygger broar, vilket är nödvändigt för att utveckla ett globalt tankesätt och ta itu med internationella skogsbruksfrågor.

Internationellt samarbete inom forskning och miljöanalys kan leda till banbrytande upptäckter. Tillgång till en bredare kunskapsbas gör det möjligt för oss att erbjuda mer omfattande program, attrahera talanger i världsklass och främja intellektuell tillväxt.

Det finns ett stort intresse bland våra studenter att delta i utbytesprogram, och vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och skapa nya utbytesmöjligheter.

Utöver traditionellt utbyte har vi två nya strategiska samarbeten. Det ena är ett avtal med Wageningen University, där studenter på kandidatprogrammet Forest & Landscape nu erbjuds möjlighet att läsa sitt sista år i Nederländerna och därmed kan erhålla dubbla examina. Det andra samarbetet är ett utbytesprogram (TRANSFOR-M) med tre universitet i Kanada, där studenter vid ett flertal av fakultetens mastersprogram har möjlighet att söka en plats för att läsa det andra året av studierna i Kanada. Efter avslutade studier erhåller studenterna även här två examina, en från SLU och en från det kanadensiska universitetet.

Nyligen har vi även välkomnat en grupp studenter med lärare från University of British Columbia (UBC). Studenterna besökte SLU under en vecka som en del i en fältkurs anordnad av UBC. SLU var värd för veckan i Sverige och arrangerade programmet med föreläsningar, fältundervisning och studiebesök.

Detta är bara några exempel på allt som görs, och totalt på fakulteten pågår mycket internationaliseringsarbete och nätverkande. Det är väldigt viktigt, för om vi ska bygga en mer hållbar värld, måste vi göra det tillsammans.

M Rosario García Gil, vicedekan för internationalisering