SLU-nyhet

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Publicerad: 09 april 2019

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i din undervisning? Nu kan du söka pedagogiska utvecklingsmedel för att vidareutveckla en kurs, ett lärandemoment eller din egen pedagogiska kompetens inom detta område. Upp till fem ansökningar kommer att beviljas högst 50 000 SEK vardera. Sista ansökningsdag är den 14 juni 2019.

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

SLU Urban Futures tematiska fokus – vad menar vi med hållbar stadsutveckling?

SLU Urban Futures tematiska fokus omfattar rumsliga och socioekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som livsmiljö för olika grupper av människor och andra arter, samt relationer mellan stad och land, och mellan stad och omland.

Vad menar vi med tvärvetenskap?

Vi definierar tvärvetenskap som kunskapande processer (i forskning, utbildning eller samverkan) där olika discipliner och kunskapsområden möts och integreras. Se fakta för mer information om tvärvetenskap i högskoleutbildning. 

Vem kan söka?

Den som söker bidraget måste vara anställd vid SLU och aktiv inom utbildning. Personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare. Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska. Budget kan innefatta:

  • Arbetstid för anställda vid SLU
  • Resekostnader för projektdeltagare
  • Konsultarvoden (t.ex. för att plocka in en extern expert på området)
  • Material-, fika- och lokalkostnader

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån följande kriterier:

1.     Den utsträckning i vilken projektet kan förväntas bidra till utvecklingen av tvärvetenskaplig utbildning vid SLU inom plattformens tematiska fokus. Detta innefattar både utveckling av tvärvetenskap i utbildning inom hållbar stadsutveckling samt integration av stadsutvecklingsfrågor i utbildning med annat fokus. Detta bedöms i sin tur på basis av a) projektets inriktning, samt b) förväntad nytta.

2.     Den sökandes engagemang i utbildningsfrågor, där prioritet ges till sökande med större utbildningsansvar- och/eller volym.

3.     Budgetens rimlighet.

Hur du ansöker

Klicka på den gröna knappen ovan för att komma till ansökningsformuläret. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Om du inte redan har ett konto får du börja med att skapa ett. Om du har frågor, vänligen mejla urbanfutures@slu.se.

  • Sista ansökningsdag är den 14 juni 2019
  • Beslut fattas den 26 juni 2019
Fakta:

Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

Enheten för samverkan och utveckling
Box 54
230 53 Alnarp

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se