8 maj

Green Innovation Park, Alnarp

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor

seminarier, workshops |
Proteingröda med texten Skånebönan -  större skördar och ökad vidareförädling

Skånebönan är ett kraftsamlande initiativ med målet att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan. Spara datumet för en workshop om svenskodlade proteingrödor.

Bristen på råvaror är en utmaning

De svenskodlade proteingrödorna räcker inte till för att möta den ökade efterfrågan hos konsumenterna. Bara en liten andel av de växtbaserade proteinprodukter som produceras i Sverige är baserade på svenskodlad råvara, trots att odlingen har ökat de senaste åren. Det mesta som odlas går till djurfoder. Genom åtgärder för bättre förutsättningar, ska Skånebönan bidra till ökad tillgång till råvaror för livsmedel i Sverige, något som också är viktigt ur ett beredskapsperspektiv.

För att kunna möta efterfrågan hos konsumenterna krävs bland annat att industrin utvecklar svenska produkter som konsumenterna vill ha, att lantbruket odlar för att matcha industrins behov och att forskning och råvaruförädling ligger i linje med behov och önskemål.

Fakta

Tid: 2023-05-08 10:00 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Green Innovation Park
Arrangör: Livsmedelsakademin, SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne och LTH
Mer information:

Målgrupp

  • Lantbrukare
  • Aktörer i livsmedelsvärdekedjan för växtproteiner med focus på svenskodlade baljväxter
  • Aktörer som kan bidra till behovsanalysen och ta en aktiv del i det fortsatta utvecklingsarbetet
  • Utvecklingsansvariga i livsmedelsföretag
  • Forskare
  • Verksamma inom innovation och rådgivning, myndigheter och studenter


Är du intresserad?

Vet du redan nu att du är intresserad, mejla dina kontaktuppgifter till sara.fredstrom@livsmedelsakademin.se


Program

  • Nulägesbild från näringsliv och akademin
  • Workshop – hur kan livsmedelsföretag och forskning mötas kring gemensamma utmaningar och behov?

Kontaktinformation