Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 4 sidor som är taggade med Tillväxt trädgård:

Frukostseminarium

Frukostseminarium med Anna och Daniel Bertland parvin.mazandarani@slu.se I början av 2019 köpte entreprenörerna Anna och Daniel Bertland företaget Classicum Växthus AB. Under sommaren 2020

Framtidens äpplen i fokus

Hur ser framtiden ut för svenska äpplen och hur kan svensk äppleodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Susanna Lundqvist

Inom Enheten för samverkan och utveckling i Alnarp arbetar jag som projektledare. Jag arbetar som projektledare för olika utbildnings- och utvecklingsprojekt inom Enheten för samverkan och

Håkan Schroeder

hakan.schroeder@slu.se Vicedekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys sedan 2022-01-01. 

Loading…