Medarbetarwebben

Det finns 186 sidor som är taggade med Tillväxt trädgård:

Favabönor

Svenskproducerade favabönor (åkerbönor) kan bli framtidens mat, tror Åsa Grimberg, forskare vid SLU och koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna som just sjösatts inom

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag

Regionalt och nationellt i Sverige finns en ökad efterfrågan av produkter baserade på odlade och vilda bär och frukter. En ökad hälsotrend och en ökad efterfrågan på bekväma högkvalitativa produkter

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag

Regionalt och nationellt i Sverige finns en ökad efterfrågan av produkter baserade på odlade och vilda bär och frukter. En ökad hälsotrend och en ökad efterfrågan på bekväma högkvalitativa produkter

Seminarium om Glyfosat

Seminarium om Glyfosat

Seminarium om Glyfosat camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Glyfosat är på mångas läppar avseende dess farlighet, godkänt som bekämpningsmedel, dispens, andra preparat med liknande effekter, det

Seminarium om Glyfosat

Seminarium om Glyfosat

Seminarium om Glyfosat camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Glyfosat är på mångas läppar avseende dess farlighet, godkänt som bekämpningsmedel, dispens, andra preparat med liknande effekter, det

Ny kurs för innovativa företagare

Vidareförädling av företagets produkter är en viktig möjlighet för att påverka intäkterna. I samarbete med forskningsinstitutet RISE erbjuder KCF en utbildning för dig som vill närma dig slutkunden

Förverkliga goda idéer med innovationsstöd

Förverkliga goda idéer med innovationsstöd

Förverkliga goda idéer med innovationsstöd camilla.zakrisson.juhlin@slu.se I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom EU-satsningen, EIP-Agri, där

Förverkliga goda idéer med innovationsstöd

Förverkliga goda idéer med innovationsstöd

Förverkliga goda idéer med innovationsstöd camilla.zakrisson.juhlin@slu.se I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom EU-satsningen, EIP-Agri, där

SLU-filmer för att utveckla företag på landsbygden

Lär mer om hur man kan använda kulturmiljöer i naturen som inspiration för företagsutveckling. Utveckla landsbygdsföretag genom att använda fakta om naturens betydelse för hälsan och kulturmiljöer på

Favabönor

Svenskproducerade favabönor (åkerbönor) kan bli framtidens mat, tror Åsa Grimberg, forskare vid SLU och koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna som just sjösatts inom

Loading…