CV-sida

Susanna Lundqvist

Susanna Lundqvist
Inom Enheten för samverkan och utveckling i Alnarp arbetar jag som projektledare.

Presentation

Jag arbetar som projektledare för olika utbildnings- och utvecklingsprojekt inom Enheten för samverkan och utveckling i Alnarp. Pågående projekt är Grön Entreprenör landsbygdens kulturmiljöer- forskningen visar vägen samt projektet Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet. För Enheten för uppdragsutbildning är jag kontaktperson vid LTV-fakulteten. Inom Partnerskap Alnarp arbetar jag med ämnesgrupp Trädgård. Inom Tillväxt Trädgård är jag SLU:s kontaktperson för nätverket under 2019. Under 2017-2018 var jag projektledare för Tillväxt Trädgård och Informationsprojektet Tillväxt Trädgård. Under 2016 arbetade jag som projektledare för SLU Alnarp Mentor projektet, ett utbildningsprojekt för nyanlända, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

 

Samverkan

Som projektledare arbetar jag med samverkan mellan företag, organisationer och SLU:s forskare och lärare som ingår i olika projekt och verksamheter vid SLU.

Bakgrund

Hortonomexamen

Publikationer i urval

Grön Entreprenör Naturupplevelse och hälsa- forskningen visar vägen. 2012. Initiativtagare, redaktörer och skribenter, Johan Ottosson, Susanna Lundqvist, Lena Johnson. ISBN 978-91-576-9036-4. Boken är en e-bok from maj 2015

Grön Entreprenör- Naturupplevelser för oss alla. I samarbete med RTP, personskadeförbundet. Initiativtagare och redaktör tillsammans med Johan Ottosson, Lena Johnson, Susanna Lundqvist för bok ISBN: 978-91-576-9219-1. Finansierad av SJV under åren 2012-2015

Grön Entreprenör- Skogens sociala värden. Initiativtagare och redaktör tillsammans med Lena Johnson för bok. ISBN: 978-91-576-9194-1. Finansierad av Skogsstyrelsen 2012-2015.

Branschbeskrivning Trädgård- hortikultur, utemiljö och fritidsodling, 2012. Projektledare, samordnare.http://194.47.52.113/janlars/tillvaxttradgard.slu.se_ltj/

uploads/dokument/BranschbeskrivningTradgardFullversion.pdf

ISBN: 978-91-576-9114-9

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Enheten för samverkan och utveckling
Telefon: +4640415175
Postadress:
Framtidens Städer
Box 54
230 53 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp