CV-sida

Håkan Schroeder

Håkan Schroeder

Presentation

Vicedekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys sedan 2022-01-01. 

Verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp sedan 2022-05-01.  

Min ämnesmässig bakgrund har en bred inriktning mot det hållbara bruket, och förvaltningen av levande biologiska naturresurser. Det gäller såväl produktion av livsmedel och biobaserade material som byggande och skötsel av urbana utemiljöer.

Forskningens, utbildningens och miljöanalysens möjligheter att bidra till en kunskapsbaserad hållbar utveckling inom de gröna sektorerna och samhället i stort är huvudinriktningen i mina uppdrag och en viktig drivkraft för mitt arbete. Jag har under lång tid vid SLU arbetat i gränssnittet mellan universitetet och aktörer i näringsliv och samhälle.

SLU är ett internationellt och nationellt universitet men unika möjligheter genom sin geografiska närvaro i stora delar av landet. De regionala samarbetena skapar viktiga möjligheter som tillför både akademin och samarbetspartners mervärden. Jag deltar som exempel i Forsknings och innovationsrådets verksamhet inom livsmedelsområdet i Skåne (FIRS).   

I mitt arbete på SLU har jag haft olika ledande positioner som dekan vid fakulteten under tre mandatperioder (9 år), prodekan en kortare period innan dess, chef för Omvärld Alnarp vid starten 2007 (nuvarande Enheten för samverkan och utveckling) och prefekt vid Institutionen för Park- och trädgårdsteknik 2003-2007 och programrektor för landskapsingenjörsprogrammet i inledningen av programmet.  Bland internationella uppdrag kan nämnas ordförandeskap för styrgruppen inom Action C15 “Technical Infrastructure and Vegetation – Improving Relations and Preventing Conflicts by an Interdisciplinary Approach” samt svensk koordinator för EU Interregionalt projekt “Regional collaboration for minimising pesticide emissions in the environment”.

Försöksledare/forskningsledare SLU sedan 1990

Hortonomexamen (MSc in horticultural engineering) 1988, SLU

 

 

 

Forskning

- Framtidsplattform SLU Future Food, ledamot styrgrupp

Miljöanalys

- Rektor råd för fortlöpande miljöanalys (Fomar), ledamot från 2022-04-01

- LTV Fomanämnd, ordförande

Samverkan

- Verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp

- Rektors samverkansråd SAR, ledamot

- Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, ledamot livsmedelsgrupp (FIRS) 

- Infrastrukturråd Alnarp, ordförande

 

 

 

 

 


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Enheten för samverkan och utveckling
Telefon: +4640415133, +46703176953
Postadress:
Enheten för samverkan och utveckling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp